Till innehåll på sidan

Stöd för dig som forskar på ITM

För dig som forskar finns det hjälp att få från såväl KTH centralt som från biblioteket och ITM. Det kan handla om allt från att hitta en utlysning till att ansöka om finansiering eller att kommunicera dina resultat. Här har vi samlat länkar till information som du kan ha nytta av.

Centralt stöd från KTH

KTH har samlat allt forskarstöd på ett ställe, här hittar du allt från kurser till forskningsfinansiering.

KTH:s samlingssida för forskningsstöd

ITM-skolans stöd 

På ITM-skolan stöttar vi dig med forskningsansökning- och avtalshantering, ekonomi samt kommunikation av dina resultat. Dessutom listar vi utlysningar riktade specifikt till ITM-skolans medarbetare.