Till innehåll på sidan

Styrdokument

Här hittar du ITM-skolans styrdokument och skolchefens beslut, inklusive rutiner och processer för det dagliga arbetet.

KTH:s centrala styrdokument hittar du här

Utvecklingsplaner och utvecklingsprojekt

Verksamhetsplaner

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Verksamhetsplan ITM 2019 (pdf 628 kB) 2019-01-02 ITM Skolledning

Beslut

Skolchefsbeslut om styrning av verksamheten

Skolchefsbeslut om utbildning

Skolchefsbeslut om verksamhetsstöd

Processer & rutiner

Ekonomi

 HR 

Grundutbildning

Forskarutbildning 

Inköp

Dokumenthantering

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Rutiner för dokumenthantering 2020-08-03 registrator@itm.kth.se

Övrigt