Till innehåll på sidan

Styrdokument

Här hittar du ITM-skolans styrdokument och skolchefens beslut, inklusive rutiner och processer för det dagliga arbetet.

KTH:s centrala styrdokument hittar du här

Utvecklingsplaner och utvecklingsprojekt

Verksamhetsplaner

Beslut

Skolchefsbeslut om styrning av verksamheten

Skolchefsbeslut om utbildning

Skolchefsbeslut om verksamhetsstöd

Processer & rutiner

Ekonomi

 HR 

Grundutbildning

Forskarutbildning 

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
  2015-10-19 ITM Personalstab
2016-02-01 ITM Personalstab
  Dokument saknas ITM Utbildningskansli
Inrättande av kurs på forskarnivå  2016‐02‐01 ITM Personalstab
Inrättande av doktorandprogram 2016‐02‐01 ITM Personalstab
    2015‐02‐01 ITM Personalstab
Disputation 2015‐10‐19 ITM Personalstab
  Byte av handledare   2016‐02‐01 ITM Personalstab

Inköp

Dokumenthantering

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Rutiner för dokumenthantering 2020-08-03 registrator@itm.kth.se

Övrigt