Till innehåll på sidan

Styrdokument

Här hittar du ITM-skolans styrdokument och skolchefens beslut, inklusive rutiner och processer för det dagliga arbetet.

KTH:s centrala styrdokument hittar du här

Utvecklingsplaner och utvecklingsprojekt

Verksamhetsplaner

Beslut

Skolchefsbeslut om styrning av verksamheten

Skolchefsbeslut om utbildning

Skolchefsbeslut om verksamhetsstöd

Processer & rutiner

Ekonomi

 HR 

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Arvoden 2020-05-06 ITM Personalstab
Reseräkningar  2020-05-06 ITM Personalstab

Grundutbildning

Forskarutbildning 

Inköp

Dokumenthantering

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Rutiner för dokumenthantering 2020-08-03 registrator@itm.kth.se

Övrigt