Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Styrdokument

Här hittar du ITM-skolans styrdokument och skolchefens beslut, inklusive rutiner och processer för det dagliga arbetet.

KTH:s centrala styrdokument hittar du här

Utvecklingsplaner och utvecklingsprojekt

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
ITM:s reformagenda 2024-2026 2024-06-27 ITM Skolledning

Verksamhetsplaner

Beslut

Skolchefsbeslut om styrning av verksamheten

Skolchefsbeslut om utbildning

Skolchefsbeslut om verksamhetsstöd

Processer & rutiner

Ekonomi

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
2022-03-18 Ekonomistaben
2020-05-27 Ekonomistaben
2022-03-18 Ekonomistaben
2021-06-01 Ekonomistaben
2022-09-20 Ekonomistaben
2022-02-23 Ekonomistaben

 HR 

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
2020-05-06 ITM Personalstab
2020-05-06 ITM Personalstab

Grundutbildning

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
2020-11-25 ITM utbildningskansli
2023-01-25 ITM Servicecenter
2023-01-25 ITM Servicecenter

Forskarutbildning 

Inköp

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Arbetsordning för inköp 2022-12-07

Ekonomistaben

2022-03-23

Ekonomistaben

Dokumenthantering

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Rutiner för dokumenthantering 2020-08-03 registrator@itm.kth.se

Övrigt