Till innehåll på sidan

Kontakter för doktorander på ITM

Vi är många som finns där för dig som är doktorand på ITM-skolan. Din avdelningschef har ansvar för din arbetsmiljö. Handledare har ansvar för att du kan utföra dina studier och här ser du vilka övriga som hjälper dig med olika delar.

Forskarutbildningskansliet

Alla frågor kan skickas till phdsupport@itm.kth.se .

Forskarutbildningsansvarig

Forskarutbildningsansvarig (FA) har ett övergripande ansvar för forskarutbildningen på skolan.

Kontakt FA för ansvarsområdena

Materialvetenskap, Industriell ekonomi, Lärande, Energiteknik, Industriell produktion, Maskinkonstruktion

Doktorsprogramansvariga (DA)

Utöver det finns det en doktorsprogramansvarig (DA) som ansvarar för varje progams innehåll och för eventuella problem som påverkar studierna och utbildningen för doktorandprogrammen och avdelningen. 

Kontakt  DA för doktorsprogram
Energiteknik
Industriell ekonomi och organisation
Industriell produktion
Materialvetenskap
Maskinkonstruktion
Utbildnings- och kommunikationsvetenskapliga studier

HR-enheten

HR-enheten arbetar med strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningsärenden, arbetsmiljöfrågor, jämställdhetsfrågor, stipendieärenden, granskar reseräkningar och utlägg, registrerar alla arvoden samt övrig personaladministration. Du kan nå ITM-skolans HR-enhet via persadm@itm.kth.se .

Kontakta HR-enheten

ITM Servicecenter

Hit kan du alltid vända dig med dina frågor och felanmälningar, inom allt från resebokningar och catering till inköp och passerkort. Du kan nå ITM-skolans servicecenter via service@itm.kth.se  eller 08-790 9366.

Öppettider ITM Servicecenter

Doktorandsektion

Doktorandsektionen (The PhD Chapter at KTH)  är ett nätverk för forskarstudenter på KTH. Sektionen är ett utrymme för personlig och professionell utveckling, samt informerar om studenters rättigheter och övervakar kvalitén på utbildningen.  

  • ITM:s studentråd: Kåren arbetar för att främja effektiv och bättre utbildning för doktorander på ITM-skolan. Då kan nå dem via itm-council@dr.kth.se
  • PADs (studentrepresentanter för doktorandprogrammen): En del av ITM PhD Student Council, och representerar studenterna i varje program på ITM-skolan. Om du behöver stöd och råd i din forskarutbildning kan du vända dig till programmets PAD. 

Bibliotekets stöd för doktorander och forskare

Du som är doktorand eller forskare på KTH får , och sedan som forskare. Vi hjälper dig från den första vetenskapliga artikeln du läser tills din avhandling är publicerad. Vi stödjer dig även i publiceringsprocessen, med datahantering och analyser (bibliometri och altmetri).

Studenthälsa

Till Studenthälsan Stockholm  är du som KTH-student samt du som har en doktorandanställning (ej anställd vid KTH) välkommen på samtal och olika gruppaktiviteter som syftar till att främja din hälsa och dina studier.