Till innehåll på sidan

Forskarutbildning på ITM

Här hittar du stöd och processer inom forskarutbildning på ITM-skolan. Är du handledare utbildningsansvarig, administratör har du kommit rätt.

Stöd för forskarstuderande

Doktorandresan från start till slut

Rekrytering

ITM:s rutiner för rekrytering av doktorander

Antagning

Vid ansökan om antagning lämnas följande dokument (papper) till forskarutbildningskansliet efter att de godkänts av respektive doktorsprogramansvarig:

  • Ansökan om antagning till licentiat/doktor (blankett)
  • Kopia på finansieringsunderlag
  • Kopia på examensbevis med kursunderlag

Observera att inga underlag ska e-postas. När doktoranden har antagits erhålls en bekräftelse via e-post.

När doktoranden är antagen skapar huvudhandledaren (HHL) en e-ISP (elektronisk individuell studieplan).

Manual för e-ISP för registrering av blivande doktorander

Licentiatseminarium och disputation

På KTH kan disputationer och licentiatseminarium ske under perioden 7 januari – 15 juni samt 15 augusti – 20 december. Alla angivna tider nedan måste ske inom dessa perioder.

Beställning av ISBN

Spika avhandling/licentiatuppsats

Servicecenters stöd vid disputation och licentiatseminarium

KTH:s information om disputation och avhandling

Ansökan om examen

Efter slutförd utbildning ansöks om examen i den personliga menyn på KTHs web.

Mallar

Mall för industridoktorandavtal (doc 48 kB)
Mall doktorandfinansiering 2024 (xlsx 151 kB)
Fastställd lathund för forskarstudier vid ITM (2017-06-27) (pdf 3,7 MB)
Diarienummer: M-2017-1166, KS-kod: 1.2

Viktiga kontakter

Forskarutbildningen på ITM-skolan leds av forskarutbildningsansvarig (FA) i samråd med forskarutbildningsutskottet (FU). FU består av samtliga doktorsprogramansvariga, handläggare och doktorandrepresentanter.

Utöver det är många involverade i forskarstudierna. Handledare har ansvar för att lotsa studenterna genom studierna och forskarutbildningskansliet hjälper till med en del praktiska frågor. 

Kontakter för doktorander