Till innehåll på sidan

Forskarutbildning på ITM

Forskarutbildningen på ITM-skolan leds av forskarutbildningsansvarig (FA) i samråd med forskarutbildningsutskottet (FU). FU består av samtliga doktorsprogramansvariga, handläggare och doktorandrepresentanter.

ITM:s rutiner för rekrytering av doktorander

Antagning

Vid ansökan om antagning lämnas följande dokument (papper) till forskarutbildningskansliet efter att de godkänts av respektive doktorsprogramansvarig:

  • Ansökan om antagning till licentiat/doktor (blankett)
  • Kopia på finansieringsunderlag
  • Kopia på examensbevis med kursunderlag

Observera att inga underlag ska e-postas.
När doktoranden har antagits erhålls en bekräftelse via e-post.

När doktoranden är antagen skapar huvudhandledaren (HHL) en e-ISP (elektronisk individuell studieplan).

Manual för e-ISP för registrering av blivande doktorander

Processer inom forskarutbildning

Samtliga processer inom forskarutbildning

Doktorsprogram och doktorsprogramansvariga på ITM

KTH:s samtliga doktorsprogram (Eng)

ITM-skolan har en ansvarig person för varje program. Ansvariga forskarutbildningen på ITM

Tidsplan för licentiatseminarium och disputation

På KTH kan disputationer och licentiatseminarium ske under perioden 7 januari – 15 juni samt 15 augusti – 20 december. Alla angivna tider nedan måste ske inom dessa perioder.

Beställning av ISBN

Spika avhandling/licentiatuppsats

Se även information från KTH

Ansökan om examen

Efter slutförd utbildning ansöks om examen i den personliga menyn på KTHs web.

Stipendier (rese, studie)

Blanketter och mallar

Blanketter Forskning och forskarutbildning

Mall för industridoktorandavtal (doc 48 kB)
Mall för doktorandfinansiering (xlsx 150 kB)
Fastställd lathund för forskarstudier vid ITM (2017-06-27) (pdf 3,7 MB)
Diarienummer: M-2017-1166, KS-kod: 1.2