Till innehåll på sidan

Forskning och forskarutbildning

 Kursuppgifter till Ladok

Senast ändrad Titel Dokument
2018-06-04 Blankett för registrering av kurs på forskarnivå i Ladok / Form for registration of third cycle course in Ladok FO-INFO.dot (docx 35 kB)
  FO-INFO.pdf (pdf 117 kB)

Antagning m m

Senast ändrad Titel Dokument
2013-07-11 Ansökan om byte till studier inom doktorsprogram och ev. byte av ämne på forskarnivå / Application for change of studies in doctoral programme and change of subject area at third cycle FO-BANT.dot (dot 225 kB)
  FO-BANT.pdf (pdf 78 kB)
2020-09-03

Ansökan om antagning till forskarutbildning för doktorsexamen / Application for doctoral studies (third cycle studies)

FO-DANT.dotx (dotx 200 kB)
  FO-DANT.pdf (pdf 176 kB)
2013-07-11 Ansökan om antagning till forskarutbildning för licentiatexamen / Application for admittance to licentiate studies (third cycle studies) FO-LANT.dot (dot 239 kB)
  FO-LANT pdf (pdf 202 kB)
2013-07-11

Särskilt tillstånd att läsa kurser på forskarnivå, för doktorand vid annat lärosäte, utan att vara antagen till Fo-studier vid KTH / Special permission to attend third cycle courses for doctoral students from other universities who are not admitted to doctoral studies at KTH

FO-SANT.dot (dot 237 kB)
    FO-SANT.pdf (pdf 94 kB)

Handledning, studieuppföljning m m

Senast ändrad Titel Dokument
2013-07-15 Individuell Studieplan FO-INDS.dot (dot 134 kB)
  FO-INDS.pdf (pdf 128 kB)
2013-07-15 Individual study programme FO-INDS-eng.dotx (dotx 68 kB)
    FO-INDS-eng.pdf (pdf 145 kB)
     
2010-02-19 Ansökan om annat förled än teknologie på examen på forskarnivå FO-FORL.dot (dot 219 kB)
     
2015-10-09 Tillgodoräknande av kurs / Transfer of course credits. FO-TRAK.dotx (dotx 90 kB)
   

FO-TRAK.pdf (pdf 91 kB)

     
2019-06-18 Byte av handledare / Change of supervisor Ny handledare / New supervisor (dotx 72 kB)
     
     
2018-11-06 Anmälan Studieavbrott / Notification of non-completion of studies Webbformulär / Webform
   

Licentiatseminarium, disputation

Senast ändrad Titel Dokument
2015-10-09 Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling/ Advance reviewer for licentiate thesis/doctoral thesis

FO-FOGR.dotx (dotx 79 kB)

FO-FOGR.pdf (pdf 83 kB)

     
2020-11-10 Summering av förhandsgranskning för licentiatuppsats/doktorsavhandling FO-SUKV Summering av förhandsgranskning (dotx 72 kB)
   
     
2015-10-09 Anmälan - licentiatseminarium FO-ANLI.dot (dotx 80 kB)
  FO-ANLI.pdf (pdf 89 kB)
     
2017-01-10 Anmälan om disputation/Application thesis defence FO-ANDI word (dotx 82 kB)
    FO-ANDI pdf (pdf 105 kB)
     
2019-06-19 Distributionslista, doktorsavhandling, licentiatuppsats Distributionslista/Distribution list (dotx 69 kB)
   
     
2008-10-10 Beslut - Licentiatseminarium FO-BELI.dot (dot 221 kB)
   
     
2008-10-10 Beslut - Disputation FO-BEDI.dot (dot 227 kB)
   
     
2019-06-19 Intyg - Licentiatseminarium Intyg granskning examination licentiatuppsats/Certificate review examination licentiate thesis (dotx 69 kB)
   
     
     
2020-10-07 Protokoll fört vid betygsnämndens sammanträde Protokoll/Minutes (dotx 71 kB)
     
   
     

 Examina

Senast ändrad Titel Dokument
2018-12-11 Ansökan om doktors- eller licentiatexamen / Application for doctoral or licentiate degree Webbanmälan/Apply online

 Enkät

Senast ändrad Titel Info
2010-05-21 Enkät för Uppgifter om forskning och forskarutbildning

Övrigt

Senast ändrad

Titel

Dokument
2013-07-17 Anmälan Uppfinning JU-ANUP.dot (dot 103 kB)
    JU-ANUP.pdf (pdf 73 kB)
2013-07-25 Försäkran lönehöjning doktorandstegen JU-FOFL.dot