Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Blanketter inom forskning och forskarutbildning

På den här sidan hittar du blanketter inom forskning och forskarutbildning.

 Kursuppgifter till Ladok

Senast ändrad Titel Dokument
2022-01-31 För registrering av kurs på forskarnivå i Ladok / For registration of third cycle course in Ladok Inrätta kurs (webbsida)

Antagning med mera

Senast ändrad Titel

Dokument

2024-02-28 Ansökan om byte av forskarutbildningsämne, inriktning eller ämnesstudieplan /Application for change of Third-cycle subject area, Specialisation or General syllabus (Word) FO-BANT_Byte av ämne.docx (docx 345 kB)
2024-02-28 Ansökan om byte av forskarutbildningsämne, inriktning eller ämnesstudieplan /Application for change of Third-cycle subject area, Specialisation or General syllabus (pdf) FO-BANT_Byte av ämne.pdf (pdf 267 kB)
2022-04-07

Beslutsmall för antagning till forskarutbildning för doktorsexamen och licentiatexamen/Decision template for doctoral studies and licentiate studies (third cycle studies)

Har ersatt tidigare blankett.

Beslutsmall för antagning till forskarutbildning för doktorsexamen och licentiatexamen
2024-06-19

Ansökan om antagning till kurs på forskarnivå på KTH, för doktorand vid annat lärosäte / Application for admission to third-cycle course at KTH, for doctoral students from other universities

FO-SANT (pdf 183 kB)

Handledning, studieuppföljning med mera

Senast ändrad Titel Dokument
2013-07-15 Individuell Studieplan (Word) FO-INDS.dot (dot 134 kB)
2013-07-15 Individuell Studieplan (pdf) FO-INDS.pdf (pdf 128 kB)
2013-07-15 Individual study programme (Word) FO-INDS-eng.dotx (dotx 68 kB)
2013-07-15 Individual study programme (pdf) FO-INDS-eng.pdf (pdf 145 kB)
2024-02-28 Ansökan om annat förled än teknologie på examen på forskarnivå (Word) FO-FORL_Annat förled.dot (docx 348 kB)
2024-02-28 Ansökan om annat förled än teknologie på examen på forskarnivå (pdf) FO-FORL_annat förled.pdf (pdf 295 kB)
2015-10-09 Tillgodoräknande av kurs /Transfer of course credits (Word) FO-TRAK.dotx (dotx 90 kB)
2015-10-09 Tillgodoräknande av kurs /Transfer of course credits (pdf)

FO-TRAK.pdf (pdf 91 kB)

2019-06-18 Byte av handledare /Change of supervisor Ny handledare / New supervisor (dotx 72 kB)
2018-11-06 Anmälan Studieavbrott /Notification of non-completion of studies Webbformulär / Webform

Licentiatseminarium, disputation

Senast ändrad Titel Dokument
2024-03-01

Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling/Advance reviewer for licentiate thesis/doctoral thesis (Word)

FO-FOGR_Förhandsgranskare.docx (docx 348 kB)

2024-06-20

Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling/Advance reviewer for licentiate thesis/doctoral thesis (pdf)

FO-FOGR_Förhandsgranskare (pdf 198 kB)
2023-04-28 Summering av förhandsgranskning för licentiatuppsats/doktorsavhandling FO-SUKV Summering av förhandsgranskning (docx 71 kB)
2024-03-01 Anmälan om licentiatseminarium (Word) FO-ANLI_Anmälan licentiatseminarium.dot (docx 354 kB)
2024-03-01 Anmälan om licentiatseminarium (pdf) FO-ANLI_Anmälan licentiatseminarium.pdf (pdf 228 kB)
2024-04-26 Anmälan om disputation/Application thesis defence (Word)

FO-ANDI_Anmälan disputation (docx 361 kB)

2024-05-21 Anmälan om disputation/Application thesis defence (pdf) FO-ANDI_Anmälan disputation (pdf 200 kB)
2019-06-19 Distributionslista, doktorsavhandling, licentiatuppsats Distributionslista/Distribution list (dotx 69 kB)
2024-03-12

Beslut - Licentiatseminarium (Word)

FO-BELI_Beslut licentiatseminarium (docx 347 kB)

2024-03-12

Beslut - Licentiatseminarium (pdf)

FO-BELI_Beslut licentiatseminarium (pdf 164 kB)
2024-03-12 Beslut - Disputation (Word)

FO-BEDI_Beslut disputation (docx 348 kB)

2024-05-21 Beslut- Disputation (pdf) FO-BEDI_Beslut disputation (pdf 149 kB)
2024-03-07 Intyg - Licentiatseminarium (Word)

FO-INLI_Granskning och examination av licentiatuppsats (docx 348 kB)

2024-03-07 Intyg - Licentiatseminarium (pdf) FO-INLI_Granskning och examination av licentiatuppsats (pdf 239 kB)
2024-03-07 Protokoll från betygsnämndens sammanträde (Word)

FO-PROT_Protokoll betygssättning doktorsavhandling (docx 353 kB)

2024-05-21 Protokoll från betygsnämndens sammanträde (pdf) FO-PROT_Protokoll betygssättning doktorsavhandling (pdf 241 kB)

 Examina

Senast ändrad Titel Dokument
2018-12-11 Ansökan om doktors- eller licentiatexamen /Application for doctoral or licentiate degree Webbanmälan/Apply online

 Enkät

Senast ändrad Titel Info
2010-05-21 Enkät för Uppgifter om forskning och forskarutbildning

Övriga blanketter

Senast ändrad

Titel

Dokument
2013-07-25 Försäkran lönehöjning doktorandstegen JU-FOFL.dot