Till innehåll på sidan

ISP - Individuella studieplaner för doktorander

ISP-systemet är ett webbaserat systemstöd för hantering av doktoranders individuella studieplaner.

Manual, uppdaterad 2023-03-29:

V.9 Användarmanual ISP (pdf 1,3 MB)

Support:

Frågor om ISP-systemet, felanmälan, användarkonton m.m skickas till: e-isp@kth.se

Logga in i systemet

Användare som är anställda vid KTH hittar ISP-systemet under "Tjänster" på www.kth.se. Om du är användare och inte hittar ISP under "Tjänster", klicka på kugghjulet och bocka för eISP.

Externa användare (t.ex. biträdande handledare med anställning utanför KTH m.fl.) måste kontakta forskaradministrationen på skolan för att få ett konto upplagt. De loggar sedan in här: Inloggning för externa användare

Behörighet

  • Doktorander får efter antagning till forskarstudier automatiskt behörighet till systemet via den personliga menyn.
  • För handledare som inte har anställning vid KTH: Kontakta den skola där doktoranden bedriver forskarstudier.

Formulär för ansökan om behörighet i ISP-systemet

För handledare

För administrativ personal

FAQ

Hur skapar jag en studieplan för en nyantagen doktorand?

Det är bara huvudhandledaren som kan skapa en studieplan. Det gör hen genom att klicka på menyn "Studieplaner", sedan på knappen "Ny studieplan". Välj din doktorand i listan. Kom ihåg att leta efter doktoranden på rätt skola. När du klickat på knappen "Skapa och spara" blir studieplanen synlig för doktoranden som också får en e-postnotifiering om att studieplanen är skapad. Planen är nu i läget "Skapad" och både doktorand och huvudhandledare kan redigera planen.

Hur reviderar jag en studieplan?

Både doktorand och huvudhandledare kan initiera en revidering, genom att klicka på knappen "Revidera" bredvid den senast fastställda studieplanen.

Revidera

Hur får jag in information från Ladok i studieplanen?

Information från Ladok hämtas när huvudhandledaren skapar en studieplan för första gången och varje gång doktoranden eller huvudhandledaren går in för att redigera en plan som är under revidering.

Varför kan jag inte redigera studieplanen?

Endast doktoranden och huvudhandledaren kan redigera en studieplan. Är du t.ex. biträdande handledare kan du inte redigera din doktorands studieplan, men ta del av hur den ser ut under revidering och när den är fastställd. Är du PA, forskarutbildningshandläggare eller fastställare kan du endast granska studieplanen, med undantaget att PA kan skriva kommentarer under "7. Kommentarer." Ett tips är att titta vilken status studieplanen har:

Som doktorand kan du redigera studieplanen när den har status "Skapad" eller "Väntar på doktorand".

Som huvudhandledare kan du redigera studieplanen när den har status "Skapad" eller "Väntar på handledare".

Den utnyttjade studietiden verkar inte stämma/ser märklig ut. Vad är felet?

Uppgiften hämtas från Ladok så be din lokala forskarutbildningshandläggare kontrollera att uppgifterna i Ladok är korrekta. Tänk också på att den planerade studieaktiviteten anges i Ladok i början av varje termin, vilket medför att det i ISP-systemet kan se ut som att din utnyttjade studieaktivitet är ett halvår längre än vad den i själva verket är. Detta justeras med tiden automatiskt.

Personal

Olof Landin
Systemexpert