Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vidareutveckling av systemet

ISP-systemet används av flera lärosäten i Sverige, som träffas en gång per termin och kommer överens om förändringar i systemet som genomförs till nästa release terminen efter. KTH har en referensgrupp som bereder förslag till Förvaltningsrådet där lärosätena träffas.

Årshjulet: vidareutveckling av ISP

Som bilden illustrerar sker varje termin en process för att besluta om förbättringar i ISP-systemet till nästa termins release. Avvikelser kan förekomma men planen för varje termin är denna:

1. Referensgruppen tittar på förslag från KTH

2. Förslag skickas till Göteborgs universitet

3. Referensgruppen tittar på förslag från de andra lärosätena

4. Förberedande förvaltningsrådsmöte. Lärosätena diskuterar utvecklingsförslag

5. Förvaltningsråd med röstning

hjul

Förslag till utveckling

Förslag till utveckling kan skickas till e-isp@kth.se, systemexperten eller annan medlem i referensgruppen.

Referensgruppen

Zoé Barjot, Doktorand på ABE-skolan

zoeb@kth.se

Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig/FA på ITM-skolan

matsmag@kth.se

Svein Kleiven, Programansvarig/PA på CBH-skolan

sveink@kth.se

Per Olsson, Forskarutbildningshandläggare på ABE-skolan

per.olsson@abe.kth.se

Alice Eklund, Utredare på Ledningskansliet (MO)

aliceek@kth.se

Olof Landin, Systemexpert för ISP-systemet

olandin@kth.se