Till innehåll på sidan

Systemstöd för utbildning på KTH

Här hittar du information och guider för de digitala verktyg som KTH använder för utbildningsverksamheten.

* betyder att länken leder till annan del på KTH:s intranät.

Kalender

Om IT-delportfölj utbildning

Delportfölj utbildning utvecklar och förvaltar många av de digitala verktygen för utbildningsverksamheten. Delportföljen, som är en av tre delportföljer i KTH:s IT-portfölj, består av en styrgrupp, portföljkontor, delportföljsråd och leveransteam.

Läs mer om Delportfölj utbildning .