Till innehåll på sidan

Systemstöd för utbildning på KTH

Här hittar du information och guider för de digitala verktyg som KTH använder för utbildningsverksamheten.

* betyder att länken leder till annan del på KTH:s intranät.

Kalender

Om utbildningsportföljen (UP)

Utbildningsportföljen utvecklar och förvaltar många av de digitala verktygen för utbildningsverksamheten. UP består av en styrgrupp som samordnar satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration. UP är en av tre delportföljer i KTH:s IT-portfölj.

Läs mer om Styrgruppen för IT-delportfölj för utbildning .