Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tentaskanning

Salstentor skannas och studenten kan sedan se sina tentor på sin resultatsida i personliga menyn, hanteringen kallas Tentaskanning

En students skrivna salstenta skannas i två steg. Först skannas den inlämnade orättade tentan och sedan den rättade. Om tentan ska rättas i Canvas, skannas den endast en gång. Studenten kan se sina skannade tentor på sin resultatsida via inloggning i personliga menyn.

Mer information om skannade tentor till Canvas finns via denna länk: Skannade tentor till Canvas

Processen startar med förberedelse inför ett tentamenstillfälle och avslutas med att en student har tillgång till sina arkiverade tentor via Skrivna tentor under Tjänster i personliga menyn samt att registervård är gjord och papperstentor är destruerade.

Process Tentaskanning

Användarutbildning

För att få hantera tentaskanning krävs att man genomgår en användarutbildning som hålls av Avdelningen för utbildningsadministration, Verksamhetsuppföljning och systemstöd.

Användarutbildning

Support

Support av arbetsstationer görs av it-support@kth.se  och support av systemet görs av tentaskanning-support@kth.se .

Support av skanningspunkter

Frågor och svar

Frågor och de vanligaste felen som uppstår i systemet återfinns i FAQ.

FAQ

Kontakt: tentaskanning-support@kth.se