Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FAQ

Svar på vanliga fel och frågor

Tomma sidor tas inte bort

Vid inskanning av examinationsblad så skannas både fram- och baksida av pappret. De sidor som är tomma kommer att raderas automatiskt men det kan förekomma tillfällen då tomma sidor ändå skickas vidare i systemet. Detta beror på att smuts som t.ex. suddgummirester fastnat på bladen så att skannern läser in det som text och därför så följer även dessa sidor med även fast de egentligen är tomma.

Felkod 1212121212

Det är endast systemförvaltarna som kan söka upp och korrigera tentor som skickats igenom systemet med felaktigt personnummer. För att korrigera en tenta som skickats vidare i systemet med PNR "1212121212" så behöver vi följande uppgifter:

  1. Namn
  2. Personnummer
  3. U-ID
  4. Tentans filnamn
  5. Om möjligt Kurskod och batchnummer

Otydligt personnummer

Det händer att pesonnummer anges på ett sådant sätt så att det överhuvdtaget inte kan tolkas av varken skannern eller ens de som ska verifiera tentorna. Försök då att leta efter information som går att använda för att identifiera studentens personnummer. T.ex. kan man leta efter studenten i Ladok, ett annat sätt är att bläddra bland bladen som tillhör tentan eftersom studenten även anger sitt PNR på samtliga sidor som hen skrivit.
Om man trots dessa försök inte kan verifiera tentan så kan man skicka vidare tentan i systemet genom att ange PNR "1212121212" så att hela batchen inte stannar upp pga en tenta som inte går att verifiera.
Kom dock ihåg att problemet med en icke-verifierad tenta kommer att kvarstå, tentan kommer inte kunna rättas via Canvas och studenter kommer heller inte kunna se sin tenta så länge den inte är verifierad.

Ta bort skannade tentor

Ibland så kan man behöva ta bort batchar av olika orsaker. Ifall en batch är kvar i Verifier så kan de som arbetar med systemet ta bort den själva, det är bara att högerklicka på den aktuellla batchen och trycka på discard. Om batchen har skickats vidare till arkivering så är det bara systemförvaltarna som kan radera den och då behövs information om kurs, datum samt batchnummer för att batchen ska kunna plockas bort.

Flera inskannade tentor i en tenta-fil

Fråga: I batchnummer 8683 så har en tenta lagts in i en annan tenta. Det har hänt i följande fil: ’EATR1OHL0000'. Går det att ta bort endast den filen, eller måste hela batchen tas bort för att det ska gå att scanna om till Canvas?

Svar: Som systemförvaltare kan vi ta bort såväl enskilda filer i en batch samt en hel batch. I detta fall räcker det för oss att ta bort den aktuella filen och sen kan ni skanna om de två aktuella tentorna som sedan blir en ny batch. Kom dock ihåg att när en batch väl är verifierad och har skickats iväg till Windream är det endast vi som förvaltar systemet som kan ta bort filerna/batch men fram tills dess så kan ni som jobbar ute på skolorna ta bort batchen.

Felkod Ogiltigt datum

Det har funnits tillfällen (framförallt under pandemin) då tentor inte längre har kunnat skickats vidare i systemet eftersom det har gått för lång tid från examinationsdatum till att de har skannats. Tänk på att tentor bör skannas så fort som de har skrivits, dröjer man med inskanningen så kan det bli problem med att verifiera dem.

Kolla om det går att manipulera datumet, ange ett annat datum som ligger närmre i tid jämfört med själva examinationsdatumet.

Övriga frågor

Du är alltid välkommen att kontakta Tentaskanning på KTH med dina frågor.

Kontakt: tentaskanning-support@kth.se