Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Systemstöd för examination

Här finns information och guider för olika system som stöttar examination. Det finns system för plagiatöversyn och skanning av tentor samt importering av dessa till Canvas.

Plagiatöversyn med hjälp av Ouriginal

Ouriginal är ett verktyg för plagieringsgranskning av inlämningsuppgifter och ska användas av lärare och examinatorer när studenterna lämnar in textfiler i Canvas. Ouriginal används främst via Canvas men kan i undantagsfall också användas fristående.

Ouriginal

Tentaskanning

Salstentor skannas och studenten kan sedan se sina tentor på sin resultatsida i personliga menyn, hanteringen kallas Tentaskanning.

Tentaskanning

Importera skannade tentor till Canvas med KTH Import Exams

Vill du använda en campusförlagd salstentamen men slippa hantera de stora pappershögarna efteråt genom att göra bedömningsarbetet i Canvas SpeedGrader? I examinationsrummet för tentamen kan du med hjälp av funktionen KTH Import Exams enkelt välja att importera studenternas skrivningar som inlämningar i en Canvas Uppgift.

Skannade tentor till Canvas

KTH Transfer to Ladok - för över omdömen från Canvas

Här hittar du information om hur du använder "KTH Transfer to Ladok" (T2L) för att föra över omdömen i Canvas till betyg i Ladok. Transfer to Ladok för över omdömen till Utkast-status i Ladok.

KTH Transfer to Ladok

KTH Digicertus Exam

KTH Digicertus Exam är lösningen för nedlåst examination i datorsal. Sidorna riktar sig till examinator, lokalt administrativt stöd samt lärarnära stöd och länkar vidare till specifika guider för respektive roll. Materialet kan även vara bra att läsa för den som planerar att genomföra en skrivning i vanlig sal där studenterna tar med sina egna datorer.

KTH Digicertus Exam

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination