Till innehåll på sidan

Plagiatöversyn med hjälp av Ouriginal

Ouriginal är ett verktyg för plagieringsgranskning av inlämningsuppgifter och ska användas av lärare och examinatorer när studenterna lämnar in textfiler i Canvas. Ouriginal används främst via Canvas men kan i undantagsfall också användas fristående.

Guida dina studenter bort från plagiat

Ett sätt att motverka plagiat är att diskutera ämnet med studenterna. På så sätt bidrar du till deras kunskap om hur man refererar på rätt sätt. Det är alltid bättre att få studenterna att undvika plagiering än att behöva straffa de som plagierar. Många studenter behöver få kunskap om vad plagiering är i praktiken.

Guida dina studenter bort från plagiat

Så fungerar Ouriginal

Ouriginal är ett verktyg som är avsett för plagieringsgranskning. Det ska användas av dig som är lärare och examinator när du tar emot textfiler från studenter som har lämnat in dem via Canvas. Granskningsresultatet sammanställs i en analysrapport som du behöver granska. Rekommendationen från KTH är att använda Ouriginal som ett integrerat verktyg i Canvas "Uppgifter", men det kan också användas självständigt i undantagsfall.

Så fungerar Ouriginal

Använda Ouriginal i Canvas

Ouriginal kan väljas i samband med att du skapar en uppgift i Canvas, eller på en redan skapad uppgift. Efter granskning kommer rapporten från Ouriginal vara tillgänglig direkt i Canvas. Läs om hur du gör en uppgift i Canvas med plagiatgranskning via Ouriginal.

Använda Ouriginal i Canvas

Använda Ouriginal fristående

Vid behov kan du använda Ouriginal fristående, utanför Canvas. Främst passar det för exjobbskurser. Läs mer om hur det fungerar.

Använda Ouriginal fristående

FAQ

Här finns vanliga frågor och svar om plagiatgranskning och Ouriginal.

FAQ för Ouriginal

Kontakt och support

Behöver du en allmän introduktion till Ouriginal kan du höra av dig till oss. Finns det behov av utbildning för flera kollegor kan vi sätta samman en workshop. Mejla till e-learning@kth.se  .

Om du använder Ouriginal genom lärplattformen Canvas och behöver support, mejla till: it-support@kth.se  .

Om du använder Ouriginal genom ditt konto hos Ouriginal och behöver hjälp kan du mejla direkt till: support@ouriginal.com .

Andra kontakter för utbildning

Har du andra frågor om utbildning på KTH så finns samlad information på Kontakter till utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-17