Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

E-lärande

Vi ger användarstöd samt vidareutvecklar metoder och verktyg för digitalt lärande på KTH.

* betyder att länken leder till annan del på KTH:s intranät. 

E-lärande på KTH

Snabbfakta om E-lärande

  • E-lärande består av tre delteam: DL (Digitalt lärande), IT och supporten. 
  • 2021 fanns det 1588 antal publicerade aktiva kursrum i Canvas.
  • Under 2022 hanterade E-lärande 3755 supportärenden.

Förvaltningsobjekt E-lärande är en gemensam aktivitet mellan avdelningen för digitalt lärande och KTH:s IT-avdelning. Förvaltningsobjektet har ett centralt uppdrag att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH. E-lärande ansvarar för ett antal system, däribland Canvas.

Vi hanterar och ger stöd för KTH:s användning av digitala lärverktyg. Vi genomför även återkommande seminarier, workshops och kurser samt ger handledning till lärare via personligt möte eller e-post.

Utveckling av KTH:s digitala verktyg

Förändringar av den digitala lärandemiljön genomförs som projekt där medarbetare från avdelningen för digitalt lärande ingår som antingen projektledare eller deltar som kravställare utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Medarbetare från IT-avdelningen deltar i utredningsarbetet och leder systemutvecklingen.

Aktuella projekt just nu handlar om till exempel KTH:s personliga meny, programwebben och KTH Transfer to Ladok.

E-lärandes kalender

Kontakta oss för frågor om digital utbildning på KTH

Mejla e-learning@kth.se  om du har frågor av pedagogisk karaktär. Vi svarar inom 2 arbetsdagar. 

Mejla it-support@kth.se  om du behöver tekniskt stöd eller support.  

Besöksadress Digitalt lärande: Brinellvägen 68, Plan 5, KTH Campus Valhallavägen

Besöksadress IT: Drottning Kristinas väg 48, KTH Campus Valhallavägen  

Besöksadress IT-Support: KTH Entré, Drottning Kristinas väg 4, KTH Campus Valhallavägen