Till innehåll på sidan

Video som pedagogiskt hjälpmedel

Video är ett vanligt verktyg för att tillgängliggöra kunskap på distans. Genom att förstå på hur många olika sätt video kan underlätta för lärande kan det bli en enorm pedagogisk tillgång. För att kunna utveckla användandet av video som hjälpmedel för att optimera lärandet bör man tänka på vissa saker innan, under och efter man skapar en video. Här kan du få inspiration och pedagogiska verktyg för att skapa bra undervisningsvideor.

Skapa och hantera video

Vill du komma igång med att skapa video till din undervisningen och dina kurser? Ingången Skapa och hantera video  är en samlad plats för dig som behöver guider och inspiration kring hur du kan arbeta med video.

Det kan vara knepigt att anpassa metoder för aktivt lärande i en fysiskt undervisningsmiljö till video. Det är för många ett nytt sätt att arbeta på och behöver inte enbart ses som en ersättare av föreläsningar. Det viktigaste är kanske inte hur du skapar din video utan att du tänkt igenom på vilket sätt din live- eller förinspelade video kan bidra till dina studenters kunskapsutveckling.

Vi vill även nämna att en video sällan ska ses som en ersättning av en hel kurs eller moment utan som ett komplement till andra läromedel i kursen. En video fungerar bäst i samklang med kringliggande texter, till exempel instuderingsfrågor, quiz och förberedande läsning.

Varför video?

Det finns många skäl till varför vissa moment och situationer med fördel kan ersättas eller kompletteras med video. Här hittar du exempel på fördelar med video i undervisning, för både dig som lärare och för dina studenter.

Varför video?

När passar det med video?

Du kan använda använda video i undervisning på många olika sätt som inte behöver vara det samma som att rakt av spela in och publicera sina lektioner. Sidorna i denna avdelning presenterar utvalda situationer och kursmoment där video kan användas som helhet eller som ett komplement.

När passar det med video?

Studenters perspektiv och några önskemål på inspelat videomaterial

Här kan du läsa tips på vad som är viktigt för studenter när de ska använda videomaterial för att lära sig. Som lärare kan du bland annat tänka på att aktivt uppmuntra studenten att pausa och tänka på innehållet, och att visualisera det du säger.

Studenters perspektiv och några önskemål på inspelat videomaterial

Webbinarier

Här hittar du inspelade webbinarier som är relevanta för temat "video i undervisningen", exempelvis om Camtasia, KTH Play och textning.

Inspelningarna (från Lunch 'n' Learn) är från våren 2020 och framåt.

Webbinarier

Kontakt

Behöver du pedagogiskt stöd eller tips om hur du använder video- eller webbmötesverktyg i dina kurser? Behöver du råd om att välja kamera, mikrofoner med mera? Mejla e-learning@kth.se . Du kan även boka personlig handledning .

För frågor som rör teknisk support och KTH Play (till exempel hjälp med att ladda upp filer) kan du mejla till it-support@kth.se .