Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Video som pedagogiskt hjälpmedel

Video är ett vanligt verktyg för att tillgängliggöra kunskap på distans. Genom att förstå på hur många olika sätt video kan underlätta för lärande kan det bli en enorm pedagogisk tillgång. För att kunna utveckla användandet av video som hjälpmedel för att optimera lärandet bör man tänka på vissa saker innan, under och efter man skapar en video. Här kan du få inspiration och pedagogiska verktyg för att skapa bra undervisningsvideor.

Skapa och hantera video

Behöver du praktiska och konkreta guider om att arbeta med video? Ingången Skapa och hantera video  är en samlad plats för steg-för-steg guider för att planera, spela in, redigera, texta och publicera dina videor.

Det kan vara knepigt att anpassa metoder för aktivt lärande i en fysiskt undervisningsmiljö till video. Det är för många ett nytt sätt att arbeta på och behöver inte enbart ses som en ersättare av föreläsningar. Det viktigaste är kanske inte hur du skapar din video utan att du tänkt igenom på vilket sätt din live- eller förinspelade video kan bidra till dina studenters kunskapsutveckling.

Vi vill även nämna att en video sällan ska ses som en ersättning av en hel kurs eller moment utan som ett komplement till andra läromedel i kursen. En video fungerar bäst i samklang med kringliggande texter, till exempel instuderingsfrågor, quiz och förberedande läsning.

Varför video?

Det finns många skäl till varför vissa moment och situationer med fördel kan ersättas eller kompletteras med video. Här hittar du exempel på fördelar med video i undervisning, för både dig som lärare och för dina studenter.

Varför video?

När passar det med video?

Du kan använda använda video i undervisning på många olika sätt som inte behöver vara det samma som att rakt av spela in och publicera sina lektioner. Sidorna i denna avdelning presenterar utvalda situationer och kursmoment där video kan användas som helhet eller som ett komplement.

När passar det med video?

Hur gör jag en pedagogisk video?

Här finns tips och råd kring hur du skapar en pedagogisk video. Du bör bland annat planera inspelningen med hjälp av manus och fundera på vilken längd på video som passar bäst. Det finns också tips kring specifika typer av videos: introduktiosvideo för en kurs, undervisningsvideo, demo- och introvideo, samt video som audiovisuell återkoppling.

Hur gör jag en pedagogisk video?

Studenters perspektiv och några önskemål på inspelat videomaterial

Här kan du läsa tips på vad som är viktigt för studenter när de ska använda videomaterial för att lära sig. Som lärare kan du bland annat tänka på att aktivt uppmuntra studenten att pausa och tänka på innehållet, och att visualisera det du säger.

Studenters perspektiv och några önskemål på inspelat videomaterial

Webbinarier

Här hittar du inspelade webbinarier som är relevanta för temat "video i undervisningen", exempelvis om Camtasia, KTH Play och textning.

Inspelningarna (från Lunch 'n' Learn) är från våren 2020 och framåt.

Webbinarier