Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

När passar det med video?

Du kan använda använda video i undervisning på många olika sätt som inte behöver vara det samma som att rakt av spela in och publicera sina lektioner. Nedan kommer vi presentera utvalda situationer och kursmoment där video kan användas som helhet eller som ett komplement.

I alla nedanstående exempel kan video ge studenter möjlighet att diskutera innehåll i sin takt och i bästa fall involveras mer aktivt i lärprocessen. En viktig aspekt i främjandet av video i lärsyfte är att en video ger möjlighet till individuell planering och kan bidra till reflektion både i och utanför undervisningssalen. Har man missat något kan man ta igen det hemma.

Dessa exempel ska ses som ett urval av situationer och kursmoment, inte som en uttömmande lista.

Introducera dig och din kurs

En introduktionsvideo kan användas för att ge en naturlig start på kursen. En välgjord introduktionsvideo visar att du är förberedd, ger ett bra första intryck och skapar en känsla av gemenskap. Här hittar du tips på innehåll i en lyckad introduktionsvideo.

Introducera dig och din kurs

Demonstrera enskilda moment och särskilda begrepp

Video ger dig möjlighet att koncentrera studenters fokus på ett visst innehåll. Det kan röra sig om ett praktiskt moment som du kan demonstrera i olika vinklar eller på olika sätt. I en video kan även sammanfatta centrala delar av exempelvis kapitel i en textbok.

Fokuserade förklaringar med mikrovideo

Visa autentisk (labb)miljö

Ibland kanske du inte har möjlighet att ta alla dina studenter till en viss plats. Då kan du använda en särskild miljö i din video så att studenterna istället får ta del av den hemma. Det kan även bli resurseffektivt då du bara behöver använda ett visst material en gång och kan återanvända inspelningen till flera terminer eller kurser.

Visa autentisk (labb)miljö

Att lära av misstag

Misstag är en möjlighet att lära sig mer om ett ämne, om det fångas upp och diskuteras. Med en video om misstag kan du som lärare ge alla dina studenter den möjligheten och samtidigt effektivt hantera vanliga missuppfattningar kring ett ämne. Detta utökar även förmågan hos studenterna att sätta ämnet i olika sammanhang.

Att lära av misstag

Audiovisuell återkoppling

Återkoppling i form av video eller ljud är motiverande och effektivt och gör det lättare för lärare att vara mer precisa och nyanserade. Det är också uppskattat av studenter då det är lättare att lyfta positiva delar av deras arbeten än i text.

Audiovisuell återkoppling

Klassrumsdiskussion och video

Video kan användas som grund för en diskussion eller en annan aktivitet och har många fördelar över text. En vanlig användning av video är att studenter tar del av en inspelad genomgång som sedan följs upp under en lektionsträff. Där kan studenterna föra dialog och fördjupa kunskapen om det som kan vara svårt för dem att lära sig på egen hand. Denna omvända lektionsmodell kallas omvänt klassrum och passar väl med video.

Klassrumsdiskussioner och video