Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Introducera dig och din kurs

En introduktionsvideo kan användas för att ge en naturlig start på kursen. En välgjord introduktionsvideo visar att du är förberedd, ger ett bra första intryck och skapar en känsla av gemenskap. Här hittar du tips på innehåll i en lyckad introduktionsvideo.

Med en introduktionsvideo blir det lättare för deltagarna att komma igång med din kurs eftersom du berättar hur kursen ska läsas för bästa resultat. I en introduktionsvideo kan du exempelvis presentera information om:

  • kontaktuppgifter
  • viktiga datum
  • kursmaterial
  • obligatoriska seminarier, quiz, nätverksträffar
  • vart deltagarna kan vända sig för teknisk support, bibliotek etcetera
  • särskilda instruktioner och krav.

Studier har visat att ju längre en kurs pågått desto kortare tid tenderar studenter att spendera på videor. Du har alltså en verklig chans att nå ut med viktig information i din första video i kursen.

En introduktionsvideo etablerar social närvaro

Med en introduktionsvideo etablerar du en social brygga mellan dig och studenterna. En första video på dig kan ge deltagarna ett smakprov på din personlighet samt skingra allmänna frågetecken. För kurser som går helt på distans är detta av extra betydelse.

Till skillnad från instruktioner i text blir det en naturlig ingång till att projicera ditt intresse och relation till innehållet i kursen. Hindret att söka upp dig för frågor kommer att bli mindre.