Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fokuserade förklaringar med mikrovideo

Video ger dig möjlighet att koncentrera ett visst innehåll som studenterna sedan kan repetera vid behov. Dessa korta, koncentrerade videor kallas ibland för mikrovideor och kan röra sig om ett praktiskt moment som du kan demonstrera i olika vinklar eller på olika sätt. Det kan även vara att du sammanfattar centrala delar av exempelvis kapitel i en textbok.

Korta och koncisa förklaringsvideor kallas ”mikrovideor” och används med fördel för att förklara och repetera ett begrepp eller en process. Dessa videor är ofta högst några minuter långa. Med en mikrovideo kan du förklara ett tekniskt komplext ämne på mycket kort tid utan att riskera att tappa studenter halvvägs in i förklaringen. Om en student inte hänger med kan hen repetera delar av videon eller pausa för att läsa i kursboken.

Mikrovideor kan exempelvis användas till att:

  • sammanfatta ett tungt kapitel i kurslitteraturen
  • förklara väsentliga eller grundläggande begrepp
  • gå igenom stegen i en process eller algoritm.

För att vara tidseffektiv kan du fokusera dina mikrovideor på delar av kursen som du vet att studenter ofta behöver repetera.

Ett exempel: du ska gå igenom en komplicerad lösning på en ekvation. Det kommer alltid vara en del av studenterna som förstår din förklaring för den specifika uppgiften, men som inte kommer kunna applicera det specifika räknesättet på en annan uppgift. Om du går igenom ekvationen under lektionen kommer de studenterna få problem när de försöker lösa uppgifter på egen hand. Om du i stället spelar in en mikrovideo med din lösning kan studenterna i lugn och ro titta igenom videon när de behöver hjälp. Studenterna kan även jämföra den lösningen med andra mikrovideor du spelat in där du kan använt andra metoder eller förklaringsmodeller.