Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Visa autentisk (labb)miljö

Ibland kanske du inte har möjlighet att ta alla dina studenter till en viss plats. Då kan du använda en särskild miljö i din video så att studenterna istället får ta del av den hemma. Det kan även bli resurseffektivt då du bara behöver använda ett visst material en gång och kan återanvända inspelningen till flera terminer eller kurser.

Videodemonstrationer är effektiva på många plan

När du spelar in en demonstration av ett labbmoment behöver du bara utföra laborationen en gång. Därför används videodemonstrationer för att öka tillgängligheten av till exempel en labbmiljö eller när det finns begränsat med resurser, både inom akademin och utanför. Med en video kan du:

  • öka kostnadseffektiviteten
  • öka hållbarheten rent resursmässigt
  • utföra en demonstration för obegränsat med studenter samtidigt
  • spara tid nästa kursomgång genom att återanvända videon.

En video kan även användas till att visa olika delar av salen och olika maskiner som studenterna kan använda när de själva ska utföra laborationen. Här finns möjlighet att spara tid i labbet när studenterna väl är på plats.

Kombinera video med faktiska besök

En video kan demonstrera en laboration för studenter och exponera dem för den autentiska miljön, men den kan inte ge dem labbvana eller annan praktisk erfarenhet. Därför kan du gärna kombinera videor med faktiska besök i den fysiska miljön, där studenterna själva får pröva laborationen och uppleva den med samtliga sinnen. Detta är ett måste för de ska bli riktigt förtrogna med ämnet.

Tips! Kombinationen blir mer effektiv om du kan skapa samband mellan det studenterna ser i videon och det de ser i verkligheten. Du kan exempelvis inleda videon med att du "leder" studenterna till labbet och sedan att du utför laborationen med samma utrustning som de själva kommer använda.