Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Klassrumsdiskussioner och video

Video kan användas som grund för en diskussion eller en annan aktivitet och har många fördelar över text. En vanlig användning av video är att studenter tar del av en inspelad genomgång som sedan följs upp under en lektionsträff. Där kan studenterna föra dialog och fördjupa kunskapen om det som kan vara svårt för dem att lära sig på egen hand. Denna omvända lektionsmodell kallas omvänt klassrum och passar väl med video.

Video är en fördelaktig grund för diskussion

En video kan skapa en diskussion i ett klassrum och uppmuntra studenter att problematisera innehållet med varandra, på samma sätt som en artikel. Videor har dock flera fördelar över text:

  • Förbestämd tidsåtgång som är oberoende av studenters läshastighet.
  • Informationstätare.
  • Ett välkänt format för dagens studenter.

Omvänt klassrum med video

Den pedagogiska modellen "omvänt klassrum" (Flipped Classroom) går kortfattat ut på att studenterna påbörjar ett moment hemma för att sedan fullfölja det tillsammans i klassrummet. Ett vanligt sätt att arbeta med omvänt klassrum är att låta studenterna se en inspelad genomgång innan de anländer till lektionen.

Ett exempel på omvänt klassrum: studenterna studerar en video med eventuellt tillhörande instruktionsfrågor hemma. När de sedan kommer till en föreläsning så ägnar läraren tillsammans med studenterna tiden åt att fördjupa sig i materialet. Syftet är att studenterna ska vara förberedda när de kommer in i klassrummet istället för att läraren ska behöva ägna omfattande tid åt föreläsning och genomgång. Tiden fördelas så att studenter får mer individuell hjälp med frågor, fördjupning och diskussion.

Du kan läsa mer om metoden omvänt klassrum på sidorna Omvänt klassrum (Flipped Classroom) .