Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Omvänt klassrum (Flipped Classroom)

Med omvänt klassrum-metoden (Flipped Classroom) delar du exempelvis video eller annat material till dina studenter i förväg. Du kan använda dig av quiz eller diskussionsfrågor som studenterna ska arbeta med. Tiden i det fysiska klassrummet ägnas åt diskussioner och återkoppling på materialet och uppgiften.

Det omvända klassrummet

Den traditonella klassrumsmodellen använder tiden i klassrummet till föreläsningar och förväntar sig att studenterna själva bemästrar materialet utanför klassrummet. Metoden "omvänt klassrum" (Flipped Classroom) vänder på detta och lägger de delar där studenten är mer passiv utanför klassrummet, t.ex. föreläsningar och inläsning. Delarna där studenten är aktiv i sitt lärande inkluderas i klassrummet, t.ex. diskussioner och problemlösning.

Omvänt klassrum-metoden har ofta som mål att

  • effektivisera tiden när studenter och lärare träffas
  • öka studenternas kontroll över sitt eget lärande
  • öka interaktiviteten mellan studenterna.

Förberedelser inför tid i klassrum

En del av omvänt klassrum-metoden kan vara att studenterna förbereder sig inför det fysiska mötet med material som du delat i lärplattformen. Exempelvis genom att läsa en artikel eller se på ett videoklipp för att sen svara på frågor kring innehållet. Tiden i klassrummet, det fysiska mötet, används till diskussion och gemensam återkoppling på frågor och studenternas svar.

Du kan med fördel använda inspelat material för att möta de specifika problem som studenterna står inför i en kurs. Som lärare vet du vanligtvis vilka delar av kursen som är svåra för studenterna och kan förbereda några korta videor som förklarar de delerna. En video har den stora fördelen att studenterna kan titta på videon flera gånger och pausa för reflektion eller för att ta anteckningar.

Tips för att börja med omvänt klassrum

Inom begreppet omvänt klassrum ryms den pedagogiska metoden, kursdesignen samt själva skapandet av digitala lärobjekt. Du som lärare kan få handledning i både kursdesign (pedagogiken) och hjälp med att skapa material för din kurs (video, podcast och så vidare). En rekommendation är att börja i liten skala med att spela in en eller några föreläsningar och sedan utöka när du lärt dig arbeta med formatet.

Återanvänd det andra redan skapat

Du behöver inte spela in allt själv, det finns många bra videoföreläsningar på exempelvis YouTube som kan komplettera ditt eget material. Du kan även fråga dina kollegor om de har rekommendationer eller egenskapat material du kan använda.

Många studenter söker efter och tittar på videoklipp och annat material på nätet, som en del i det egna lärandet.

Obs! Var noga med upphovsrätten om du delar eller använder andras material i din undervisning. Läs mer på sidan Använda andras material .

Använd dina Zoom-föreläsningar för omvänt klassrum

Spela in dina Zoom-föreläsningar och återanvänd videorna för omvänt klassrum nästa kursomgång. Fokusera på att få med presentationen eller tavlan och din röst. Undvik att spela in studenterna så behöver du inte redigera videon innan du använder den. Mer generella videor kan ofta användas även om kursen omarbetas i framtiden eller delas i andra kurser och med dina kollegor.

Gör en egen podd

En podd kan liknas vid ett radioprogram där berättande och ljud står i fokus. Den kan användas som lärobjekt och delas till studenterna i exempelvis ditt kursrum i Canvas. Exempel på en podd som är producerad av medieproduktion är "Hej Framtid" . Podden handlar om teknik i framtiden och hålls av Lena Gumaelius, lektor i Teknikvetenskapens Lärande (KTH).

Läs vidare i en mer djupgående guide

Om du är intresserad av en mer djupgående guide till att komma igång med omvänt klassrum, läs vidare på sidan Kom igång med omvänt klassrum (Flipped Classroom) .

Handledning i mediedesign och kursdesign

Du kan få handledning i mediedesign utifrån idéer och material för just din kurs. Exempelvis kan du få stöd kring vilka mediekoncept du kan använda dig av i kursen (Stop motion, rita och skriv på Ipad, dokumentärfilm, reportage, 3D-visualisering etc). Vill du komma vidare i designen av din kurs kan du också få handledning i det från någon av oss på E-lärande. Läs mer om hur du kontaktar oss längst ner på sidan.

Video: inspiration för KTH-lärare - Pernilla Ulfvengren

Pernilla Ulfvengren undervisar vid Skolan för industriell teknik och management (KTH). Hon lär studenterna olika kommunikationsfärdigheter baserat på CDIO-perspektivet (Conceiving - Designing - Implementing - Operating) och gör det genom att använda Flipped classroom-metoden och blended learning. Filmen är på engelska.

Webbinarium: "Flipped Classroom: teacher's experiences, tips and tricks" (KTH)

Webbinariet ger en snabb överblick över "Flipped classroom", följt av en presentation av denna metod från tre KTH-lärare som har använt metoden i sina kurser. De delar sina erfarenheter av hur de har implementerat detta tillvägagångssätt på sina kurser. Webbinariet gavs inom ramen för Lunch 'n’ Learn, 2020-06-16. Inspelningen är på engelska. Se filmen om Flipped classroom på KTH Play .