Till innehåll på sidan

Kom igång med omvänt klassrum (Flipped Classroom)

Omvänt klassrum (Flipped Classroom) är mer än bara att använda video i lärplattformen. Även mindre justeringar av kursdesignen kan räknas som en omvänt klassrum-metod. Här kan du läsa om hur du kommer igång, vilka verktyg du kan använda och vad du kan tänka på.

Få igång diskussioner om studiematerialet

Fokusera på att studiematerialet du delar ut används aktivt av studenterna. Du kan använda olika typer av undervisningsmaterial så som video, texter och artiklar, hänvisa till webbsidor, animationer eller annat som passar just din kurs, men studenterna bör interagera med materialet och varandra för att få ut det mesta av "omvänt klassrum" (Flipped Classroom) modellen. Att bara läsa en text eller se en video räcker inte. Det är viktigt att få igång diskussioner om studiematerialet och få studenterna att tänka igenom informationen de tar in.

Verktyg som stöds av KTH

Det finns många olika verktyg för omvänt klassrum och KTH stödjer några av dem:

 • KTH Play för videor.
 • Quiz för självrättande frågor.
 • Diskussionsforum för diskussioner mellan studenterna.
 • Zoom för lektioner.

Canvas är samlingsplatsen för alla dessa verktyg, i större eller mindre grad, och bör användas för att knyta ihop alla olika delar av kursen. Exempelvis kan du ha Zoom-länken på Canvas-kursens startsida och lägga in filmer från KTH Play i dina uppgifter.

Bädda in video i din Canvaskurs via KTH Play

Videor kan läggas till i Canvas från KTH Play på samma sätt överallt i Canvas, förutom i New Quizzes som kräver en annan metod. Mer information finns i guiden Bädda in video i din Canvaskurs .

Quiz om materialet

Även om frågor ställs och besvaras i diskussionsforumet är det svårt att få överblick över hur många studenter som förstod innehållet. Det är även svårt att ställa frågor med endast ett korrekt svar i ett diskussionsforum, eftersom den första som besvarat det ger facit till resterande. Canvas Quizzes är dock ett bra verktyg för det och gör det lättare att få fram statistik om vad som är svårt att förstå och hur många som faktiskt sett videon. 

Funktionen Quiz i Canvas .

Träning istället för prov

Dessa quiz bör vara obligatoriska men inte avgörande för betyget. De används bäst när de ger studenterna en känsla av att de förstått det som de skulle förstå, eller vet vad mer som krävs, och när de ger dig information om hur det går för studenterna överlag. Quizen bör inte kännas som prov utan som träning, vilket till exempel kan åstadkommas genom att ge studenterna ett obegränsat antal försök.

Både videor och texter kan delas upp i mindre bitar och vara inlagda i varje fråga istället för att placera hela videon/dokumentet i instruktionerna. Det gör det väldigt tydligt när studenterna ska svara på frågorna, och hur långt bak de behöver gå om de inte förstår frågan. Ett annat alternativ är att skriva in "svara på fråga 1 nu" i texten eller videon, men det är inte lika naturligt.

Främja studentdiskussioner

Video: Skapa en flippad aktivitet med delat dokument i Canvas

Så kan du skapa en flippad aktivitet med delat dokument i Canvas (KTH Play)

Diskussionsforumet i Canvas är bra för att få studenter att kommentera och besvara diskussionsfrågor. Du kan såklart lägga upp din video eller text på en sida i Canvas och be studenterna diskutera det i forumet, men det är mycket enklare att gå tillbaka till materialet om det istället är inlagt i inlägget. Vi rekommenderar att du lägger upp texten eller videon i inlägget tillsammans med introduktionstext, möjliga diskussionsfrågor eller annan relevant information du vill inkludera.

Funktionen Diskussioner i Canvas .

Be gärna studenterna hänvisa till var i videon/texten de är när det ställer sin fråga eller skriver sin kommentar så att du och andra studenter lättare ska kunna hitta vad de pratar om. 

Uppmuntra studenterna till att ställa egna frågor och diskutera andra aspekter än det du gett dem, t.ex. genom att ha några frågor i stil med "vad fann du förvirrande eller svårförstått?" eller "håller du med om argumenten och slutsatsen? Diskutera." Studenterna leder då sin egen inlärning och håller sig intresserade längre.

Tips!

Var inte för aktiv i diskussionstrådarna! Låt studenterna ha fel och diskutera fram det rätta svaret hellre än att du går in och dödar diskussionen med Det Korrekta Svaret.

Synkront och asynkront

Ett synkront tillfälle är när alla i klassen träffas samtidigt, via Zoom eller i sal, till skillnad från asynkront lärande som hände vid olika tidpunkter för alla studenter. Både diskussionstrådar och quiz, som är asynkrona, kan med fördel användas före och efter synkrona tillfällen. 

Utnyttja gärna den synkrona tiden för diskussioner och förklaringar av koncept som studenterna fastnat på. Ett bra sätt att synkront utföra diskussioner är att dela in studenterna i olika Breakout Rooms i Zoom. Med Breakout Rooms kan du kan t.ex:

 • Dela upp studenterna i slumpade grupper där de kan diskutera hela uppgiften.
 • Skapa grupper baserat på teman/uppgifter/områden som studenterna sedan kan dela upp sig på som de vill.
 • Förbereda grupper som ska diskutera ett var sitt koncept. Efter ett tag splittras studenterna upp till nya grupper med en student från varje av de första grupperna, med målet att de ska förklara sitt koncept för den nya gruppen.
 • Skicka ut studenterna till små grupper för kortare diskussioner flera gånger på en lektion. Det kan användas ofta, på det sätt du i sal kan be studenterna diskutera en fråga med deras bordsgrannar.

Viktiga sociala aspekter

För studenterna innebär omvänt klassrum mycket tid spenderad på asynkront lärande och mer effektiv användning av lektionstiden. Men upplägget kan också lätt leda till studenter som känner sig bortkopplade från kursen och sedan tvingade till interaktion med främlingar när de ska diskutera med andra studenter. Det gäller speciellt för undervisning på distans, där studenterna kanske aldrig träffar varandra förutom via Zoom. Allt ineffektivt, men hälsomässigt viktigt, socialiserande försvinner och kontakten till andra studenter eller till dig som lärare försvagas.

Hur kan jag skapa en känsla av tillhörighet i det digitala klassrummet?

Det finns många olika metoder för att skapa tillhörighetskänslan hos studenterna, men oftast räcker det med att visa att du är mänsklig och att du ger studenterna möjlighet att skapa kontakter. Här är några förslag att fundera på och välja mellan:

 • Lägg upp en kort video där du introducerar dig själv och be studenterna lägga upp en egen.
 • Be studenterna introducera sig för varandra i Breakout Rooms innan de börjar en diskussion.
 • Öppna Zoom-rummet ca 10 minuter innan lektionen börjar och håll det öppet 10 minuter efter lektionen slutat. Du behöver inte vara aktiv, men det ger dina studenter möjligheten att socialisera liknande som de skulle gjort om de träffats i sal.
 • Var närvarande på Canvas. Det kan räcka med att du skriver en liten hälsning samtidigt som du laddar upp PowerPoint-presentationen från dagens lektion eller påminner dem om att ni har en gästföreläsare via Anslag.
 • Be studenterna skicka in ett videoklipp/ljudklipp där de säger vad de vill bli kallade, utifall det inte är namnet som står i deras profil. Träna på uttalet om det behövs, och ska du nånsin träffa studenterna ansikte mot ansikte (under en munta, för rådgivning, förklaring av laborationer osv.) kan du lyssna igenom deras namn precis innan för att uttala det rätt.
 • Lägg upp dina "kontorstider", dvs tider studenterna kan kontakta dig på. Det kan vara via Zoom, mejl, chatt eller annat, poängen är att de vet när de kan förvänta sig svar från dig, och du känner dig inte tvingad att vara tillgänglig konstant.

Tips!

Hur kan jag som lärare få fart på kommunikationen och samarbetet i min kurs med hjälp av digitala verktyg? Stefan Hrastinski (professor vid enheten för digitalt lärande) ger sina tips som utgår från forskning om socialt lärande. Han ger även exempel på hur du gör det med peer feedback, breakoutrum och diskussionsforum. Läs mer på sidan Kommunikation och samarbete .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-11-14