Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Funktionen Quiz i Canvas

Att skapa ett bra quiz kan vara en avancerad uppgift. Här får du hjälp med att välja rätt quizverktyg (New Quizzes, Möbius eller Classic Quizzes) och ställa in bra inställningar för just ditt quiz. Du hittar vilka frågetyper du kan välja mellan, hur du skapar en quizfråga, hanterar frågebanker, modererar quizet och varierar studentuppgifter med slumpade frågor. Du kan även läsa om hur gissningar påverkar var du ska lägga gränsen för godkänt på ett quiz med flera svarsalternativ.

När är quiz bra pedagogiska verktyg?

Quiz används vanligtvis vid examination, men lämpar sig även som pedagogiskt verktyg i bland annat följande situationer:  

  • Som ett moment i en kurs för att uppmuntra studenter till kontinuerliga studier.
  • Som valfritt kursmoment där studenten får möjlighet att öva på frågor som skapats av läraren.
  • Under eller efter en föreläsning för att se vad studenterna har lärt sig.
  • Innan en föreläsning för att ta reda på studenternas förkunskaper.

Det tar tid att skapa ett quiz

Det tar ofta överraskande mycket tid att formulera frågor som främjar studentens inlärning och som testar avsedd kunskap. Det är därför fördelaktigt om du samarbetar och delar dina frågor med kollegor, men framför allt att du återanvänder redan testat och förbättrat material. Dela gärna quiz med varandra via Canvas Commons eller genom frågebankerna och använd Canvas Commons för att hitta andra lärosätens quiz.

Sekretess och quiz

Det finns möjlighet att åberopa sekretess för examinationsgrundande prov som ingår i en frågebank. Det digitala provet blir allmän handling så fort provet görs, men kan beläggas med sekretess om det är standardiserat. Stöd för detta återfinns i 17 kap. 4 § offentlighets och sekretesslagen (OSL): ”Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.

Så länge samma provhandlingar används gäller möjlighet att åberopa sekretess för uppgifterna i dessa.

Följande omfattas inte av möjlighet till åberopande om sekretess:

  • Databasfrågor som är unika för ett examinationstillfälle, dvs ej standardiserade.
  • Databasfrågor som inte är examinationsgrundande.

Quizverktyg i Canvas

KTH tillhandahåller tre olika quizverkyg som alla kan användas i Canvas. New Quizzes och Classic Quizzes finns inbyggda i Canvas, medan Möbius är ett externt verktyg som kan länkas till direkt från Canvas (en LTI). Här hittar du information om verktygen och när du bör använda dessa.

Quizverktyg i Canvas

Återställ kursinnehåll

När ändringar i kursinnehåll går fel, kurser råkar nollställas eller kursmaterial raderas finns det möjligheter att återställa och ångra ändringar i Canvas. Du kan återställa mycket själv, men vid mer komplicerade återställningar behöver IT-support involveras.

Återställ kursinnehåll i Canvas

Skapa ett quiz

Denna guide hjälper dig genom att skapa ett quiz i Canvas i alla tre quizverktyg, Classic Quiz, New Quiz och Möbius. Lär dig hur du skapar ett tomt quiz, ställer in önskade inställningar och fyller quizet med frågor.

Skapa ett quiz

New Quizzes frågetyper

New Quizzes har ett flertal olika sorters sätt att ställa frågor och samla in svar. Här hittar du en summering av alla frågetyper och länkar till undersidor med detaljerade beskrivningar och rekommendationer. Du som anställd på KTH kan även testa alla frågetyper i ett exempelquiz.

Frågetyper New Quizzes

Inbyggd miniräknare

I Canvas New Quizzes kan du aktivera en inbyggd miniräknare när du skapar ett quiz. Detta gör att studenterna kan stanna kvar i quizet och använda den när de ska göra beräkningsuppgifter. Miniräknaren finns i två varianter: “Enkel” (Basic) och “Vetenskaplig” (Scientific) kalkylator.

Miniräknare i Canvas New Quizzes

Frågebanker och slumpade frågor

Lär dig använda New Quizzes frågebanker för att dela quizfrågor med andra lärare och kurser, samt slumpa frågor i ett quiz. Du kan även lära dig slumpa uppgifter vid examination med hjälp av frågebanker.

Inställningar av quiz för examination

Quiz i Canvas kan anpassas för att passa med din examinationsform med ett flertal inställningar. Du kan exempelvis begränsa vilka studenter som kan öppna quizet med ip-adresser eller åtkomstkod, sätta en tidsgräns och styra när och hur studenternas resultat visas för dem. Här går vi igenom de relevanta inställningarna för examinerande quiz.

Inställningar av Quiz för examination

Hur gissningar påverkar gränsen för godkänt

Risken med quizfrågor med givna svarsalternativ är att studenterna kan gissa sig till korrekt svar på frågorna. För att kunna mäta studenternas faktiska kunskapsnivåer måste du ta hänsyn till gissningar när du sätter gränserna för godkänt. Här utgår vi från en vetenskaplig artikel av Brett P. Foley för att beräkna denna risk och ger förslag på hur du kan hantera den.

Hur gissningar påverkar gränsen för godkänt

Moderera New Quizzes

Ibland behöver studenter få anpassade inlämningstider, extra försök på ett quiz eller återuppta ett redan inlämnat quiz. Här följer instruktioner hur det går till i New Quizzes.

Moderera New Quizzes i Canvas

Video i quiz i Canvas

Vill du koppla ett quiz till en video? På dessa sidor presenteras olika sätt och upplägg på hur du kan använda video i ett quiz i Canvas New Quizzes. Videor går att använda på lite olika sätt beroende på quizets syfte, hur frågorna ska presenteras och vad du vill att studenterna ska göra i quizet. Här hittar du information om introduktionsvideor, quiz förstärkta med videor och hur du infogar aktiverande frågor till en redan inspelad kursvideo.

Video i quiz i Canvas

Classic Quizzes

Classic Quizzes är Canvas första quizfunktion som just nu håller på att bytas ut till New Quizzes. Om du idag använder Classic Quiz är det dags att migrera dina quiz till den nya quizfunktionen, “New Quizzes”. För tillfället är dock detta det bättre valet om du behöver exportera CSV-filer för studentresponsanalys eller om du använder en API.

Classic Quizzes