Till innehåll på sidan

Moderera New Quizzes i Canvas

Ibland behöver studenter få anpassade inlämningstider, extra försök på ett quiz eller återuppta ett redan inlämnat quiz. Här följer instruktioner hur det går till i New Quizzes.

Anpassa bedömning

Klicka på "Moderera" ("Moderate") i New Quizzes.

Skärmdump New Quizzes. Tabben "Moderera" i quizzen är markerat.

OBS! Anpassningar kan göras både vid skapande av quizet och när ett quiz genomförs samt då det är avslutat. Gör du ändringar måste studenterna tilldelas quizuppgiften på nytt.

När du öppnat inställningarna för anpassningar ser du en tabell med de studenter som har tilldelats uppgiften. Tabellen innehåller även antal försök, betyg i procent, tid de spenderat i quizet, länk till en händelselogg, aktiva anpassningar (felaktigt översatt till Logi på svenska) och en Moderera-knapp.

Hitta den student du vill göra inställningar på uppgiften för [1] och klick på Moderera-knappen [2].

Skärmdump Moderera-tabellen. En student har siffran 1 vid namnet och 2 vid Moderera-knappen.

En sidopanel med modereringsalternativen kommer dyka upp. Modereringsalternativen är:

  • Öppna igen. Syns endast om studenten gjort minst ett försök.
  • Ytterligare försök. Standard är 0.
  • Tidsjusteringar. Standard är Ingen.

Öppna upp en uppgift igen åt studenten

Klicka på knappen "Öppna igen"(Reopen) för att öppna upp studentens senaste försök på en uppgift.

Skärmdump modereringspanel. Knappen för att öppna ett stängt quiz igen är markerat.

Ett varningsmeddelande visas som en pop-up för att informera om att studenten kommer kunna återuppta en tidigare genomförd uppgift från där de var förut, med föregående svar inskrivna och med den tid de hade kvar på timern [1]. Klicka på Öppna igen-knappen (Reopen) [2] för att acceptera att uppgiften är öppen igen för studenten.

Skärmdump pop-up varning. Varningsmeddelandet markerat med siffran 1, Öppna igen-knappen med 2.

Hantera antal försök

I panelen för anpassningar visas antalet försök per uppgift under "Bedömningsinställningar" (Assessment Settings)[1].

För att ge studenten ytterligare försök på uppgiften skriver du in en siffra eller väljer antal med hjälp av pilknapparna i fältet "Ytterligare försök" (Additional Attempts) [2].

Skärmdump modereringspanel. Antal försök markerat med 1, "ytterligare försök"-fältet med 2.

Anpassa tidsinställningar

Anpassa tiden genom att välj ett alternativ i tidsinställningar i menyn "Tidsjusteringar" (Time Adjustments).

Skärmdump modereringspanel. Rullgardinslistan för tidsjustering är markerad.

Alternativen som finns är:

  • "Ingen" (None), som inte lägger till någon extra tid alls.
  • "Ge ytterligare tid" (Give additional time), för att tilldela extra tid. Ange tid i timmar och/eller minuter.
  • "Ta bort tidsgräns" (obegränsad) (Remove time limit (unlimited)) för att ta bort tidsbegränsningen helt.

Se tidsinställningar

Gjorda anpassningar av tid syns i kolumnen "Logi" (Accommodations). I kolumnen visas den kumulativa effekten av tidsinställningarna på kursnivå och på detta quiz.

Skärmdump Moderera-tabellen. Logi-kolumnen, som visar studenters tidsanpassningar, är markerad.

Skicka in pågående försök manuellt

Om studenter arbetar med en uppgift visas antal pågående försök ovanför tabellen [1]. Klicka på länken för "försök"(attempts) [2] för att se vilka studenter som inte lämnat in och för att få möjligheten att lämna in uppgiften åt de studenter som kanske missat att avsluta quizet genom att lämna in.

Skärmdump Moderera-tabellen. Meddelande om pågående försök markerat med 1, länk till dem med 2.

En pop-up med titeln "Försök pågår" (Attempts in Progress) visar en checklista med "Studenter" (Students) [1] som inte lämnat in sina quiz. Du kan manuellt skicka in svar för studenter som finns i listan. Alla studenter är markerade som standard. Avmarkera de studenter vars uppgifter du inte vill skicka in manuellt [2].

Klicka på knappen "Lämna in manuellt"(Submit Manually) [3] för att manuellt lämna in studenternas försök.

Skärmdump pop-up. Studentlista markerat med 1, kryssrutor vid namn med 2, inlämningsknapp med 3.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-10