Till innehåll på sidan

Frågetyper i Canvas New Quizzes

New Quizzes har ett flertal olika sorters sätt att ställa frågor på. På denna sida presenteras namnet på varje frågetyp och sedan kan du läsa mer om respektive frågetyp via listningen längst ner. Du kan även som anställd på KTH testa frågorna i ett quiz om quiz med alla olika sorters frågetyper.

Fritt svar

I följande frågetyper kan fritt svar skrivas med varierande möjlighet till automatbedömning.

 • Formel
 • Numerisk
 • Fyll i den tomma rutan - öppen post
 • Essä.

Fritt svar – fyra olika frågetyper i Canvas New Quizzes

Sortera eller matcha

I följande frågetyper ska studenten sortera eller matcha olika påståenden.

 • Kategorisering
 • Matchning
 • Placera i ordning
 • Fyll i den tomma rutan - Ordbank eller Rullgardinsmeny.

Sortera eller matcha – fyra olika frågetyper i Canvas New Quizzes

Checkrutor

I dessa frågor får studenten checkrutor att markera utifrån givet påstående.

 • Flera svar
 • Flera val
 • Sant eller falskt.

Checkrutor – tre olika frågetyper i Canvas New Quizzes

Övriga frågetyper

 • Aktiv punkt - i denna frågetyp kan studenten markera svar i en bild.
 • Filuppladdning - frågetypen gör det möjligt för studenten att lämna in filer direkt i quizet.
 • Stimulans - frågetypen gör det möjligt att ge studenten mer omfattande material kopplat till specifika frågor mitt i quizet.

Övriga tre frågetyper i Canvas New Quizzes

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-30