Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frågetyper i Canvas New Quizzes

New Quizzes har ett flertal olika sorters sätt att ställa frågor och samla in svar. Här hittar du en summering av alla frågetyper och länkar till undersidor med detaljerade beskrivningar och rekommendationer. Du som anställd på KTH kan även testa alla frågetyper i ett exempelquiz.

Fritt svar

I följande frågetyper kan studenterna skriva in fritt svar i form av text och siffror. Frågetyperna har varierande möjlighet till automatisk bedömning och du kan ställa in felmarginaler på svaren eller variationer som ska accepteras som korrekta.

 • Formel
 • Numerisk
 • Fyll i den tomma rutan - öppen post
 • Essä.

Fritt svar – fyra olika frågetyper i Canvas New Quizzes

Sortera eller matcha

I följande frågetyper ska studenterna sortera eller matcha olika påståenden. De flesta frågetyperna tillåter att du lägger in felaktiga svar som inte ska användas (distraktorer), med undantag för “Placera i ordning”.

 • Kategorisering
 • Matchning
 • Placera i ordning
 • Fyll i den tomma rutan - Ordbank eller Rullgardinsmeny.

Sortera eller matcha – fyra olika frågetyper i Canvas New Quizzes

Kryssrutor

I dessa frågor får studenten kryssrutor att markera utifrån givet påstående. Endast “Flera val” tillåter studenterna att markera mer än en kryssruta per fråga.

 • Flera svar
 • Flera val
 • Sant eller falskt.

Kryssrutor – tre olika frågetyper i Canvas New Quizzes

Övriga frågetyper

Dessa frågetyper skiljer sig från resten, se förklaringarna i listan.

 • Aktiv punkt: Studenterna markerar sina svar genom att klicka i en bild.
 • Filuppladdning: Studenterna laddar upp filer direkt i denna quizfråga.
 • Stimulans: En stödfunktion för att ge studenterna mer omfattande material kopplat till specifika frågor.

Övriga tre frågetyper i Canvas New Quizzes