Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kryssrutor – tre olika frågetyper i Canvas New Quizzes

Det finns tre varianter på frågor där studenterna får en lista med påståenden och markerar korrekt svar i kryssrutorna. För frågetyperna "Flera val" (Multiple choice) och "Sant eller falskt" kan endast ett svar vara korrekt, men för "Flera svar" kan flera svar vara korrekta. Här förklaras frågetyperna och hur vi rekommenderar att du använder dem.

Flera val (Multiple choice)

Frågetypen “Flera val” låter dig skapa flera svarsalternativ som studenterna sedan ska välja mellan, där bara ett av alternativen är korrekta. Du kan dock välja att använda differentierad poängsättning på de olika svarsalternativen, vilket är att du tilldelar en lägre poäng för "nästan" korrekta svar. Det finns också möjlighet att blanda svarsalternativen (som i de flesta frågetyper) vid nästa försök att besvara frågorna.

Läs mer om "Flera val" på Canvas Community .

Bra för frågor med vanliga felaktiga svar men bara ett korrekt svar

“Flera val” är den vanligaste frågetypen i quiz, men ibland används den för att den är enkel att bedöma snarare än att frågetypen passar frågan. Frågetypen passar frågor som har flera rimliga svar (från studenternas synvinkel), men bara ett som är korrekt. Exempelvis kan de felaktiga svaren vara baserade på vanliga beräkningsfel hos studenterna eller ofta ihopblandade koncept. Tänk på att de olika svarsalternativen bör formuleras likartat och verka rimliga för att det inte ska bli för tydligt vilka svarsalternativ som avviker.

Läs mer om Formulera frågor och svarsalternativ .

Flera svar (Multiple answers)

“Flera svar” är en variant av frågetypen "Flera val", men med skillnaden att “Flera svar” tillåter att ett eller flera svar är korrekta. Differentierad poängsättning fungerar även lite annorlunda. Du kan välja mellan att studenterna bara får poäng för “exakt matchning” av de korrekta svaren eller att de får “delpoäng med avdrag”. Avdragen gäller både för om de missat att välja ett korrekt svarsalternativ och om de valt ett felaktigt svarsalternativ.

Läs mer om "Flera svar" på Canvas Community .

Rekommenderas till frågor med flera korrekta svar

Precis som för "Flera val" bör de felaktiga svarsalternativen formuleras likartat och kännas rimliga för studenterna, samt gärna vara baserade i vanliga felaktiga svar. Du bör tydliggöra för studenterna att ett eller flera svar kan vara korrekta, exempelvis i slutet av frågetexten.

“Flera svar” kan användas för frågor med bara ett korrekt svar. Du kan alltså använda denna frågetyp i stället för “Flera val” om du vill göra det svårare för studenterna att gissa korrekt.  

Sant eller falskt (True or False)

“Sant eller falskt”-frågor är en förenklad variant av "Flera val" där svarsalternativet antingen är “sant” eller “falskt”.  

Läs mer om "Sant eller falskt" på Canvas Community .

Rekommenderas för att belysa viktig information

Denna frågetyp gör det enkelt att gissa sig till korrekt svar, så den bör användas för att belysa viktig information. Annars är det i allmänhet bättre att använda en annan frågetyp och formulera om frågan så att den blir mer öppen och med fler svarsalternativ.

Det är lämpligt att studenterna enbart får ett försök på sig att klara ett quiz med “Sant eller falskt”-frågor, eller att ingen återkoppling ges mellan försök. Detta för att undvika att studenterna tar quizet igen och ändrar alla felaktiga svar utan att förstå varför det andra alternativet är korrekt.