Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Formulera frågor och svarsalternativ

Vad är viktigt när man skapar en quiz- eller enkätfråga och hur skriver man trovärdiga felaktiga svar? Här kan du exempelvis läsa om vikten av tydligt språk med få negationer och hur du sätter rätt nivå på frågorna. Du får även tips om när olika svarsformer passar och vad du ska tänka på för att skapa rimliga felaktiga svar.

Tänk på GDPR

Undvik känsliga personuppgifter i dina frågor och undvik att uppmuntra till att svara med känsliga personuppgifter. Det är en onödig risk då quiz och enkäter åtminstone i teorin kan spåra ett svar till en respondent.

När du formulerar frågor till en quiz eller enkät bör du tänka på följande:

 • Använd ett tydligt språk.
 • Undvik negationer.
 • Kontrollera för duplicerad information.
 • Sätt rätt nivå på frågorna.
 • Välj rätt svarsform.
 • Skapa rimliga fel svar.

Nedan förklaras varför dessa principer är viktiga och hur du kan implementera dem.

Använd ett tydligt språk

Det är viktigt att du skriver tydliga frågor som är lätta att förstå, även känt som klarspråk. Detta innebär att språket är vårdat enkelt och begripligt.

Principer för att skriva tydligt språk är exempelvis:

 • Lagom långa frågor, max några meningar.
 • Det viktigaste först i meningarna.
 • Använd termer som studenterna förstår.

För mer hjälp om klarspråk kan du använda Klarspråkshjälpen (isof.se) .

Du kan frångå tydligt språk om syftet är att studenterna ska förstå komplicerat språk. Exempelvis om du testar studenternas ordförråd eller annan språklig förmåga.

Undvik negationer

Var försiktig när du använder negationer, de gör en text svårare att läsa och kan förvirra studenterna i onödan. Skriv hellre som det är och undvik negationer så blir meningarna lättare att förstå. Jämför exempelvis följande meningar:

 • Dåligt: Övningsuppgifter ska inte ligga på olika nivåer före provet som under slutprovet.
 • Bra: Övningsuppgifter före provet ska vara på samma nivå som slutprovet.

Om negationer måste användas är det oftast bättre med aktiva verb istället för “inte”, som du kan se i följande exempel:

 • Dåligt: Använd inte negationer.
 • Bra: Undvik negationer.

Kontrollera för duplicerad information

Ett vanligt misstag är att svaret på en fråga kan läsas i en annan frågas text, antingen hela svaret eller delar av det. Exempelvis om en fråga ber studenten identifiera symbolerna i ett kopplingsschema och dessa symboler används med förklaringar i en annan fråga.

För att undvika att duplicera information på detta sätt, försök få en tankegång eller tema som följer med genom frågorna som en röd tråd. Det gör det enklare att upptäcka om två frågor handlar om samma område så du kan formulera om dem.

Sätt rätt nivå på frågorna

Frågorna bör återspegla nivån i resten av kursen för att studenterna ska uppfatta det som rättvist underlag för bedömning och undervisning. Du som lärare får även bättre koll på studenternas kunskapsluckor om frågorna ligger på rätt nivå, både kognitivt och innehållsmässigt.

För att sätta rätt nivå på frågorna bör du utgå från studenternas kunskap och erfarenhet. Se till att studenterna kan svara på frågorna med de verktyg de lärt sig i kursen, på det sätt de lärt sig använda dem. Ge gärna tips för att hjälpa studenterna i rätt riktning om frågan handlar om en ny situation.

Studenterna uppskattar om frågorna fokuserar på relevanta delar av kursen, vilket oftast är det innehåll som kommer bedömas eller som har en tydlig applikation i arbetslivet. Exempelvis är det bättre med en fråga om innehållet i Newtons lagar snarare än ordningen på dem eller stavningen på hans namn.

Välj rätt svarsform

Hur en fråga ska besvaras påverkar hur studenterna jobbar med den och hur du som lärare hanterar svaren. Svarsformen är därför starkt knuten till syftet. Till exempel, fördelarna med frågor med uttalade svar, som "sant eller falskt", är att de är lätta att besvara och lätta att bedöma. Nackdelarna är att det också är lättare för studenter att kopiera någon annans svar och lättare att gissa sig till korrekt svar.  

Om syftet är att testa eller examinera studenterna rekommenderas frågor där studenterna måste formulera sina egna svar. I Canvas är det exempelvis "Formel", "Numerisk" och "Fyll i den tomma rutan - öppen post". Om du ändå vill använda frågor med uttalade svar behöver du sätta betygsgränser anpassade för att motverka att studenter blir godkända genom att gissa till sig svaren. Den intresserade kan läsa mer i artikeln Analys av flervalsuppgifter som examinationsform (idunn.no) .

Skapa rimliga fel svar

Felaktiga svarsalternativ bör vara rimliga utan att lura studenterna, så att bara de som faktiskt gjort fel väljer ett felaktigt svar. Det minskar även risken för att studenter gissar sig till korrekt svar. Utforma därför både korrekta och felaktiga alternativ i en fråga så de har samma grammatik, samma längd och samma antal värdesiffror.

När du formulerar de felaktiga svaren, utgå gärna från gamla svar på liknande uppgifter för att se vanliga felaktiga svar och tankegångar. På så sätt kan dina felaktiga svarsalternativ fånga upp vanliga missförstånd, som du sedan kan reda ut för studenterna.

Exempel på dåliga svarsalternativ

Nedan följer några exempel på dåliga svarsalternativ. För tydlighets skull är andra alternativet rätt svar i alla exempel och det är även fetstilat. I de två första exemplen är det korrekta svaret så annorlunda från resten att en student kan välja det utan att ens läsa frågan. I det tredje exemplet är svaren för lika för att göra det möjligt att välja rätt även om studenten vet svaret.

 • Exempel 1: 2 / 3,1415 / 4 / 5
 • Exempel 2: Grön / Blå med en svag övergång till lila vid kanterna / Röd / Gul
 • Exempel 3: 2 / 2.0 / 2,0 / 1,9999