Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Användningsområden för quiz och enkäter

Undrar du som lärare när du kan använda quiz och enkäter i din utbildning? Här kan du läsa om olika användningsområden med förklaringar och korta exempel. Exempel ges på hur du kan aktivera dina studenter, samla in återkoppling, skapa omröstningar och genomföra betygsgrundande bedömning.

Användningsområdena för quiz och enkäter kan delas in i tre kategorier:

 • Aktivera studenterna.
 • Få återkoppling och genomföra omröstningar.
 • Genomföra betygsgrundande bedömning.

Aktivera studenterna

Du som lärare kan höja koncentrationen och engagemanget hos studenterna genom att variera hur du lär ut med quiz eller enkäter. Det hjälper dig även att komma bort från undervisningssituationer där studenter är passiva. Om du skapar frågor som ska besvaras utanför lektionstid kan du även hjälpa studenterna få ett jämnare studietempo genom hela kursen.

Exempel på sätt att aktivera dina studenter med quiz och enkäter:

 •  Diskussionsfrågor som besvaras enskilt eller i grupp. Ökar interaktionen mellan studenter.

 • Tankeställare om ett introducerat koncept.

 • Automatbedömda övningsquiz med återkoppling.

 • Exit tickets: avslutande, korta frågor om innehållet i undervisningstillfället. Målet är att studenterna ska reflektera över tillfället och att du som lärare ska få snabb återkoppling. Bra underlag för exempelvis vad som behöver repeteras nästa tillfälle.

 • Avstämningar: obligatorisk, återkommande enkät om hur studenterna tycker det går för dem i kursen. Fungerar speciellt bra i kurser där du som lärare har begränsad kontakt med studenterna, som distanskurser.

Rekommenderat verktyg: Det som är lättast att använda, alla som tillhandahålls av KTH fungerar. Till exempel Mentimeter  eller Canvas Quiz .

Få återkoppling och genomföra omröstningar

Studenterna känner sig mer motiverade att delta i aktiviteter om de känner att de kan påverka dem, när de känner att deras närvaro är viktig. Ta till vara på den återkoppling som studenterna ger, den kan ofta ge nya insikter och idéer.

Återkoppling och omröstning bör ske anonymt. Anonymitet leder till att fler vågar svara och att svaren är mer ärliga, speciellt för studenter som annars inte vågat ställa en "dum" fråga.

Exempel på återkoppling och omröstning:

 • Studenterna ger löpande återkoppling på kursen eller delmoment. För bäst effekt bör du berätta för studenterna hur du tänker använda denna återkoppling.
 • Omröstning om fokus för denna lektion eller för vad som behöver förklaras mer från föregående lektion.
 • “Behöver jag repetera något innan vi går vidare till nästa del?”.
 • Insamling av diskussionsämnen för kommande diskussion.

Rekommenderat verktyg: Mentimeter  eller Enkäter (Polls) i Zoom , eftersom de erbjuder anonymitet.

Genomföra betygsgrundande bedömning

Quiz ger dig möjlighet att ha betygsgrundande bedömning som rättas automatiskt, helt eller delvis. Du kan även slumpa fram quiz-frågor från en samling och variera innehållet, så alla studenter får en unik kombination av likvärdiga frågor.

Exempel på betygsgrundande bedömning med quiz:

 • Tenta, helst bara automatbedömda delar.
 • Bonuspoäng till tentan.

Rekommenderat verktyg: Canvas Quiz  eller Möbius (via Canvas) , eftersom du måste kunna koppla svaren till rätt student.