Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Formulera användbar återkoppling på quiz

Återkoppling är en viktig del av utbildning, men hur skriver man bra återkoppling på quizfrågor? Här förklaras varför bra återkoppling ska problematisera svaret och hur du utformar återkopplingen efter hur du använder quizet. Du får även tips om hur du kan skapa återkoppling till automatbedömda quiz.

Bra återkoppling problematiserar svaret

Målet med återkoppling är att hjälpa studenterna förstå vad de gjort bra och mindre bra, så de kan fördjupa sin kunskap. Bra återkoppling problematiserar svaret och får studenten att tänka på uppföljande frågor och deras svar. Mindre bra återkoppling är "Inte korrekt" eller "Bra" eftersom det inte tillför någon relevant information till studenten. En student behöver veta varför något var bra för att kunna applicera det i andra quiz. Forskning visar även att relevanta kommentarer om en students arbete skapar mer studiemotivation än bara beröm.

Förskapa återkoppling till automatbedömda quiz

Den största fördelen med automatbedömda quiz är att de rättas utan att du som lärare behöver spendera tid på dem. På samma sätt kan du skapa återkoppling som ges automatiskt genom att skapa den samtidigt som du skapar frågorna och svarsalternativen.

Skriv generell återkoppling som utgår från tankegångarna som leder till dina felaktiga svar. Då blir återkopplingen givande samtidigt som den är oberoende av vad studenterna faktiskt svarat. Studenter som svarade korrekt tolkar förklaringen som beröm, medan den som svarade fel lär sig av förklaringen.

Denna typ av återkoppling är lättast att skriva om de felaktiga svarsalternativen är rimliga svar enligt studenterna, exempelvis om du använder dig av vanliga studentmisstag. Läs mer om detta på sidan Formulera frågor och svarsalternativ .

Utforma återkoppling efter användning

Du bör skriva din återkoppling på olika vis beroende på hur dina studenter ska använda quizet.

Tips för skriftlig återkoppling

  • Återkopplingen bör vara max några meningar lång och i form av förklarande text.
  • Spara tid genom att återanvända vanliga formuleringar när du ger längre återkoppling.

Quizet tas en gång

För engångsquiz bör återkopplingen fokusera på vad som är korrekt och inkorrekt samt vad som skiljer studentens lösning från den optimala. Du kan ge kort och generell återkoppling på automatbedömda frågor och längre, mer personanpassad återkoppling på fritextsvar.

Quizet tas flera gånger

Om studenterna får flera chanser att genomföra quizet är det bättre att hänvisa dem till relevant kursmaterial snarare än att berätta det korrekta svaret. Till exempel kan du förklara vilka koncept som frågan behandlar och hänvisa dem till relevanta kapitel i kurslitteraturen.

Quizet är en del av en lektion

Återkoppling från andra studenter passar bra för quiz som ges under lektionstid eller som används som en del av lektionen. Till exempel kan du låta studenterna svara enskilt, diskutera svaren i grupper och sedan presentera vad de kommit fram till för resten av klassen. Eller låta dem svara på en flervalsfråga, ge det korrekta svaret och be dem diskutera vad som gör att de andra alternativen är inkorrekta. Oavsett format är det viktigt att du som lärare aktivt håller koll på diskussionerna och hjälper de grupper som fastnar.