Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Aktivera studenter med frågor

Quiz och enkäter aktiverar studenter och gör dem till medskapare av sin egen kunskap. Här förklaras hur du som lärare enkelt kan använda en quiz eller enkät i de flesta läraktiviteter. Du hittar även hjälp med hur du kan börja skapa quiz och enkäter som passar just din kurs.

Aktivera studenter med quiz och enkäter

Mentimeter ökar studenternas uppmärksamhet

I en studie av Mayhew m.fl. (2020) uttrycker studenter att användning av Mentimeter ökar deras uppmärksamhet och lärande under lektionstid. Studien anser att användningen av Mentimeter har potential att öka studenternas engagemang och tillfredsställelse av sin utbildning.

Studenter lär sig bättre om de är aktiva medskapare av sin kunskap än om de är passiva mottagare. Quiz och enkäter kan vävas in i de flesta läraktiviteter. De ger en enkel pedagogisk vinst eftersom de ökar studenternas engagemang och bidrar till interaktivitet. Andra positiva resultat av frågor till studenterna kan vara att:

  • studenterna får en uppfattning av sina kunskapsluckor
  • du får en känsla för studenternas kunskapsnivå och var de fastnar
  • studenterna tycker det är roligt och blir engagerade i materialet.

Vad du får ut av quiz och enkäter beror på syftet du har med dem och hur de är utformade. Exempelvis är det skillnad på frågor som är grund för betyg i kursen och frågor som används för att studenterna ska lära sig kursens innehåll. På följande sidor hittar du guider och rekommendationer för hur du kan använda quiz och enkäter i din kurs.

Användningsområden

Undrar du som lärare när du kan använda quiz och enkäter i din utbildning? Här kan du läsa om olika användningsområden med förklaringar och korta exempel. Exempel ges på hur du kan aktivera dina studenter, samla in återkoppling, skapa omröstningar och genomföra betygsgrundande bedömning.

Användningsområden för quiz och enkäter

Kom igång med quiz och enkäter

Det kan verka svårt att komma igång med quiz och enkäter, så här förklaras hur du som lärare börjar enkelt och skapar frågor med en strategi. Det är även viktigt att planera hur du hanterar svaren och att välja ett passande verktyg. KTH erbjuder fyra olika verktyg för quiz och enkäter inom kurser: Mentimeter, enkäter (Polls) i Zoom, quiz i Canvas och Möbius (via Canvas).

Kom igång med quiz och enkäter 

Formulera frågor och svarsalternativ

Vad är viktigt när man skapar en quiz- eller enkätfråga och hur skriver man trovärdiga felaktiga svar? Här kan du exempelvis läsa om vikten av tydligt språk med få negationer och hur du sätter rätt nivå på frågorna. Du får även tips om när olika svarsformer passar och vad du ska tänka på för att skapa rimliga felaktiga svar.

Formulera frågor och svarsalternativ

Formulera användbar återkoppling

Återkoppling är en viktig del av utbildning, men hur skriver man bra återkoppling på quizfrågor? Här förklaras varför bra återkoppling ska problematisera svaret och hur du utformar återkopplingen efter hur du använder quizet. Du får även tips om hur du kan skapa återkoppling till automatbedömda quiz.

Formulera användbar återkoppling på quiz