Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kom igång med quiz och enkäter 

Det kan verka svårt att komma igång med quiz och enkäter, så här förklaras hur du som lärare börjar enkelt och skapar frågor med en strategi. Det är även viktigt att planera hur du hanterar svaren och att välja ett passande verktyg. KTH erbjuder fyra olika verktyg för quiz och enkäter inom kurser: Mentimeter, enkäter (Polls) i Zoom, quiz i Canvas och Möbius (via Canvas).

Börja enkelt och förbättra över tid

Det första steget är att våga börja! Du behöver bara ett fåtal frågor som du är någorlunda nöjd med. En kurs med någon sorts interaktion är bättre än en kurs med ingen. Experimentera och se vad som passar i din kurs. Det som fungerar kan du spara och bygga vidare på och det som inte fungerar lär du dig av.

De flesta studenter har inget emot att du testar nya saker, så länge du informerar dem om att det är nytt. Om studenterna vet att du testar något är det även lättare att få återkoppling från dem.

Skapa med strategi

Tips!

  • Ha lagom många frågor, annars riskerar du att studenterna tröttnar och tappar fokus.
  • För quiz: ställ tillräckligt kognitivt utmanande frågor. Exempelvis bör du undvika att endast testa studenternas minne ("recall").

Quiz och enkäter fungerar bättre om du har en tydlig och väl genomtänkt strategi för varför du använder dem. Det gör dem även lättare att återanvända år efter år.

Du kan lätt komma igång genom att besvara följande frågor:

  • Varför vill du använda en enkät/quiz?
  • Vad ska studenterna lära sig (för quiz) eller göra (för enkäter)?
  • Vem är målgruppen?
  • Hur ska frågorna utformas?

Utgå från "Varför", "Vad" och "Vem" när du besvarar "Hur". Det är viktigt att dina quiz- eller enkätfrågorna finns av en god anledning och att de är anpassade efter dina studenter och ditt syfte. Till exempel frågor som hjälper dina studenter att förstå kursinnehållet bättre eller som hjälper dem ifrågasätta deras antaganden.

Exempelvis kan en lärare besvara “Varför”, “Vad” och “Vem” på följande sätt:

  • Varför: Studenterna ska få möjlighet att reflektera över lektionens kursmaterial.
  • Vad: Studenterna ska lära sig använda formeln E = mc2.
  • Vem: Målgruppen är studenter på en introkurs i relativitetsteori för konstnärer.

Den läraren kan då utforma frågor som fokuserar på vad formeln E = mc2 egentligen beskriver och i vilka situationer den appliceras. Läraren bör dock undvika långa beräkningar, för studenterna är troligen ovana med beräkningsuppgifter. Frågorna passar bra som grund för diskussion i klassrummet eller som självstudie på egen tid om studenterna får bra återkoppling på deras svar.

Planera hur du hanterar svaren

Innan du ger studenterna ett quiz eller en enkät bör du ha en plan för hur du ska hantera deras svar. Kommunicera gärna den planen till studenterna, det gör att det blir tydligare för dem varför de ska delta.

Exempelvis kan du be studenterna besvara frågor under en lektion för att sedan följa upp frågorna med en förklaring eller diskussion. Detta är rekommenderat att du gör om frågorna var kontroversiella eller tankeväckande. Då hjälper du studenterna förstå varför svaren är korrekta eller inkorrekta, inte bara att de är det.

Alternativt bestämmer du att undvika att hantera studentsvaren förutom vid direkt förfrågan. Exempelvis ett automaträttat quiz med förinlagd återkoppling eller ett slumpade frågor i ett träningsquiz som studenterna kan ta flera gånger.

Välj ditt verktyg

KTH har fyra olika verktyg för quiz och enkäter som är tänkta att användas inom kurser. Vilket verktyg som passar i din kurs beror på när studenterna ska använda det och i vilket syfte. I listan nedan hittar du länkar till mer information om de olika verktygen:

Obs! Ingen av dessa verktyg ska användas för en lärmiljöenkät (LEQ). Läs mer på sidan Skapa en kursvärdering med LEQ .