Till innehåll på sidan

Presentations- och frågeverktyget Mentimeter

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid, där deltagarna via en automatiskt genererad kod kan rösta på olika alternativ eller skriva in sina egna svar. Som anställd eller student på KTH kan du använda det i presentationer eller i undervisning, både i sal eller på distans över Zoom.

Tänk på GDPR vid användning av Mentimeter

Eftersom Mentimeter åtminstone i teorin skulle kunna spåra ett svar till en respondent så är det viktigt dels att du undviker känsliga personuppgifter i dina frågor och dels att du undviker frågor som uppmuntrar till att svara med känsliga personuppgifter.

Quizfrågor i din presentation

Mentimeter är ett presentationsverktyg med många olika typer av interaktiva quizfrågor för många olika tillfällen, inklusive flervalsfrågor, öppna frågor, ordmoln och 2-dimensionell graf.

Läs gärna guider till frågetyper i Mentimeter (help.mentimeter.com) .

Du skapar eller importerar din presentation och frågor på Mentimeters webbsida och deltagarna svarar sedan på frågorna via en kod på webbsidan menti.com, eller med en direktlänk du gett dem.

Resultaten från omröstningen kan enkelt delas under omröstning eller efteråt.

PowerPoint integreras statiskt i Mentimeter

Mentimeter accepterar endast Powerpoint-slides som statiska bilder när de integreras i en presenation i Mentimeter, vilket gjort att vissa presentatörer byter mellan deras faktiska presenation i Powerpoint och frågorna i Mentimeter. På Windows går det smidigt att byta mellan fönster genom att hålla ned Alt-tangenten och trycka på Tab-tangenten (den ovanför Caps Lock).

Det går att göra presentationen direkt i Mentimeter, men då med färre funktioner än Powerpoint. Dock har de vi tillfrågat inte känt att Mentimeter varit begränsande.

Anställda och studenter, i sal och på distans

KTH har en campuslicens till Mentimeter, så alla anställda och studenter kan använda sig av verktyget.

Eftersom Mentimeter har stöd för flera olika frågetyper och deltagarna interagerar med din presentation via en digital enhet, exempelvis deras mobiltelefon, behöver deltagarna inte sitta i samma sal för att kunna vara delaktiga. Då Mentimeter är webbaserat behöver deltagarna bara gå till den länk du ger dem och kan därefter vara aktiva i mötet, presentationen eller undervisningen oavsett var de befinner sig. Om du har deltagare över Zoom rekommenderar vi att du delar din skärm och visar resultatet av omröstningen även där, inte bara på projektorn.

Verktyget kan också användas för en flipped classroom -situation, där studenter i förhand kan besvara frågor i sin egen takt och sedan arbetas frågorna med i klassrummet.

Ändra mellan "Presentatörens takt" och "Deltagarnas egna takt" (help.mentimeter.com) .

Användningsområden för Mentimeter

Mentimeter har många användningsområden i många olika situationer, som att aktivera studenter under en föreläsning, rösta om diskussionsämnen på ett möte eller för att samla in löpande återkoppling. Flexibiliteten kan dock skapa utmaningar om du inte är försiktig.

Läs mer om Användningsområden för Mentimeter .

Kom igång med Mentimeter

Vill du veta hur du kan börja använda Mentimeter? Läs vidare om hur du aktiverar och kopplar ditt Mentimeter-konto till ditt KTH-konto, samt se vilka guider som kan hjälpa dig att komma igång.

Läs mer om Kom igång med Mentimeter .

Dela och samarbeta i Mentimeter

Den nya funktionen “collaboration” gör det möjligt att samarbeta i och dela en Mentimeter-presentation med alla dina kollegor och studenter på KTH.

Läs mer om Dela och samarbeta i Mentimeter .

Video: Så kan vi använda Mentimeter för att engagera våra studenter

Video: Lärare berättar: Hur Mentimeter kan stödja undervisning och lärande

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-04