Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övriga tre frågetyper i Canvas New Quizzes

Dessa frågetyper skiljer sig från resten. "Aktiv punkt" ber studenterna placera en markör i en bild. "Filuppladdning" tar emot svaren som uppladdade filer. "Stimulans" är ett sätt att koppla extra information till utvalda frågor. Här förklaras frågetyperna och deras rekommenderade användning.

Aktiv punkt (Hot spot)

För att använda frågetypen “Aktiv punkt” behöver du ladda upp en bild och markera ett område på bilden, utöver att du skriver en frågetext. Studenterna får poäng på frågan om de placerar en markör på bilden som matchar med det område som du angett som korrekt.

Läs mer om "Aktiv punkt" på Canvas Community .

Aktiv punkt används för markering av detaljer i visuellt innehåll

“Aktiv punkt” kan användas för frågor om detaljer i bilder, diagram, koordinatsystem och annat visuellt innehåll.  

Viktigt att tänka på! Variation i form av förklaring med en bild kan ofta underlätta förståelse, men denna frågetyp har stora tillgänglighetsbrister som kan kräva komplettering. Studenter som svarar på frågetypen måste vara seende och kunna navigera med en muspekare, något som är omöjligt för vissa studenter. Tänk noga igenom användandet av “aktiv punkt” och ha ett alternativ förberett.

Filuppladdning (File Upload)

“Filuppladdning” gör det möjligt för dig att be om valfritt antal och typer av filer som studenterna ska ladda upp. Denna frågetyp kräver manuell bedömning, ingen poäng kan tilldelas automatiskt.

Läs mer om "Filuppladdning" på Canvas Community .

Bör bara användas i undantagsfall

Undvik att använda "Filuppladdning" i dina quiz, förutom om filinlämningen måste vara direkt kopplat till det aktuella quiz-försöket. För tillfället (januari 2024) är det ej möjligt att använda SpeedGrader vid bedömning av inskickade filer i quiz. Därför är det bättre att filuppladdning sker i en vanlig uppgift i Canvas.

Stimulans (Stimulus)

“Stimulans” är ingen frågetyp, det är en stödfunktion som gör att du kan lägga in instruktioner mitt i quizet, kopplat till en eller flera frågor. Instruktionerna kan innehålla exempelvis text, webblänkar och bilder.

Obs! “Stimulans" måste kopplas till minst en fråga för att vara synlig för studenterna.

Läs mer om "Stimulans" på Canvas Community .

Rekommenderas om frågor behöver grupperas

"Stimulans" är ett smidigt sätt att lägga in information som bara är relevant för några av frågorna i quizet eller för att tydligt dela upp ett quiz i olika delar. Till exempel kan du lägga in en situation med ett diagram och bakgrundsinformation i en “stimulans” och koppla det till tre frågor om situationen. Ett annat exempel är att dela upp ett quiz i “Diskreta fördelningar” och “Kontinuerliga fördelningar” och skriva in formelsamlingen i “stimulansen”.