Till innehåll på sidan

Övriga tre frågetyper i Canvas New Quizzes

Dessa frågetyper är skiljer sig från resten. "Aktiv punkt" ber studenterna placera en markör i en bild. "Filuppladdning" tar emot svaren som uppladdade filer. "Stimulans" är ett sätt att koppla extra information till utvalda frågor. Här förklaras frågetyperna och deras rekommenderade användning.

Aktiv punkt

Aktiv punkt kan användas för frågor om detaljer i bilder, diagram, koordinatsystem m.m. Svaret på frågan ges genom att studenten placerar en markör på bilden som matchas med det område som läraren angett som korrekt.

Mer information på Canvas Community om frågetypen Aktiv punkt .

Rekommenderad användning av "Aktiv punkt"

En bild kan ofta berätta mer än tusen ord om den används vid rätt tidpunkt. När bilder ska användas bör man noga tänka igenom användandet. Variation i form av förklaring med en bild kan få fler människor att förstå, men en bild kan också vara svår för personer med nedsatt syn eller färgblindhet. Denna frågetyp fungerar ej med de flesta hjälpmedel för funktionsnedsatta.

Filuppladdning

Filuppladdning gör det möjligt för en lärare att be om valfritt antal och typer av filer som ska laddas upp. Denna frågetyp kräver manuell bedömning från läraren, ingen poäng kan tilldelas automatiskt.

Mer information på Canvas Community om frågetypen Filuppladdning .

Rekommenderad användning av "Filuppladdning"

Undvik att använda "Filuppladdning" i dina quiz, förutom om filinlämningen måste vara direkt kopplat till det aktuella quiz-försöket. För tillfället (januari 2023) är det ej möjligt att använda SpeedGrader vid bedömning av inskickade filer i quiz. Därför är det bättre att filuppladdning sker i en "Uppgift" i Canvas.

Stimulans

Detta är en funktion som möjliggör instruktioner, text, webblänkar, bilder etc. mitt i quizet, kopplat till en eller flera uppföljningsfrågor. Observera att om "Stimulans" ska vara synlig måste den kopplas till uppföljningsfrågor.

Mer information på Canvas Community om frågetypen Stimulans .

Rekommenderad användning av "Stimulans"

"Stimulans" kan vara användbar när samma quiz har olika innehåll och därför bör differentieras för att vara tydlig. Frågetypen kan också vara bra för att ge studenterna material som de kan ta till sig, träna på och fördjupar sina kunskaper om med hjälp av att svara på uppföljningsfrågorna.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-13