Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sortera eller matcha – fyra olika frågetyper i Canvas New Quizzes

Dessa frågetyper ber studenten sortera eller matcha olika påståenden på olika sätt. Felaktiga svar som inte ska användas (distraktorer) tillåts i frågetyperna "Matchning", "Kategorisering" och "Fyll i den tomma rutan - Ordbank eller Rullgardinsmeny", men inte i "Placera i ordning". Här förklaras frågetyperna och deras rekommenderade användning.

Matchning (Matching)

Denna frågetyp ger studenten i uppgift att matcha två alternativ med varandra, exempelvis frågor och svar eller beskrivningar och objekt. För att göra det svårare kan du inkludera "distraktorer", det vill säga felaktiga svarsalternativ.

Läs mer om “Matchning” på Canvas Community .

Rekommenderas för att para ihop svarsalternativ

Eftersom ”matchning” bara tillåter att matcha svarsalternativ i par passar frågetypen bäst för frågor med entydiga svar, exempelvis att matcha fysiska kvantiteters namn till rätt symbol eller enhet. Tänk på att alla alternativ ska formuleras så de framstår som trovärdiga matchningar, annars sticker de felaktiga svaren ut.  

Tänk också på att om uteslutning kan användas för att lösa frågan är det ibland bra att lägga till fler felaktiga alternativ (kallas "distraktorer" i Canvas.)

Kategorisering (Categorization)

Denna frågetyp används för att sortera olika objekt i kategorier. Du kan välja hur många kategorier du vill använda och deras namn. Det är också möjligt att lägga till "distraktorer", det vill säga felaktiga svarsalternativ som inte ska ingå i någon av kategorierna.

Läs mer om “Kategorisering” på Canvas Community .

Rekommenderas för tydliga kategorier

“Kategorisering” passar bäst när flera objekt kan matchas med samma kategori och när det finns flera tydliga kategorier. Till exempel kan ett språkquiz be studenterna dela in ett antal ord i kategorierna “verb”, “substantiv” och “adverb”.

Placera i ordning (Ordering)

“Placera i ordning” är en frågetyp där meningar eller korta textstycken ska sorteras till en korrekt ordning. Du kan lägga till etiketter i var sin ända av ordningen för att göra det tydligare för studenterna var ordningen börjar och slutar.

Läs mer om “Placera i ordning” på Canvas Community .

Rekommenderas för att visa stegvist genomförande

Denna frågetyp passar bra för moment som ska göras stegvis, exempelvis fråga om i vilka steg en beräkning eller laboration ska genomföras. Fakta som presenteras i en numrerad lista passar ofta bra för denna frågetyp.

Du kan även använda frågetypen för exempelvis tidslinjer och prioriteringsordningar.

Fyll i den tomma rutan – Ordbank eller Rullgardinsmeny (Fill in the Blank – Word Bank or Open Entry)

I frågetyperna "Ordbank" och "Rullgardinsmeny" anger du en text där vissa ord ersätts med en tom ruta som studenterna sedan ska fylla i genom att välja från de alternativ du angett. Studenterna hittar alternativen i en ordbank under frågan och kan dra orden från den, eller i en rullgardinsmeny vid den tomma rutan.

För att välja denna frågetyp, välj först "Fyll i den tomma rutan" och sen i frågetypens inställningar "Ordbank" eller "Rullgardinsmeny".

Läs mer om “Fyll i den tomma rutan” på Canvas Community .

Rekommenderas vid längre frågetexter med korta svar

Den här frågetypen har samma egenskaper som "Flera svarsalternativ" (Multiple choice) men med en annan layout som gör frågan mer lämplig för längre frågetexter med korta svar. Om du gör ett quiz med enbart frågor av typen "Flera svarsalternativ" kan denna frågetyp öka variationen för studenterna utan större förändringar i frågematerialet.