Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Classic Quizzes

Classic Quizzes är Canvas första quizfunktion som just nu håller på att bytas ut till New Quizzes. Om du idag använder Classic Quiz är det dags att migrera dina quiz till den nya quizfunktionen, “New Quizzes”. För tillfället är dock detta det bättre valet om du behöver exportera CSV-filer för studentresponsanalys eller om du använder en API.

Byt till New Quizzes

Classic Quizzes håller på att avvecklas. Om du har äldre quiz i Classic Quizzes och vill gå över till det nya formatet går det med några få knapptryck. Migreringen sker omedelbart och du kan direkt efter migreringen öppna och arbeta med quizet i New Quizzes.

Du migrerar på följande sätt:

  1. Välj Quiz i kursnavigeringsmenyn. Till höger om varje quiz finns det tre punkter som när du klickar ger dig olika handlingsalternativ.
  2. Välj "Migrera". Frågorna har nu överförts till den nya quizfunktionen.
  3. Du bör nu gå igenom quizfrågorna. En del formatering som radbrytningar kan ha ändrats.

Obs! Grupper med frågor kan inte överföras, frågorna måste vara individuella.

Frågebanker i Classic Quizzes kan ännu inte migreras direkt, men funktionen är på väg. Tills dess, lägg all frågorna i frågebanken i ett quiz. Följ sedan instruktionen ovan. Avsluta med att sortera frågorna in i frågebanker för New Quizzes.

Kontakta gärna ditt lokala lärarnära stöd för att se vad de kan hjälpa till med. Behöver du handledning om processen kan du kontakta e-learning@kth.se .

Läs mer om Classic Quiz avveckling skjuts fram på obestämd tid .

Läs mer om Frågetyper i Canvas New Quizzes .

Frågetyper

När du skapar en fråga i ett quiz kan du välja mellan olika frågetyper, exempelvis “Sant eller falskt” och “Uppsatsfråga”.

Rekommenderad användning för frågetyperna förklaras på sidorna om Frågetyper i Canvas New Quizzes .

Frågegrupper och frågebanker

Du kan använda frågegrupper om du vill kunna slumpa frågor i ett quiz och frågebanker för att återanvända dem i ett annat quiz. Följande guider visar hur du skapar och använder frågebanker och frågegrupper i ett quiz:

Moderera ett quiz

Ibland behöver studenter få anpassade inlämningstider, extra försök på ett quiz eller återuppta ett redan inlämnat quiz. Följande guider förklarar hur du hanterar dessa behov med modereringsfunktionen: