Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Video i quiz i Canvas

Vill du koppla ett quiz till en video? På dessa sidor presenteras olika sätt och upplägg på hur du kan använda video i ett quiz i Canvas New Quizzes. Videor går att använda på lite olika sätt beroende på quizets syfte, hur frågorna ska presenteras och vad du vill att studenterna ska göra i quizet. Här hittar du information om introduktionsvideor, quiz förstärkta med videor och hur du infogar aktiverande frågor till en redan inspelad kursvideo.

Fördelar med att använda video i quiz

Det finns många möjliga fördelar med att infoga video i ett quiz. Att använda videor i stället för text i quiz kan exempelvis:

 • Stimulera flera sinnen (till exempel syn och hörsel samtidigt).
 • Öka engagemang hos studenterna.
 • Återge och förtydliga sådant som kan vara svårt att beskriva i text, exempelvis:
  • Hur ett ljud låter.
  • Förändringar i ett förlopp (visade genom animationer).
  • Komplexa visualiserade processer.
  • Språk, både talat språk och teckenspråk.

Läs mer om Video som pedagogiskt hjälpmedel .

Läs mer om Studenters perspektiv och några önskemål på inspelat videomaterial .

Introduktionsvideo i quiz

Du kan lägga in en introduktionsvideo i ett quiz för att exempelvis presentera quizet och dess ämne. Eftersom läraren vanligtvis figurerar i introduktionsvideon kan videon etablera social närvaro och bidra till ökat engagemang. På denna sida beskrivs hur introduktionsvideor kan användas i quiz samt hur du går till väga när du lägger in en sådan video.

Introduktionsvideo i quiz

Quiz förstärkta med videor

Videor kan användas i quiz för att demonstrera någonting som studenterna ska besvara frågor på eller kommentera. Särskilt lämpliga videotyper för detta är demovideor eller korta förklaringsvideor, så kallade “Mikrovideor”. Det kan röra sig om alltifrån en teknisk apparat som visas upp i videon till en datorgenererad visuell återgivning av ett flöde eller en process. En eller flera frågor kan kopplas till samma video i quizet.

Quiz förstärkta med videor

Infoga aktiverande frågor till en kursvideo

För att hjälpa studenterna att studera till kursvideor kan du koppla aktiverande och reflekterande frågor till varje delmoment i videorna. Detta är ofta fördelaktigt vid repetition och instudering av ämnet. Du gör det i Canvas genom att dela upp kursvideon i klipp och lägga in dem i ett quiz. Denna guide visar processen med en inspelad föreläsning som exempel.

Infoga aktiverande frågor till en kursvideo

Tips för video i quiz

På denna sida finner du tips på vad du bör tänka på när du planerar att använda video i ett quiz. Specifikt tipsar vi om hur du ska tänka kring tillgänglighetsaspekter och hur du anpassar längden på videon till ditt quiz. Längre videor kan klippas kortare eller kapitelindelas, beroende på dina behov.

Tips för video i quiz