Till innehåll på sidan

Studenters perspektiv och några önskemål på inspelat videomaterial

Här kan du läsa tips på vad som är viktigt för studenter när de ska använda videomaterial för att lära sig. Som lärare kan du bland annat tänka på att aktivt uppmuntra studenten att pausa och tänka på innehållet, och att visualisera det du säger.

Olika studenter ställer indirekt olika krav på en video. På den här sidan listas några generella tips som efterfrågas av studenter. Det kan vara allt från ett tydligt syfte till att innehållet i videon är lättillgänglig och stärkt av relevant kringinformation. I en video är det extra viktigt med struktur då studenten inte kan räcka upp en hand, ställa en fråga eller be dig att omformulera dig på plats. Det du publicerat är det enda som finns tillgängligt för studenten.

Några saker som studenter vill att du ska ha med dig när du utformar en video är att du:

  • bearbetar videon efter inspelning
  • ger tid för reflektion med naturliga pauser
  • håller din video kort och fokuserad
  • visualiserar på flera sätt
  • varierar innehållet
  • har en tydlig och genomtänkt kursdesign kring videon.

Bearbeta videon efter inspelning

Studenter spenderar mer tid på videor som du lägger upp i efterhand jämfört med en liveföreläsning. Om dina studenter följer din föreläsning i realtid tenderar studenter att enbart se den vid just detta specifika tillfälle. Studenterna som får en genomarbetad och redigerad video minns innehållet mer tydligt än för en liveföreläsning.

Ge tid för reflektion med naturliga pauser

Ingen kan tänka på en sak på ett meningsfullt kognitivt sätt och samtidigt lyssna aktivt. Alltså, om en student börjar tänka har de slutat lyssna. Det enda sättet att ge rum för reflektion är med pauser. Trots det är det vanligt att läraren fortsätter prata om inte någon räcker upp handen och ställer en fråga. En video ger åskådaren möjlighet att göra dessa pauser, men du bör tänka på att det inte sker automatiskt. Studenter tenderar att göra det exakt motsatta, det vill säga spela upp videon i högre hastighet och titta igenom den ännu snabbare.

Tänk därför på att kapitelindela och ge ut frågor i förväg. Du måste helt enkelt tvinga dina studenter till naturliga pauser där de kan skriva ner och reflektera över en fråga de eventuellt har utan att missa fortsättningen på din föreläsning. Studenter upplever ofta denna aspekt med video mycket positiv och blir hjälpta av när läraren säger något i stil med “nu kan ni pausa och testa det här själva”.

Håll din video kort och fokuserad

Det är bättre med tydligt fokus och att videon är kort än att försöka få med ett helt kursinnehåll. Publicera hellre flera korta filmer som behandlar mindre avsnitt än en enda lång video med brett och varierat innehåll. Du underlättar för studenterna om de enkelt kan navigera och snabbt hittar specifika avsnitt.

Det finns även andra fördelar med att göra kortare videor. En kort video om en specifik del av kursinnehållet blir lättare att använda i fler sammanhang, som andra kurser och andra undervisningssituationer. Korta videor tenderar också att kräva mindre redigering.

Visualisera på flera sätt

Studenter efterfrågar att du som lärare visualiserar innehållet i det du säger. Försök tänka ut metoder för att visualisera det du beskriver enkelt i bild. Det behöver inte vara massa effekter eller olika vinklar, det finns enklare sätt att lägga in saker som aktiverar fler sinnen hos den som tittar och ska lära sig.

Videon blir också tillgänglig för fler om du använder alla element som videomediet erbjuder. Försök till exempel stanna upp och lägga in en närbild på ett visst moment i en labb när du nämner det eller visa ett krångligt begrepp även i text i bilden.

Studenter minns oftare en video som är varierad i sin utformning och har en föreläsare som förmedlar entusiasm och energi.

Variera innehållet

Studenter söker ofta själva efter videomaterial från nätet för att få andra versioner på förklaringar eller extra fördjupande beskrivningar. Det är ofta förekommande när det gäller olika förklaringsmodeller på räkneuppgifter. Studenter efterfrågar fler alternativ på hur man kan räkna ut uppgifter för att bredda och fördjupa sin kunskap. Detta ska inte förväxlas med att trycka in flera saker i samma video, utan snarare att variera den informationen du redan har i videon.

Ha en tydlig och genomtänkt kursdesign kring videon

Ha ett tydligt syfte med videon och presentera det för studentera innan de börjar titta på videon, så de kan sätta den i sitt sammanhang. Informationen är avgörande för motivation och kunskapsinhämtning.

Där du publicerar videon kan du exempelvis informera om:

  • varför studentera ska se videon
  • vad studenterna förväntas ha lärt sig efter de sett videon
  • vilka kursmoment som ingår i videon
  • vilka kursmål som är kopplade till videon.

Kontakt gällande video för undervisning

Behöver du pedagogiskt stöd eller tips om hur du använder video- eller webbmötesverktyg i dina kurser? Behöver du råd om att välja kamera, mikrofoner med mera? Mejla e-learning@kth.se . Du kan även boka personlig handledning .

För frågor som rör teknisk support och KTH Play (till exempel hjälp med att ladda upp filer) kan du mejla till it-support@kth.se .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-03