Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Varför video?

Det finns många skäl till varför vissa moment och situationer med fördel kan ersättas eller kompletteras med video. Här hittar du exempel på fördelar med video i undervisning, för både dig som lärare och för dina studenter.

Syftet med din video kan se väldigt olika ut beroende på vad du vill uppnå. Det är därför bra att sätta tydliga mål med filmen. Det är viktigt att du vet i vilken kontext videon ligger i och hur den relaterar till lärandemål och övriga aktiviteter i kursen. Tänk därför igenom om nedanstående fördelar är applicerbara på just din kurs.

En video kan:

  • Variera din undervisning
  • Jämna ut förutsättningarna i undervisningen
  • Ge dig tid för reflektion av det egna lärandet
  • Göra din föreläsning mer tillgänglig.

Variera din undervisning

Med en video stimuleras flera sinnen samtidigt vilket kan främja inlärningen. Genom att kombinera tal, text och bild kan läraren komma till kärnan snabbt och då få plats med mer innehåll på kortare tid. Detta kan framgångsrikt bibehålla studenternas uppmärksamhet och främja både kort- och långtidsminnet.

Du kan även betona vad som är extra viktigt i din undervisning genom att förstärka det med inlagd grafik, olika kameravinklar och bildsnitt eller andra videotekniska funktioner. Det kan hjälpa dig visualisera och förtydliga vissa svåra moment och på så sätt underlätta studenternas förståelse av det.

Genom att väva in en video i en text skapar du också variation då studenterna stannar upp och byter studieformat när de startar videon. Den fungerar därför lite som en naturlig “stoppskylt” och tempoändring i deras inlärning.

Jämna ut förutsättningarna i undervisningen

Studenter påverkas olika av de sociala spelreglerna i en undervisningssal. Exempelvis finns det generellt en högre tendens för män att ställa frågor högt jämfört med kvinnor och män tenderar även att ta mer plats under en föreläsning. Detta kan påverka undervisningssituationen då vissa röster gör sig hörda mer än andra och fokus därför hamnar på deras frågor och infallsvinklar.

Du som lärare kan använda videor för att ge andra förutsättningar i undervisningen, exempelvis eftersom:

  • en video är förinspelad och ämnet presenteras därför likadant varje gång
  • videor oftast studeras i ensamhet eller i en mindre, självvald grupp där lärandet påverkas mindre av de sociala spelreglerna.

Användandet av videor öppnar även upp för andra sorters undervisningssituationer som kan främja andra grupper och individers möjlighet att utmärka sig. Exempelvis genom att samla in frågor på videons innehåll i skrift innan nästa undervisningstillfälle.

Ge dig tid för reflektion av det egna lärandet

En video kräver många steg för dig att planera, göra och slutligen publicera. Dessa steg kan, om du tillåter det, bli en naturlig möjlighet för reflektion. De som spelar in sina demonstrationer och tittar på sin undervisning i efterhand reflekterar också i större grad över sin undervisning. Din video ger dig chans att reflektera över exempelvis:

  • Vad borde studenterna få med sig efter att ha gått din kurs?
  • Hjälper det du säger till studenterna dom mot kursmålen?
  • Saknas det interaktiva delar i din video?
  • Finns det utrymme eller luft för studenterna att t.ex. anteckna det du presenterar?

Dina studenter får också mer utrymme för att ge återkoppling på dig och innehållet i kursen.

Göra din föreläsning mer tillgänglig

Med video kan du kombinera skriven text med ljud, bild och animationer för att göra informationen mer tillgänglig och lättare för alla att förstå. Om du byter ut en föreläsning mot en video kan det hjälpa många studenter, speciellt de med olika funktionsnedsättningar som lässvårigheter, hörselnedsättningar och synnedsättningar. Det gör även din kurs mer tillgänglig för studenter som kan spara in långa eller dyra resor och för de som av olika anledningar har det svårt att ta sig till lektionssalen.

På KTH strävar vi efter en digital undervisning som möter alla studenter och video i undervisningen kan vara ett hjälpmedel för det målet. Det är alltid av extra vikt att se till målgruppen och dess behov.