Till innehåll på sidan

Skapa ett quiz

Det finns tre olika quizverktyg som du kan använda i Canvas. Här hittar du information om vilken du bör använda när, hur du skapar ett quiz och vilka yttre inställningar som finns och kan vara bra att använda. Exempelvis, antal försök som tillåts, gräns för godkänt, hur man kan spara tid när man skapar ett quiz.

Vilket quiz verktyg ska användas?

Tre olika quizverktyg finns tillgängliga i Canvas: New Quizzes, Classic Quizzes och Möbius. 

Återställ kursinnehåll

När ändringar i kursinnehåll går fel, kurser råkar nollställas eller kursmaterial raderas finns det möjligheter att återställa och ångra ändringar i Canvas. Du kan återställa mycket själv, men vid mer komplicerade återställningar behöver IT-support involveras.

Återställ kursinnehåll i Canvas

New Quizzes

New Quizzes rekommenderas om du ska lära dig en quizfunktion från grunden och ska återanvända dina quiz, då detta kommer att vara det enda quizverktyget i framtiden. New Quizzes har fler frågetyper exempelvis Aktiv punkt, Kategorisering, Matchning och Ordna. Det har också mer moderering och yttre inställningsfunktioner. Det är lättare att dela material lärare till lärare och att hantera frågor i frågebanker.

Frågetyper i New Quizzes

Classic Quizzes

Classic Quizzes är Canvas första quizfunktion som just nu håller på att bytas ut till New Quizzes. Om du idag använder Classic Quiz är det dags att migrera dina quiz till den nya quizfunktionen, “New Quizzes”. För tillfället är dock detta det bättre valet om du behöver exportera CSV-filer för studentresponsanalys eller om du använder en API.

Frågetyper i Classic Quizzes .

Classic Quiz avvecklas på obestämd tid

Vi rekommenderar att du använder quizmotorn “New Quizzes” då Canvas gamla quizmotor “Classic Quiz” kommer avvecklas i en flerstegsprocess. Det finns inget satt datum för när detta är klart utan KTH inväntar kritiska funktioner innan vi slutar stödja Classic Quiz. Nedan hittar du mer information om avvecklingen och hur du migrerar en Classic Quiz till New Quizzes.

Migration förklaras på Classic Quizzes

Classic Quiz avveckling skjuts fram på obestämd tid

Möbius

Oftast räcker Canvas quizfunktioner, men om det behövs ett mer avancerat quizverktyg har KTH också tillgång till Möbius. Möbius använder Maples beräkningsmöjligheter och är därför bättre lämpat då du önskar skapa uppgifter där numeriska beräkningar är en viktig faktor. Möbius tar tid att lära sig, så om Canvas Quizzes är tillräckligt för dig är det bättre att använda dem.

Lär dig mer om Möbius .

Skapa ett quiz

Det är alltid bra att skapa nya quiz i sin sandbox för att sedan, då de är klara, kopiera dem till kursrummet de ska genomföras i. I kursnavigeringsmenyn till vänster i din sandbox eller i respektive kursrum väljer du "Quiz" (Quizzes) sedan väljer du att skapa ett nytt quiz genom att trycka på "+Quiz". Du får nu välja vilken quizfunktion du vill använda, New Quizzes eller Classic Quizzes. På följande länkade sidor hittar du mer detaljerad information från Canvas Community om hur du skapar quiz:

När du skapat ett quiz måste du dels skapa frågor och dels ställa in inställningarna för quizet. Läsa mer i länken om hur du skapar frågor  och nedan finns mer information om hur du ordnar med inställningarna. Det finns även en guide för hur ett quiz rekommenderas att ställas in och användas vid examination .

Quiz läggs in i studenternas "att göra"-lista efter deras inlämningsdatum, precis som för uppgifter.

När är quiz bra pedagogiska verktyg?

 • Som ett moment i en kurs för att uppmuntra studenter till kontinuerliga studier.
 • Som valfritt kursmoment där studenten får möjlighet att öva på frågor som skapats av läraren.
 • Under eller efter en föreläsning för att se vad studenterna har lärt sig.
 • Innan en föreläsning för att ta reda på vilka förkunskaper studenterna har.

Det tar tid att skapa ett quiz

Det tar ofta överraskande mycket tid att formulera frågor som gör det möjligt för studenten att lära sig och som testar avsedd kunskap. Det är därför en fördel att samarbeta, dela dina frågor med kollegor och framför allt återanvända redan testat och förbättrat material. Dela quiz med varandra via Canvas Commons eller genom frågebankerna och använd Canvas Commons för att hitta andra universitets quiz.

Sekretess och quiz

Det finns möjlighet att åberopa sekretess för examinationsgrundande prov som ingår i en frågebank. Det digitala provet blir allmän handling så fort provet görs, men kan beläggas med sekretess om det är standardiserat. Stöd för detta återfinns i 17 kap. 4 § offentlighets och sekretesslagen (OSL): ”Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.”

Så länge samma provhandlingar används gäller möjlighet att åberopa sekretess för uppgifterna i dessa.

Följande omfattas inte av möjlighet till åberopande om sekretess:

 • Databasfrågor som är unika för ett examinationstillfälle, dvs ej standardiserade
 • Databasfrågor som inte är examinationsgrundande

Inställningar för quizet

På följande sidor hittar du information från Canvas Community om hur du ställer in inställningar för New Quizzes  och inställningar för Classic Quizzes . Nedan finns information om rekommendationer för några av inställningarna som kan göras.

Antal försök

Hur många försök en student i allmänhet ska få i ett quiz beror på omständigheterna kring quizet:

 • Om quizet är examinerande i samma form som vid tentamen ska de bara få ett försök.
 • Om quizet är en examensdel som studenterna ska lära sig av ska de få minst två försök.
 • Om quizet är till för att ge träningsmaterial till studenterna att lära sig från är det bra om de får oändligt antal försök så att studenterna verkligen får möjlighet att öva sig.
 • Om quizet vid varje omstart ändrar värden i beräkningsdata och frågor är flera försök ännu bättre att använda.
 • När du använder frågesorten "Flera svarsalternativ" (Multiple choice) med endast två alternativ, så som i sant/falskt-frågor, är det lämpligt att studenterna bara får ett försök att klara quizet. Anledningen till detta är att i det andra försöket vet studenten vilket svar som är korrekt, förutsatt att feedback blivit synligt efter inlämningen av quizet.

Gräns ​​för godkänt

Diagram som visar sannolikheten att gissa korrekt på 20 frågor med ett rätt svar.
Diagrammet visar sannolikheten för att en student med ett försök att klara quizet, gissar korrekt i flera frågor av Canvas frågetypen "Flera svarsalternativ" (Multiple choice)

När du justerar gränsen för godkänd bör du överväga hur många poäng en student som gissar sannolikt kommer att få.

Antag att du har ett quiz med endast "Flera svarsalternativ" (Multiple choice) frågor med ett korrekt svar. Quizet innehåller 20 frågor med fyra svarsalternativ. Vad är sannolikheten för att en student gissar rätt svar på några av frågorna? Sannolikheten är inte så stor, redan vid runt åtta, nio frågor är sannolikheten att gissa rätt nästan noll. Enligt Brett P Foley som redogör i artikeln "Getting Lucky: How Guessing Threatens the validity of Performance Classifications" för hur långt en student klarar sig enbart med gissningar för att klara ett quiz.

Diagrammet här intill visar sannolikheten för att en student med ett försök att klara quizet gissar korrekt i flera "Flera svarsalternativ"-frågor där de felaktiga svaren är välformulerade och lika sannolika som rätt svar. Godkäntgränsen för ett quiz med 20 frågor bör således inte understiga nio korrekt svarade frågor. Men den måste heller inte vara alla rätt för att studenten med ett quiz ska visa att hen behärskar ämnet som quizet frågar om.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-23