Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum

För att studenter i en kurs ska kunna utföra en "Uppgift" (Assignment) måste Canvas veta vilka som ska ha tillgång till uppgiften och om det finns tidsgränser på uppgiften. Det finns tre datum- och tidsinställningar som hanterar tillgänglighet och inlämningsdatum för en uppgift. Nedan följer instruktioner för hur de bör användas.

De tre grundläggande tiderna

För att tilldela en "Uppgift" (Assignment) till någon i en kurs, klicka i rutan "Tilldelad till" (Assign to) och välj personerna eller sektionerna du vill ska ha tillgång till uppgiften. Standard är "Alla" (Everyone), vilket ger den till alla i kursen.

Du har nu valet att ställa in tre datum och tider: "Inlämningsdatum" (Due), "Tillgänglig från" (Available from) och "Till" (Until).

Obs! Om du har en kurs i en annan tidszon måste du anpassa tiderna för kursens tidszon. Om du ändrar tidszonen för din kurs (engelska, community.canvaslms.com)  kommer du se både kursens tid och den lokala tiden under de olika datum- och tidsfälten.

Tilldelning- och datummeny med siffror vid de olika fälten.
1: Inlämningsdatum. 2: Tillgängligt från. 3: Tillgängligt till.

Inlämningsdatum

Inlämningsdatum är tiden när du senast vill ha in uppgiften och är även den tid som visas i studenternas "att göra"-lista (engelska, community.canvaslms.com) . En uppgift inlämnad efter denna tid markeras som “sen inlämning” (late submission).

Om uppgiften är skapad i ett "uppgiftsskal" (assignment shell) står det redan ett datum här men det kan ändras vid behov.

Studenterna kan lämna in uppgiften även om uppgiften saknar inlämingsdatum.

Tillgänglig från

"Tillgänglig från" är det datum och den tid uppgiften blir tillgänglig för studenterna. Studenterna kan alltså läsa innehållet i uppgiften och lämna in den. Innan denna tid kan studenterna bara läsa namnet på uppgiften.

Om fältet för "Tillgänglig från" lämnas tomt har studenterna tillgång till uppgiften direkt när den publicerats.

Till

När det datum och den tid som står vid "Till" passerat kan studenterna inte längre lämna in uppgiften. Quiz och påbörjade inlämningar kommer automatiskt skickas in vid denna tidpunkt. Uppgiften kommer fortfarande vara synlig, inklusive all information i den.

Om fältet för "Till" lämnas tomt kan studenterna lämna in uppgiften när som helst efter de fått tillgång till uppgiften.

Redigera flera uppgifter samtidigt

Efter du skapat uppgifter kan du redigera inlämningsdatumen och tillgänglighetsperioderna på flera uppgifter samtidigt.

  1. Gå till Uppgifter i kursmenyn
  2. Tryck på Uppgiftsinställningar (de tre prickarna uppe till höger)
  3. Välj “Redigera uppgiftsdatum”.

Där kan du se en lista över alla uppgifter och deras inlämningsdatum samt tillgänglighetsperiod. I listan kan du redigera alla datum en och en och trycka på spara-knappen när du är klar.

Massredigering: förskjut eller radera datum

Utöver att redigera i listan kan du även trycka på knappen "Massredigera" för att välja att

  • flytta fram datumen för alla förkryssade uppgifter samtidigt. Datumen flyttas i hela dagar och får tiden satt till 23:59.
  • radera datum från alla förkryssade uppgifter samtidigt. Du kan välja att radera inlämningsdatumen, tillgänglighetsdatumen eller båda. Inget annat i uppgiften påverkas.

Kom ihåg att spara!

Olika tillgänglighetsperioder i samma uppgift

Ibland behöver individuella studenter eller olika sektioner tillgång till en uppgift längre än andra eller tidigare än andra. Till exempel får studenter med rätt till kompensatoriskt stöd ofta förlängd skrivtid med 50% på tentor, så vid en 4 timmar lång tenta behöver de kunna lämna in efter 6 timmar. Istället för att skapa separata uppgifter går det att tilldela samma uppgift till olika personer/sektioner om du klickar på "+ Lägg till" (+Add) -knappen under datuminställningarna.

Tilldelnings- och datummenyn. Knappen "+Lägg till" är markerad.

En till tilldelningsruta dyker upp under den första, och där kan du skriva in de alternativa datumen för inlämningsdatum och tillgänglighet. Kom ihåg att lägga in rätt personer och sektioner under "Tilldelad till".

Vill du ta bort en tilldelningsruta, klicka på det lilla krysset i övre högra hörnet. Du måste ha minst en tilldelningsruta.

Skärmbild av dubbel tilldelnings- och datummenyn, krysset för att ta bort den undre är markerad.

Möjliga varningar och felmeddelanden

De vanligaste felmeddelanden du kan få när du ställer in tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum förklaras här.

Sektioner saknas

Skärmbild varningsfönster med en lista av saknade sektioner. Knapparna tillbaka, gå vidare markerade

Om du inte tilldelat uppgiften till alla sektioner i kursen (t.ex. om du bara gett den till en person) och klickar på "spara" kommer du att se en varningstext som uppmanar dig till att lägga till de sektioner som saknas. 

För att gå vidare utan att lägga till alla sektionerna till uppgiften, klicka på "Fortsätt" (Continue) -knappen [1], annars klicka på "Gå tillbaka" (Go back) -knappen [2] för att återgå till redigeringsfönstret för att lägga till de sektioner som saknas.

Felmeddelande för valt datum

Om du väljer en ogiltig datumperiod och försöker spara visas ett felmeddelande som förklarar vad som är fel. Exempel på ogiltiga datumperioder inkluderar att uppgiften blir tillgänglig efter inlämningsdatumet, inlämningsdatumet ligger inte mellan tillgänglighetsdatumet och "till"-datumet, eller om datumet för tillgänglighet är satt till ett datum utanför kursens tidsramar.

Tilldelnings- och datummeny. Felmeddelande om att förfallotiden måste vara inom tillgänglighetstiden

Rätta till datumet och spara uppgiften igen.