Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum

För att studenter i en kurs ska kunna utföra en "Uppgift" (Assignment) måste Canvas veta vilka som ska ha tillgång till uppgiften, och när de ska ha det. Det finns tre datum- och tidsinställningar som hanterar tillgänglighet och inlämningsdatum för en uppgift, och nedan följer instruktioner för hur de bör användas.

De tre grundläggande tiderna

För att tilldela en "Uppgift" (Assignment) till någon i en kurs, klicka i rutan "Tilldelad till" (Assign to) och välj personerna eller sektionerna du vill tilldela uppgiften till. Standard är "Alla" (Everyone), vilket ger den till alla i kursen.

Du kommer även behöva ställa in tre datum och tider:

Tilldelning- och datummeny med siffror. 1: förfallotid, 2: tillgängligt från, 3: tillgängligt till.
  1. "Inlämningsdatum" (Due): Tiden när du senast vill ha in uppgiften. En uppgift inlämnad efter denna tid markeras som “sen inlämning” (late submission). Om uppgiften är skapad i ett "uppgiftsskal" (assignment shell) står det redan ett datum här men det kan ändras vid behov.

  2. "Tillgänglig från" (Available From): Det datum och den tid uppgiften blir tillgänglig för studenterna, d.v.s. när de kan se uppgiften och lämna in den.

  3. "Till" (Until): Det datum och den tid när studenterna inte längre kan lämna in uppgiften, men quizzar och påbörjade inlämningar kommer automatiskt skickas in vid denna tidpunkt. Uppgiften kommer fortfarande vara synlig, inklusive all information i den.

Tänk på att om du har kurser i en annan tidszon än den lokala måste du anpassa inlämningsdatumen för uppgiften enligt den angivna tidszonen. Du ser både kursens och den lokala tiden under de olika datumfälten.

Olika tillgänglighetsperioder i samma uppgift

Ibland behöver individuella studenter tillgång till en uppgift längre än andra eller tidigare än andra. Till exempel får studenter med rätt till kompensatoriskt stöd ofta förlängd skrivtid med 50% på tentor, så vid en 4 timmar lång tenta behöver de kunna lämna in efter 6 timmar. Ibland tilldelas olika sektioner samma uppgift men vid olika tillfällen. Istället för att skapa separata uppgifter går det att tilldela samma uppgift till olika personer/sektioner om du klickar på "+ Lägg till" (+Add) -knappen under datuminställningarna.

Tilldelnings- och datummenyn. Knappen "+Lägg till" är markerad.

En till tilldelningsruta dyker upp under den första, och där kan du skriva in de alternativa datumen för inlämningsdatum och tillgänglighet. Kom ihåg att lägga in rätt personer och sektioner under "Tilldelad till".

OBS! Var försiktig om du tilldelar en uppgift till sektioner/grupper och individuella personer samtidigt. En student som tilldelas en uppgift både individuellt och genom sektionen/gruppen hen är med i kommer få tillgång till uppgiften under båda tillgänglighetsperioderna. Vi rekommenderar att du undviker att tilldela en uppgift till en student om deras sektion/grupp redan tilldelats uppgiften.

Vill du ta bort en tilldelningsruta, klicka på det lilla krysset i övre högra hörnet. Du måste ha minst en tilldelningsruta.

Skärmbild av dubbel tilldelnings- och datummenyn, krysset för att ta bort den undre är markerad.

Möjliga varningar och felmeddelanden

De vanligaste felmeddelanden du kan få när du ställer in tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum förklaras här.

Sektioner saknas

Skärmbild varningsfönster med en lista av saknade sektioner. Knapparna tillbaka, gå vidare markerade

Om du inte tilldelat uppgiften till alla sektioner i kursen (t.ex. om du bara gett den till en person) och klickar på "spara" kommer du att se en varningstext som uppmanar dig till att lägga till de sektioner som saknas. 

För att gå vidare utan att lägga till alla sektionerna till uppgiften, klicka på "Fortsätt" (Continue) -knappen [1], annars klicka på "Gå tillbaka" (Go back) -knappen [2] för att återgå till redigeringsfönstret för att lägga till de sektioner som saknas.

Felmeddelande för valt datum

Om du väljer en ogiltig datumperiod och försöker spara visas ett felmeddelande som förklarar vad som är fel. Exempel på ogiltiga datumperioder inkluderar att uppgiften blir tillgänglig efter inlämningsdatumet, inlämningsdatumet ligger inte mellan tillgänglighetsdatumet och "till"-datumet, eller om datumet för tillgänglighet är satt till ett datum utanför kursens tidsramar.

Tilldelnings- och datummeny. Felmeddelande om att förfallotiden måste vara inom tillgänglighetstiden

Rätta till datumet och spara uppgiften igen.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-22