Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skapa uppgifter i Canvas

När studenter ska utföra något betygsgrundande i kursen är det bra att ha en "Uppgift" (Assignment) för det i Canvas, även om bedömningen inte utförs i Canvas. Här får du veta hur du kan använda funktionen uppgifter i Canvas.

Tips

Vid problem med inlämning av uppgifter

Ibland får studenter problem med att skicka in uppgifter. Om inlämningar för uppgifter inte fungerar, be studenterna rensa cacheminnet eller använda en annan webbläsare.

Textredigeraren i Canvas (RCE)

Textredigeraren i Canvas kallas Rich Content Editor (RCE) och används av alla funktioner i Canvas.

Vill du veta mer om den kan du läsa genomgången av textredigeraren på Canvas Community .

Obs! Använd alltid de inbyggda funktionerna för att importera bilder, filer och specialtecken. Kopierar du in annat än ren text i textredigeraren riskerar det att inte sparas korrekt.

Ta emot och bedöm inlämningsuppgifter i Canvas

Den vanligaste användningen av Uppgifter i Canvas är för inlämningsuppgifter som ska bedömas manuellt, dvs. som inte kan automaträttas som ett quiz. Exempel på vad som passar som en uppgift är en labbrapport eller en uppsats.

Samla uppgiftsinformation i uppgiften

Uppgifter kommer synas i studenternas "att göra"-lista baserat på deras inlämningsdatum och försvinner när de har lämnat in uppgiften. Studenterna går ofta direkt från "att göra"-listan till uppgiften, så vi rekommenderar att du ser till att uppgiften har all information studenterna behöver i uppgiftstexten. Har du informationen utanför uppgiftstexten är det rekommenderat att länka till det i stället.

Filuppladdning bör begränsas till standarder

Använder du uppgifter med filuppladdning rekommenderar vi att du begränsar filtyperna till standarder, som PDF eller PNG, för att vara säker på att du kan läsa inlämningarna. Om du vill låta studenterna lämna in via sin webbkamera brukar de filerna vara JPG eller PNG.

Obs! Vi rekommenderar att du testar inlämningen med dina studenter innan du begränsar den. Kom ihåg att studenter kan ha ett annat operativsystem än du har, och därmed använder andra filtyper. Till exempel använder Mac .HEIC-filer för bilder, vilket Windows inte kan läsa utan specialprogram.

Återställ kursinnehåll

När ändringar i kursinnehåll går fel, kurser råkar nollställas eller kursmaterial raderas finns det möjligheter att återställa och ångra ändringar i Canvas. Du kan återställa mycket själv, men vid mer komplicerade återställningar behöver IT-support involveras.

Återställ kursinnehåll i Canvas

Videogenomgång av uppgifter

Canvas har en video på engelska som går igenom hur uppgifter skapas och redigeras. Tidsangivelser för informationen finns under videon och det finns en engelsk textversion av videon (community.canvaslms.com) .

Tidsangivelser för information i videon

 • 00.10 - Öppna uppgifter, Indexsidan för uppgifter.

 • 00.25 - Uppgiftsgrupper, Alternativmenyn.

 • 01.05 - Bedömningsregler, Viktning av uppgiftsgrupper.

 • 02.05 - Skapa en ny uppgift, lägg till innehåll, uppgiftsinställningar.

 • 03.15 - Inlämningsdatum, tillgänglighetsperiod.

Strukturera uppgifter med moduler

På indexsidan för uppgifter går det att skapa viss struktur med uppgiftsgrupper, men vi rekommenderar att skapa strukturen med moduler istället.

Fördelarna med att använda moduler är att:

 • Moduler har strukturalternativ som textrubriker, indrag, tidslåsning och krav.
 • Det går att blanda uppgifter, sidor, diskussioner, länkar, filer och externa verktyg i samma modul.
 • Studenterna kan gå direkt från en uppgift till nästa i modulen genom att klicka på knappen "Nästa" eller "Föregående".
 • Modulerna kan namnges friare då de inte visas på studenternas omdömen (till skillnad från uppgiftsgruppernas namn).

Läs vidare om användning av moduler på sidan moduler i Canvas .

Oavsett om du väljer att använda indexssidan för Uppgifter eller Moduler är rekommendationen att endast en av dem visas i kursmenyn. Om du vill veta hur du gömmer något i kursmenyn, läs vidare på sidan Kursinställningar .

Bedöm externa uppgifter i Canvas

En del kurser har moment som inte kan bedömas baserat på vad som lämnats in i Canvas, exempelvis en muntlig presentation/diskussion, en social mediakampanj eller resultatet av en robotkörning. Vi på E-lärande rekommenderar att även dessa moment läggs in som uppgifter i Canvas för att studenterna ska få alla omdömen på ett och samma ställe, samt för att underlätta överföringen av omdömen i Canvas till betyg i Ladok med funktionen Transfer to Ladok .

En uppgift utan inlämning skapas genom att välja “Ingen inlämning” (No submission) i rullgardinslistan över vilka inlämningsformer som är accepterade. Namnge uppgiften tydligt när du skapar den, för din och studenternas skull, och för in omdömena via "bedömningsöversikten" (Gradebook). Det går även att importera en CSV-fil med resultaten om de redan finns i det formatet.

Läs mer om att importera CSV-filer på sidan om bedömningsöversikten .

Tips: Uppgiften kommer synas i "att göra"-listan efter inlämningsdatumet, så detta arbetssätt ger studenterna en påminnelse i Canvas.

Särskilt aktiverade inställningar

Förutom standardinställningarna för uppgifter går det att aktivera utökade val under “Inställningar” (Settings) i kursmenyn, under fliken “Funktionsalternativ” (Feature Options). Notera att aktiveringen av dessa funktionsalternativ endast kommer aktivera möjligheten att använda dem för just den aktuella uppgiften, trots att beskrivningarna är formulerade som att det kommer aktiveras för alla uppgifter automatiskt.

 • Anonyma lärarnoteringar (Anonymous instructor annotations). Allt en lärare skriver med noteringsverktygen på inlämnade uppgifter är anonymt. Gäller inte för uppgiftskommentaren.

 • Anonym bedömning (Anonymous grading). Studenternas namn är anonymiserade. Är "Modererad bedömning" (Moderated grading) också aktiverad kan andra bedömares namn också anonymiseras.

 • Modererad bedömning (Moderated grading). Tillåter att en ansvarig bedömare granskar de givna omdömena för samtliga eller vissa utvalda inlämningar.

Funktioner kopplade till uppgifter

Bedömning av uppgifter är centralt i Canvas och det finns därför flera olika funktioner kopplade till uppgifter. Du kan läsa mer om dessa på följande länkar:

Det går också att använda uppgiftsgrupper för sortering och viktning (engelska, Canvas Community) .