Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så överför du omdömen i Canvas till betyg i Ladok

Funktionen "KTH Transfer to Ladok" (T2L) hjälper dig att överföra resultat från uppgifter i Canvas till Ladokmoduler. Här hittar du information om de olika stegen i funktionen.

KTH Transfer to Ladok videoguide

Om du är osäker på hur du använder KTH Transfer to Ladok kan du titta på vår videoguide.

00:00 Introduktion och starta funktionen
01:57 Välja uppgift, modul och datum
04:50 Förhandsgranska vad som ska föras över
06:09 Sammanfattning av överföring och hur det ser ut i Ladok
07:04 Avslutning

KTH Transfer to Ladok (KTH Play)

Viktigt att tänka på

På sidan Viktigt att veta om KTH Transfer to Ladok  kan du läsa om vilka Canvasrum funktionen fungerar i och vem som kan använda funktionen. Där står också mer om vilka uppgifter och resultat som kan föras över. 

Obs! KTH Transfer to Ladok för över omdömen till Utkast-status i Ladok. Du behöver klarmarkera och attestera i Ladok för att slutföra processen. Det är först efter att du gjort det som studenterna kan se sitt betyg.

Överföra omdömen med KTH Transfer to Ladok

Följ stegen nedan för att överföra. Sist på sidan finns rubriker som förtydligar några av stegen.

  1. Starta funktionen genom att klicka på länken "KTH Transfer to Ladok" i menyn i Canvasrummet.
  2. Läs informationen och klicka på knappen "Launch the application" för att starta.
  3. Låt funktionen få tillgång till ditt konto genom att klicka på "Godkänn" (Authorize). Det här behöver du oftast göra varje gång du använder funktionen, beroende på när du godkände senast.
  4. Välj vilken Canvasuppgift som resultat ska överföras från i rullgardinsmenyn.
  5. Välj vilken Ladokmodul du vill överföra till.
  6. Välj examinationsdatum.
  7. Klicka på knappen "Preview students" och titta på listningen av studenter och omdömen för den valda uppgiften i Canvas. Resultat som går att föra över är markerade med "Transferrable" i högra kolumnen.
  8. Vill du överföra dessa betyg till den valda Ladok-modulen så klickar du på "Transfer to Ladok". En ruta visar vad du valt för uppgift, Ladokmodul och examinationsdatum samt hur många resultat som kommer skickas till Ladok. Klicka på "OK" för att gå vidare. 
  9. En sammanfattning visas med antal resultat som förts över. Om något gick fel vid överföringen till Ladok så visas information om det.

Nu kan du fortsätta rapporteringen i Ladok, eller fortsätta i Canvas. 

Starta Transfer to Ladok

Funktionen finns som länk i menyn till vänster i Canvasrummet. Om du inte har länken i menyn behöver du gå till "Inställningar" och fliken "Navigation". Flytta "KTH Transfer to Ladok" från den undre listan till den övre och spara. Nu kommer länken att synas för dig. Studenterna kommer inte kunna se länken. 

Uppgift

Du ska välja den uppgift ("Canvas assignment") eller kolumn som du vill överföra. I rullgardinsmenyn visas alla uppgifter som finns i Canvasrummet. Du kan bara föra över uppgifter som har bokstavsomdöme, så om du väljer en uppgift utan bokstavsomdöme kommer en varning att visas. Du kan även välja att föra över totalkolumnen, om inställningen "Aktivera kursens bedömningsschema" är påslagen. Läs mer om hur du ställer in detta på sidan Bokstavsomdömen och bedömningsscheman .

Examinationsdatum

Under "Examination date" väljer du vilket examinationsdatum som ska gälla för de rapporterade betygen i Ladok. Om du vill ha vägledning kring val av betygsdatum finns en Guide för val av datum vid betygsrapportering .