Till innehåll på sidan

Bokstavsomdömen och bedömningsscheman

För att bedöma en uppgift i Canvas med de vanliga betygsskalorna på KTH behöver du använda bokstavsomdömen. Detta underlättar överföring av omdömen till betyg i Ladok. Bokstavsomdömen kräver hantering av bedömningsscheman. Det går att använda förinställda bedömningsscheman och skapa egna, samt ställa in ett för hela kursen.

Bokstavsomdömen möjliggör överföring till Ladok

Bokstavsomdöme utan procentsatser

Ofta går det inte att enkelt översätta en betygsskala till procentsatser eller poäng, men om du vill använda bokstavsomdöme måste du ändå ha ett bedömningsschema. Tänk då på att Canvas kan räkna ut omdömen som inte stämmer, exempelvis vid automatbedömda quiz.

Bokstavsomdömen är ett sätt att kommunicera omdömen för en uppgift i Canvas som liknar en betygsskala. Bokstavsomdömen krävs också för att föra över omdömen till betyg i Ladok med funktionen KTH Transfer to Ladok. 

Bokstavsomdöme kräver bedömningsschema

När du väljer att använda "Bokstavsomdöme" (Letter grade) i Canvas så behöver du hantera bedömningsscheman. Bedömningsscheman är bokstäver eller meningar kopplade till procent- eller poängkriterier. Det går att använda förinställda bedömningsscheman och att skapa egna. Det finns två förinställda bedömningsscheman från KTH, ett för A-F och ett för Pass/Fail. Detta underlättar överföring till Ladok. 

Ställa in bokstavsomdöme och välja bedömningsschema

För att ställa in bokstavsomdöme på en uppgift:

  1. Gå till "Visa omdöme som" (Display grade as) i uppgiftsinställningarna och välj "Bokstavsomdöme" (Letter grade).
  2. Välj vilket bedömningsschema du vill använda i rullgardinsmenyn. Klicka på "Visa/redigera" (View/Edit) för att se bedömningsschemat. 

För mer detaljerade instruktioner, se guiden "How do I add a grading scheme to an assignment" (engelska, community.canvaslms.com) .

Skapa ett eget bedömningsschema

Om de bedömningsscheman som finns inte passar går det bra att skapa ett eget. Det kan till exempel behövas om du vill justera procent- eller poänggränserna. Tänk på att om du vill använda KTH Transfer to Ladok är det viktigt att de olika nivåerna matchar betygsskalan i Ladok. 

För att skapa ett eget bedömningsschema:

  1. Klicka på "Hantera alla bedömningsscheman" (Manage All Grading Schemes).
  2. Klicka på knappen "+ Lägg till bedömningsschema" (+ Add grading scheme). Då får du namnge ditt nya bedömningsschema och sätta procentnivåer. Om du vill sätta poänggränser istället för procentgränser väljer du det under "Omdöme av" (Grade by).

För mer detaljerade instruktioner, se guiden "How do I add a grading scheme in a course" (engelska, community.canvaslms.com) .

Kursens bedömningsschema, en standard för hela kursen

Om du ofta använder samma bedömningsschema till flera uppgifter kan du lägga in det som standard för din kurs. Kursens bedömningsschema kommer vara förvalt när du väljer bokstavsomdöme för en uppgift eller quiz. Bedömningsschema används också för att räkna ut ett totalomdöme som du kan se i bedömningsöversikten.

I kurs- och examinationsrum är kursens bedömningsschema förinställt men det går bra att ändra bedömningsschema eller att avaktivera inställningen. 

Du hittar inställningen om du går till "Inställningar" (Settings) i kursmenyn och letar upp "Bedömningsschema" (Grading scheme) under fliken "Kursinformation" (Course details). Funktionen är aktiverad om kryssrutan är ibockad. Då går det också att klicka på "visa bedömningsschema" (view grading scheme) för att hantera bedömningsschema. Detta görs på samma sätt som för en uppgift.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-18