Till innehåll på sidan

Bedömningsöversikten i Canvas

Bedömningsöversikten hittar du under "Omdömen" i navigationsmenyn. Här får lärare och studenter en visuell översikt över alla omdömen. För att omdömen i Canvas ska fungera optimalt behöver du ibland ställa in "Bedömningsschema" för en uppgift eller ordna "Uppgiftsgrupper" för att betygen ska sammanvägas på det sätt som du som lärare vill. Här hittar du information om hur dessa funktioner fungerar.

Omdömen eller betyg i Canvas

I Canvas "Omdömen" får studenten feedback och ser bedömningar och resultat. Studenter uppskattar ofta att de har en plats där de kan se vad läraren har registrerat angående studentens prestationer under kursen. Men resultat och omdömen som presenteras i Canvas kan i vissa fall ses som ett statligt beslut och betyg, så rekommendationen är att bara publicera omdömen i Canvas där det tydligt anges hur de ingår i betygsprocessen. Detta är viktigt ur ett juridiskt perspektiv, eftersom striktare regler gäller för hur bedömningen kan ändras så snart ett omdöme blivit ett betyg. Tänk också på att resultatet för en kursmodul ska vara rapporterat i Ladok 15 arbetsdagar efter examinationsdatumet. Det räcker alltså inte att enbart rapportera exempelvis tentaresultat i Canvas.

Videogenomgång av bedömningsöversikten

Canvas har en video på engelska som går igenom hur bedömningsöversikten bör användas. Tidsangivelser för informationen finns under videon och det finns en engelsk textversion av videon (community.canvaslms.com) .

Tidsangivelser för information i videon

Länkarna öppnar videon på webbsidan för videotjänsten Vimeo.

Anonymisera bedömningsöversikten

Att anonymisera bedömningsöversikten görs enklast i "Uppgift" eller i "SpeedGrader".

Anonymisera från en uppgift

Då en uppgift skapas, välj att aktivera funktionen "anonym bedömning" genom att kryssa i "Bedömare kan inte se studenternas namn" i inställningarna för uppgiften. Studenternas resultat kommer att vara helt anonyma, både i bedömningsöversikten och i SpeedGrader. Du kan då exempelvis inte se vilka som lämnat in eller om någon lämnat in för sent m.m. Du kan dock när du vill bocka ur rutan i uppgiftsinställningen och då se vilken student som lämnat in i tid eller inte. Läs mer på sidan om Inställningar av Uppgifter för examination .

Anonymisera i SpeedGrader

För att i bedömningsöversikten se status på studenternas inlämningar rekommenderas att anonym bedömning istället aktiveras i SpeedGrader och ej i uppgiften. I SpeedGrader, tryck på kugghjulet i övre menyn. Välj "Alternativ" och kryssa i rutan för "Dölj studentnamn i SpeedGrader". Läs mer på sidan om SpeedGrader i Canvas .

Inställningar av beräkningspolicys för bedömningsöversikten

Dölj betygen under bedömningsarbetet

Om du vill dölja betygen för studenterna under tiden bedömningsarbetet pågår eller längre gör du det enklast i Canvas Bedömningsöversikt som du hittar när du klickar på "Omdömen" (Grades) i ditt kursrum. Om det aktuella Canvasrummet är förberett med en av KTH:s mallar kan denna inställning redan vara justerad.

Klicka på kugghjulet till höger i Canvas bedömningsöversikten (Gradebook-vyn). I fönstret som kommer upp väljer du fliken “Policy för omdömespublicering” (Grade Posting Policy). Välj alternativet “Publicera omdömen manuellt” (Manually Post Grades).

Skärmdump "Grade Posting Policy"-fliken med "Manually Post Grades" iklickad.

Studenten bör efter det inte att se några nya betyg, noteringar eller kommentarer som du lägger till i inlämningen förrän du manuellt publicerar betygen. Du kan publicera alla betyg för en uppgift genom att klicka på knappen med tre punkter på sig vid uppgiftens namn och välja “Publicera omdömen”.

Det går även att sätta separata policys för olika uppgifter. Sätt en policy för omdömespublicering (Canvas Community) 

Ställ in hantering av sena eller saknade inlämningar

I bedömningsöversiktens inställningar (hittas under kugghjulet uppe i högra hörnet) är det två inställningar du behöver göra om du inte använder examinationsrummet. Om det aktuella Canvasrummet är förberett med en av KTH:s mallar kan denna inställning redan vara justerad. Läs mer om Examinationsrum i Canvas

Med Canvas urspungliga inställningar kommer den student som lämnat in enbart en av flera uppgifter att få samma slutbetyg som på sin inlämnade uppgift. Önskvärt är att bedömningsöversikten ställs in så att slutbetyget som visas i Canvas baseras på alla uppgifter studenten förväntats göra.

Policy för saknad inlämning


Kryssa i "Tillämpa automatisk omdöme för inlämningar som saknas", välj noll procent. Tänk på att inställningen Policy för saknad inlämning påverkar alla uppgifter i ett kursrum, inklusive uppgifter med tidigare förfallodatum. För att utesluta en specifik uppgift, markera inlämningen som något annat än Saknas i Omdömesboken.

Policy för sena inlämningar


Kryssa i "Tillämpa automatiskt avdrag för sena inlämningar", välj avdrag i procent, 100% innebär att studentens resultat för uppgift ej kommer räknas med till det slutbetyg som Canvas beräknar. 

Läs mer om Datum och betyg vid betygsrapportering

Hantera resultat med Canvas

Det finns flera val angående hur resultat ska noteras och visas för studenterna i bedömda uppgifter och det finns även olika sätt att hantera omdömena i bedömningsöversikten för att sammanväga dem till ett slutbetyg. Läs mer om att notera poäng på olika sätt samt Canvas tre sätt för att sammanväga resultat på sidan Hantera resultat med Canvas

Lärandemål och bedömningsöversikten

Bedömningsöversikten går helt att ställa om så att den redogör för lärandemål. Lär dig mer om Canvas "lärandemål" (Outcomes) på sidorna om Bedömningsöversikt för måluppfyllelse för lärare och studenter .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-02