Till innehåll på sidan

Bedömningsöversikten i Canvas

Bedömningsöversikten hittar du under "Omdömen" i navigationsmenyn. Här får lärare och studenter en visuell översikt över alla omdömen. För att omdömen i Canvas ska fungera optimalt behöver du ibland ställa in "Bedömningsschema" för en uppgift eller ordna "Uppgiftsgrupper" för att betygen ska sammanvägas på det sätt som du som lärare vill. Här hittar du information om hur dessa funktioner fungerar.

Omdömen eller betyg i Canvas

I Canvas "Omdömen" får studenten feedback och ser bedömningar och resultat. Studenter uppskattar ofta att de har en plats där de kan se vad läraren har registrerat angående studentens prestationer under kursen. Men resultat och omdömen som presenteras i Canvas kan i vissa fall ses som ett statligt beslut och betyg, så rekommendationen är att bara publicera omdömen i Canvas där det tydligt anges hur de ingår i betygsprocessen. Detta är viktigt ur ett juridiskt perspektiv, eftersom striktare regler gäller för hur bedömningen kan ändras så snart ett omdöme blivit ett betyg. Tänk också på att resultatet för en kursmodul ska vara rapporterat i Ladok 15 arbetsdagar efter examinationsdatumet. Det räcker alltså inte att enbart rapportera exempelvis tentaresultat i Canvas.

Videogenomgång av bedömningsöversikten

Canvas har en video på engelska som går igenom hur bedömningsöversikten bör användas. Tidsangivelser för informationen finns under videon, och det finns en engelsk textversion av videon (Google docs) .

Tidsangivelser för information i videon

 • 00.00 - Hitta till och i bedömningsöversikten
 • 00.30 - Olika inställningsmöjligheter
 • 01.00 - Policyer för sena inlämningar
 • 01.40 - Policyer för omdömespublicering (rekommenderas att sättas till manuellt läge)
 • 02.30 - Sortera studenter i bedömningsöversikten
 • 03.30 - Hantera ordningen och visningsinställningar för uppgifter och inlämningar
 • 05.25 - Ändra inställningar för en specifik uppgift
 • 06.31 - Hantera varje inlämnad uppgift individuellt
 • 07.10 - Uppgiftsgrupper i bedömningsöversikten
 • 07.23 - Importera och exportera bedömningsöversikten till CSV-fil
 • 07.47 - Bedömningsöversikten individuell vy
 • 08.30 - Bedömningsbokens historik

Anonymisera bedömningsöversikten

Att anonymisera bedömningsöversikten görs enklast i "Uppgift" eller i "SpeedGrader".

Anonymisera från en uppgift

Då en uppgift skapas, välj att aktivera funktionen "anonym bedömning" genom att kryssa i "Bedömare kan inte se studenternas namn" i inställningarna för uppgiften. Studenternas resultat kommer att vara helt anonyma, både i bedömningsöversikten och i SpeedGrader. Du kan då exempelvis inte se vilka som lämnat in eller om någon lämnat in för sent m.m. Du kan dock när du vill bocka ur rutan i uppgiftsinställningen och då se vilken student som lämnat in i tid eller inte. Läs mer om Inställningar av Uppgifter för examination

Anonymisera i SpeedGrader

För att i bedömningsöversikten se status på studenternas inlämningar rekommenderas att anonym bedömning istället aktiveras i SpeedGrader och ej i uppgiften. I SpeedGrader, tryck på kugghjulet i övre menyn. Välj "Alternativ" och kryssa i rutan för "Dölj studentnamn i SpeedGrader". Läs mer om SpeedGrader i Canvas

Inställningar av beräkningspolicys för bedömningsöversikten

Dölj betygen under bedömningsarbetet

Om du vill dölja betygen för studenterna under tiden bedömningsarbetet pågår eller längre gör du det enklast i Canvas Bedömningsöversikt som du hittar när du klickar på "Omdömen" (Grades) i ditt kursrum. Om det aktuella Canvasrummet är förberett med en av KTH:s mallar kan denna inställning redan vara justerad.

Klicka på kugghjulet till höger i Canvas bedömningsöversikten (Gradebook-vyn). I fönstret som kommer upp väljer du fliken “Policy för omdömespublicering” (Grade Posting Policy). Välj alternativet “Publicera omdömen manuellt” (Manually Post Grades).

Skärmdump "Grade Posting Policy"-fliken med "Manually Post Grades" iklickad.

Studenten bör efter det inte att se några nya betyg, noteringar eller kommentarer som du lägger till i inlämningen förrän du manuellt publicerar betygen. Du kan publicera alla betyg för en uppgift genom att klicka på knappen med tre punkter på sig vid uppgiftens namn och välja “Publicera omdömen”.

Det går även att sätta separata policys för olika uppgifter. Sätt en policy för omdömespublicering (Canvas Community) 

Ställ in hantering av sena eller saknade inlämningar

I bedömningsöversiktens inställningar (hittas under kugghjulet uppe i högra hörnet) är det tre inställningar du behöver göra om du inte använder examinationsrummet. Om det aktuella Canvasrummet är förberett med en av KTH:s mallar kan denna inställning redan vara justerad. Läs mer om Examinationsrum i Canvas

Med Canvas urspungliga inställningar kommer den student som lämnat in enbart en av flera uppgifter att få samma slutbetyg som på sin inlämnade uppgift. Önskvärt är att bedömningsöversikten ställs in så att slutbetyget som visas i Canvas baseras på alla uppgifter studenten förväntats göra.

Policy för saknad inlämning

Sätt en policy för saknad inlämning (Canvas Community)
Kryssa i "Tillämpa automatisk omdöme för inlämningar som saknas", välj noll procent.

Policy för sena inlämningar

Sätt en policy för sen inlämning i "Omdömen" (Canvas Community)
Kryssa i "Tillämpa automatiskt avdrag för sena inlämningar", välj avdrag i procent, 100% innebär att studentens resultat för uppgift ej kommer räknas med till det slutbetyg som Canvas beräknar. 

Bedömningsscheman förenklar överföring till Ladok

Bedömningsscheman gör det möjligt för dig att komplettera en poäng eller procentsats i betygsöversikten med ett bokstavsomdöme eller en kort kommentar, till exempel "godkänd" / "ej godkänd" eller "Du måste öva mer".

För att överföringsfunktionen från Canvas omdömen till Ladok ska fungera måste du välja bedömningsscheman med tecken som Ladok hanterar, exempelvis de färdiga bedömningscheman "A-F grading scheme (including Fx)" eller "Pass/fail grading scheme 80%". Sidan "KTH transfer to Ladok" förklarar mer .

Välj eller skapa eget bedömningsschema

För att skapa ett nytt bedömningsschema till en uppgift (eller quiz):

 1. Gå in i uppgiftens inställningar.
 2. För inställningen "Visa omdöme som", välj Bokstavsomdöme
 3. Klicka på "Visa bedömningscheman"
 4. Klicka på länken "Hantera bedömningsscheman" och sedan knappen "Lägg till bedömningsschema" eller tryck på länken "Välj ett annat schema" om du redan har ett bedömningsschema du vill använda.

Önskar du tydligare guide, lär dig mer om hur du skapar bedömningsscheman på Canvas community .

Aktivera kursens bedömningsschema, en standard för hela kursen

Om du ofta använder samma bedömningsschema till flera uppgifter kan du lägga in det som standard för din kurs. Kursens bedömningsschema kommer vara förvalt när du väljer bokstavsomdöme för en uppgift eller quiz.

För att aktivera funktionen, gå till "Inställningar" (Settings) i kursmenyn och leta upp "Bedömningsschema" (Grading scheme) under fliken "Kursinformation" (Course details). Bockar du i kryssrutan aktiveras funktionen. När du aktiverat funktionen, klicka på "ställ in bedömningsschema" (set grading scheme) och välj eller skapa nytt bedömningsschema precis som du gör för en uppgift eller quiz (se rubriken "Välj eller skapa eget bedömningsschema" ovan). Om du redan har ett bedömningsschema aktiverat för kursen kommer det stå "visa bedömningsschema" (view grading scheme) istället, men det fungerar likadant.

Hantera resultat med Canvas

Det finns flera val angående hur resultat ska noteras och visas för studenterna i bedömda uppgifter och det finns även olika sätt att hantera omdömena i bedömningsöversikten för att sammanväga dem till ett slutbetyg. Läs mer om att notera poäng på olika sätt samt Canvas tre sätt för att sammanväga resultat på sidan Hantera resultat med Canvas

Lärandemål och bedömningsöversikten

Bedömningsöversikten går helt att ställa om så att den redogör för lärandemål. Lär dig mer om Canvas "lärandemål" (Outcomes) på sidorna om Bedömningsöversikt för måluppfyllelse för lärare och studenter .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-10