Till innehåll på sidan

Funktionen Omdömen i Canvas

Omdömen (Grades) i Canvas presenteras översiktligt i bedömningsöversikten för lärare och studenter. Mer detaljerad bedömning görs i SpeedGrader för både uppgifter (assignments) och quiz, dock på lite olika sätt. Det går även att automatisera överföringen av omdömen i Canvas till betyg i Ladok. På följande sidor kan du lära dig mer.

Du kan navigera till sidorna om "Omdömen" (Grades) i navigeringsmenyn eller klicka på länkarna under respektive rubrik.

Bedömningsöversikten

I Canvas navigationsmenyval "Omdömen" (Grades) finns "bedömningsöversikten" (Gradebook), där läraren och studenterna får en visuell översikt över alla omdömen. För att omdömen i Canvas ska fungera optimalt behöver du ibland ställa in "bedömningsschema" (grading scheme) för en uppgift eller ordna "uppgiftsgrupper" (Assignment groups) för att omdömen ska sammanvägas på det sätt som du som lärare vill.

Bedömningsöversikten

SpeedGrader i Canvas

SpeedGrader är Canvas funktion där du utför själva bedömningen av studenternas arbeten. Här hittar du information om hur du hittar till SpeedGrader, genomför anonym bedömning samt generellt om hur du arbetar i SpeedGrader.

SpeedGrader i Canvas

Bokstavsomdömen och bedömningsscheman

För att bedöma en uppgift i Canvas med de vanliga betygsskalorna på KTH behöver du använda bokstavsomdömen. Detta underlättar överföring av omdömen till betyg i Ladok. Bokstavsomdömen kräver hantering av bedömningsscheman. Det går att använda förinställda bedömningsscheman och skapa egna, samt ställa in ett för hela kursen.

Bokstavsomdömen och bedömningsscheman

Så gör du anonym bedömning i Canvas

När det är möjligt och lämpligt så är det rekommenderat att bedöma anonymt för att undvika att förutfattade meningar hos dig som lärare påverkar bedömningen. På denna sida kan du läsa om hur du ställer in anonym bedömning för uppgifter och quiz, hur det fungerar samt hur avanonymisering sker.

Så gör du anonym bedömning i Canvas

Hantera resultat med Canvas

Lär dig mer om att notera poäng på olika sätt samt Canvas tre sätt för att sammanväga resultat. Vid bedömning av en students arbete finns ett flertal olika sätt i Canvas för att hantera och kommunicera studentens resultat. När studenterna sedan genomfört flera uppgifter som tillsammans ska sammanvägas till ett betyg finns också stöd för olika metoder för sammanvägning.

Hantera resultat med Canvas

Bedöma dokument i Canvas

Skannade tentor till Canvas

Vill du använda en campusförlagd salstentamen men slippa hantera de stora pappershögarna efteråt genom att göra bedömningsarbetet i Canvas SpeedGrader? I examinationsrummet för tentamen kan du med hjälp av funktionen KTH Import Exams enkelt välja att importera studenternas skrivningar som inlämningar i en Canvas Uppgift.

Skannade tentor till Canvas

I denna guide finns information om hur lärare kan hantera inlämnade uppgifter i Canvas som har lämnats in i en Canvas uppgift. Guiden beskriver steg för steg, med skärmdumpar och text, bedömning av skannade dokument, till exempel handskrivna dokument som laddats upp som en PDF. Bedömningsverktygen hanteras generellt sett likadant för alla uppgifter där den uppladdade filen kan visas i SpeedGrader så guiden fungerar för de flesta bedömningsarbeten som ska göras i Canvas.

Bedöma dokument i Canvas

Bedöma resultat från New Quizzes i Canvas

I denna guide beskrivs hur SpeedGrader hanterar resultat från New Quizzes. Guiden visar steg för steg, med skärmdumpar och text, vilka bedömningsfunktioner som fungerar för ett quiz. Observera att resultat från ett Quiz ej kan hanteras på samma sätt som inlämningar från en Canvas uppgift. 

Bedöma resultat från New Quizzes i Canvas

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-16