Till innehåll på sidan

Skannade tentor till Canvas

För att använda KTH Import Exams går du till examinationsrummet som är kopplat till tentan och startar funktionen. Funktionen förbereder först examinationsrummet med en förstasida och en uppgift som tentorna kommer laddas upp i. Därefter kan tentorna importeras. Du kan lämna funktionen närsomhelst och komma tillbaka till den senare.

14 mars 2023

KTH Import Exams installerat i alla examinationsrum

KTH Import Exams är installerat i alla examinationsrum och du väljer själv om du vill använda funktionen eller om du vill bedöma tentor på papper.

Om du vill ha hjälp med hur du ska sätta upp Canvas för att kunna bedöma dina skannade tentor kan du kontakta e-learning@kth.se  för handledning, eller beställa en workshop

Läs mer om projektet för digital bedömning av skannade tentor i nyheten "Nu kan alla salstentor rättas digitalt" (ITM/Nyheter) .

Så fungerar KTH Import Exams

Vanligen skannas de flesta salstentamens resultat för att dokumenteras av ett system som heter Windream. Funktionen KTH Import Exams gör att examinatorn får möjligheten att läsa in tentorna till en Canvasuppgift som sedan kan bedömas i SpeedGrader. I KTH Import Exams får du först i fyra steg aktivera funktionen att importera tentorna för att sedan i tre steg importera studenternas skrivningar.

Funktionen kan köras av personer som har rollerna lärare, examinator eller kursansvarig i examinationsrummet. 

Obs! Det går inte att använda KTH Import Exams i ihopslagna examinationsrum. 

Hitta och starta funktionen

Funktionen är installerad i alla examinationsrum. Om du inte hittar examinationsrummet, tänk på att det enbart är examinatorn för en kurs som kan se examinationsrummet då det har de primära inställningarna. Läs mer om examinationsrum .

I examinationsrummet, i vänstra navigeringsmenyvalet välj alternativet "KTH Import Exams". Öppna appen genom att trycka på knappen "Launch app". Tillåt att funktionen används för ditt konto (detta behöver enbart göras första gången). Funktionen ger dig nu instruktioner för att förbereda examinationsrummet och till att synka in de skannade tentorna. Du kan när du vill lämna funktionen för att fortsätta senare vid ett annat tillfälle.

Förbered Canvasrummet i fyra steg

Innan studenternas skrivningar kan importeras måste examinationsrummet förberedas med funktionen KTH Import Exams. Då får examinationsrummet rätt grundinställningar för att kunna ta emot informationen från KTH:s tentaskanningssystem Windream. Det går att redigera texten som studenterna kommer att se.

De fyra stegen är till för att du ska få möjligheten att välja inställningar och designa det som studenterna slutligen kommer att se och innefattar följande:

 1. En förstasida som välkomnar studenterna skapas till examinationsrummet. Om du redan skapat en förstasida specifik för din examination kan du välja att ha kvar den genom att trycka på knappen "Skip this step"
 2. Examinationsrummet publiceras så att studenterna ser det.
 3. En canvasuppgift för tentorna skapas i examinationsrummet. Uppgiften måste skapas genom appen för att få korrekt inställningar och kopplingar inför importen. Texten i uppgiften kan dock redigeras före studenternas inlämningar importeras på samma sätt som vanliga uppgifter i Canvas redigeras.
 4. Uppgiften publiceras så att studenterna ser den men utan att den är öppen för inlämningar från studenterna.

Nu är examinationsrummet färdigt för att kunna ta emot skannade tentor. Du kan lämna appen när du vill och redigera de texter som importerats men det är rekommenderat att du tittar igenom rummet i denna fas före studenternas arbeten importeras.

Importera studenternas tentor

Du väljer när det är dags att läsa in tentorna genom att aktivera synkningen i KTH Import Exams. Synkningen kan om det behövs, genomföras flera gånger utan att redan bedömda resultat påverkas. Synkningen tar en liten stund och du kan lämna sidan och återkomma senare för att se hur importen har gått.

Under synkningen kommer uppgiften i Canvas att publiceras och öppnas upp för att ta emot de skannade tentorna som läses in. Efter importen ges information om det uppstått några problem vid importen. Om något oväntat problem inträffat, kontakta tentamensadministrationen för din skola.

Uppgiften i Canvas kommer genom funktionen att öppnas för inlämningar och när alla hittills skannade tentor har importerats till uppgiften i Canvas stängs uppgiften. Alla tentor kommer stå markerade som inlämnade exakt samtidigt. Om en student skulle råka ladda upp något till uppgiften under det korta tidsfönster den är öppen kommer studentens uppladdning att markeras som sent inlämnad och det går enkelt att se vilket dokument som kommer från tentan genom appen KTH Import Exams.

Direkt då en tenta synkats till Canvas kan bedömningsarbetet påbörjas. Lär dig mer om hur du bedömer uppgifter i Canvas med SpeedGrader .

Det går bra att köra KTH Import Exams flera gånger, exempelvis om någon tenta har krånglat vid import.

Kort videoförklaring om KTH Import Exams

Videon (1 min 36 s) visar hur KTH Import exams fungerar, de moment som beskrivits ovan. Observera att videon är utan ljud.

 • Först visas hur du hittar och startar funktionen
 • Sedan visas de fyra steg för att göra examinationsrummet färdigt för importen
 • Avslutningsvis startas importen och genomförs, och resultatsidan för importen visas

Gå till videon: Kort introduktionsfilm för KTH Import Exams (KTH Play)

Funktionens utveckling

KTH Import Exams har utvecklats för att lärare ska slippa hantering av stora mängder papper vid tentamen och istället hantera resultat och bedömning digitalt. Digital bedömning gör det enklare för studenter att få tillgång till bedömningen och gör det möjligt att synka resultatet direkt till Ladok istället för att manuellt skriva in resultat.

I projektet har ett flertal kurser deltagit under 2021, vilket bidragit till utvecklingen av KTH Import Exams. Några exempel på designval är:

 • Skapa värde snabbt, detaljerade inställningar och mer avancerade funktioner planeras att utvecklas vid ett senare tillfälle för att lärare snabbt ska få möjligheten till digital bedömning. 
 • Tentorna läses bara in till Canvas om de ska bedömas där. Examinator/Lärare bestämmer när/om de scannade tentorna ska importeras.
 • Funktionen fungerar som en LTI-app och tentorna läses in till examinationsrum så att fördelarna med rätt inställningar av exempelvis manuell policy för omdömespublicering och rätt bedömningsschema kan användas.
 • Personnummer ska ej vara nödvändiga för funktionalitet. Det möjliggör för att systemet ska fungera tillsammans med anonyma tentor när väl det projektet utvecklats.
 • Maskning av namn och personnummer för att anonymisera tentorna är önskvärd att genomföra men visat sig ej genomförbar då studenter inte alltid skriver informationen på rätt ställen och den yta som täcks riskerar att täcka en del av lösningen till en uppgift.

Önskar du ge feedback eller behöver stöd för att hantera KTH Import Exams, kontakta it-support@kth.se.

Kontakt och support för examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination