Till innehåll på sidan

Bedöma dokument i Canvas

På denna sida förklaras hur du bedömer uppladdade eller inskannade dokument i en uppgift i Canvas. SpeedGrader har många smidiga funktioner liknande vanlig bedömning för hand, som annotationer direkt i dokumentet och kommentarer. Läs vidare för mer information om det och annat relaterat till bedömning av dokument i SpeedGrader.

Guidens uppbyggnad

Guiden är uppdelad i fyra delar:

 1. Innan du börjar.
 2. Hitta studenternas inlämningar.
 3. Bedöm och återkoppla
  • Hur du annoterar och kommenterar dokument.
  • Hur du tilldelar ett omdöme.
  • Hur du kommenterar hela inlämningen.
 4. Publicera omdömena när du är klar.

Särskilt intressant för skannade dokument är funktionen för annoteringar och kommentarer i SpeedGrader som är jämförbar med hur många lärare arbetar med handskrivna tentor.

Skannade tentor till Canvas

Vill du använda en campusförlagd salstentamen men slippa hantera de stora pappershögarna efteråt genom att göra bedömningsarbetet i Canvas SpeedGrader? I examinationsrummet för tentamen kan du med hjälp av funktionen KTH Import Exams enkelt välja att importera studenternas skrivningar som inlämningar i en Canvas Uppgift.

Skannade tentor till Canvas

1. Innan du börjar

För att bedöma på korrekt sätt bör du börja med att ta följande steg:

 1. Kontrollera att uppgiftens omdömen publiceras manuellt.
 2. Vid anonym bedömning, kontrollera att uppgiften är anonymiserad eller dölj studenternas namn enbart i SpeedGrader.
 3. Gå till SpeedGrader för uppgiften.

2. Hitta studenternas inlämningar

I SpeedGrader visas studentens inlämning i huvudfönstret och studentens namn i informationsfältet, överst i högra hörnet. Du hittar även information om inlämningen och möjliga omdömen i sidofältet.

Följande tre rubriker förklarar:

 • hur du byter student
 • hur du kontrollerar tidigare inlämningar, om det finns och behövs
 • hur du väljer rätt fil, om flera finns.

Hur du byter student

Tryck på studentens namn för att öppna rullgardinslistan över studenter. Studenterna med en orange cirkel vid namnet väntar på att bedömas.

Rullgardinslista av studenter i SpeedGrader. Två har en orange cirkel vid sitt namn.

Studenterna är listade i alfabetisk ordning på efternamn, förutom om du anonymiserat SpeedGrader. Anonymiserade studenter läggs i en slumpad ordning där den första studenten i listan kallas “Student 1”, den andra “Student 2” och så vidare.

Hur du kontrollerar tidigare inlämningar, om det finns och behövs

Sidofältet i SpeedGrader med en rullgardinslista över två olika inlämningar.

Först i sidofältet står datum och tid när studenten lämnade in uppgiften. Om inlämningen kom in efter inlämningstiden kommer den vara markerat med "sen". Om studenten enbart har gjort en inlämning står datum och tid som text. Har studenten gjort flera inlämningar ser du en rullgardinsmeny där du kan välja vilken inlämning du vill hantera.

SpeedGrader visar alltid den senaste inlämningen om du inte själv byter till en tidigare inlämning. Om du byter till en tidigare inlämning kommer du även bli varnad om att du inte är på den senaste inlämningen.

Oftast behövs bara en inlämning eftersom flera filer kan laddas upp i samma inlämning, men i vissa fall finns det värde av att tillåta flera inlämningar. Till exempel för att ta emot och återkoppla på alla utkast av en uppsats i samma uppgift.

Hur du väljer rätt fil, om flera finns

Sidolisten i SpeedGrader med två filer under "Skickade filer", inringade.

Om studenterna har laddat upp flera filer samtidigt kan du se dem under "Skickade filer" i sidofältet. Inskannade dokument syns också här, eftersom de räknas som uppladdade filer. Den fil du väljer visas i huvudfönstret. Du kan även välja att ladda ned filerna.

Tips! Önskar du jämföra två studenters inlämningar samtidigt kan du öppna Canvas i flera flikar eller fönster för webbläsaren.

3. Bedöm och återkoppla

SpeedGrader har flera sätt att bedöma och återkoppla på dokument:

 • Hur du annoterar och kommenterar dokument.
 • Hur du tilldelar ett omdöme.
 • Hur du kommenterar hela inlämningen.

Hur du annoterar och kommenterar dokument

I SpeedGrader kan du anteckna och kommentera direkt i dokumentet med annoteringsverktyget. Canvas hanterar även att flera lärare annoterar samtidigt i samma inlämning. Dessa annoteringar visas bara för studenten efter du publicerat ett omdöme. Ett omdöme kan vara i formen av poäng, bokstavsomdöme eller en kommentar i sidofältet i SpeedGrader.

Du hittar annoteringsverktyget i huvudfönstret, som en del av navigationsmenyn för studentens inlämning. Det finns flera typer av annoteringar att välja mellan.

Annoteringsikonerna i SpeedGrader, markerade med siffrorna ett till sex.
 1. Punktnotering: markera med en punkt i dokumentet och lägg till en kommentar.
 2. Markera notering: markera ett ord eller en mening med överstrykningspenna och lägg till en kommentar.
 3. Fritextsnotering: lägg till en kommentar var som helst i dokumentet istället för vid sidan av dokumentet.
 4. Genomstrykningsnotering: markera text med genomstrykning i dokumentet och lägg till en kommentar.
 5. Frihandsnotering: rita fritt med muspekaren och lägg till en kommentar.
 6. Områdesnotering: markera ett specifikt område i dokumentet och lägg till en kommentar.
Skannad tenta med en kommentar som korrigerar en felaktig ekvation.
Ett exempel på områdesnotering där ett område har markerats och en kommentar har lagts till.

För information om hur du använder dessa annoteringar, gå till sidan Hur annoterar jag studentinlämningar i SpeedGrader? (engelska, community.canvaslms.com) .

Obs! Annoteringar är enbart möjliga om den uppladdade filtypen är kompatibel med Canvas DocViewer och är under 100 Mb. Lista på DocViewer-kompatibla filtyper (Canvas Community) .

Anonyma lärarnoteringar

Med anonyma lärarnoteringar ser inte studenterna namnet på den som gjort noteringar i deras uppgift. KTH rekommenderar inställningen eftersom lärare och assistenter ibland blivit kontaktade privat och blivit ombedda att redogöra för varför de bedömt som de gjort. En student ska använda KTH:s vanliga rutin för hantering av tentamensfrågor om de vill ta reda på vem som bedömt vilken uppgift.

Det är viktigt att denna inställning är påslagen innan du påbörjar bedömningen eftersom det inte går att anonymisera noteringar i efterhand. Observera att inställningen endast gäller noteringar i studenters inlämnade dokument med annoteringsverktyget, inte för "Uppgiftskommentarer" (Assignment comments).

Obs!  Inställningen måste både göras i Canvasrummet och i uppgiften som ska bedömas. Om du inte ser inställningen när du skapar en uppgift behöver du göra följande steg:

 1. Gå till "Inställningar" (Settings) i kursmenyn och gå in på fliken "Funktionsalternativ" (Feature Options).
 2. Hitta raden "Anonyma lärarnoteringar" (Anonymous instructor annotations).
 3. Tryck på symbolen i kolumnen för funktionens "Tillstånd" (State) för att aktivera inställningen.

Hur du tilldelar ett omdöme

Vill du bedöma med lärandemål?

Om du skapar lärandemål till en uppgift så kan du bedöma den med en bedömningsmatris i SpeedGrader. Då trycker du på knappen "Visa matris" (View rubric) som kommer finnas i sidofältet. Dock kan matrisen bara användas av en lärare i taget. Läs mer på sidan Använda lärandemål för bedömning av uppgifter .

I SpeedGrader kan du tilldela ett omdöme eller resultat i sidofältet under rubriken “Bedömning” (Assessment). Skriv in studentens resultat i rutan och tryck på enter eller klicka utanför rutan för att uppdatera omdömet. Du kan skriva in en poäng, ett procentvärde eller ett bokstavsomdöme, beroende på inställningen på uppgiften.

Om uppgiften visar omdömet som ett bokstavsomdöme kommer poängen du skrivit in ändras enligt bedömningsschemat för uppgiften. Du kommer fortfarande se poängen och maxpoängen ovanför fältet även om det ändrats till exempelvis en bokstav.

Läs mer om Bokstavsomdömen och bedömningsscheman .

Omdömet i SpeedGrader för två uppgifter, en fyra av fem (P) och den andra två av fem (F).
Exempel på en uppgift med betygsskalan ej godkänd (F) (0, 1, 2 eller 3 av 5) och godkänd (P) (4 eller 5 av 5).

Hur du kommenterar hela inlämningen

Kommentarsfältet i SpeedGrader, med knappar för att bifoga filer och mediakommentarer.

I rutan under rubriken "Uppgiftskommentarer" (Assignment Comments) kan du skriva kommentarer till studenterna. Där syns även eventuella kommentarer som studenterna gjort vid inlämningen. För att lägga till en kommentar i uppgiften, skriv din text i textrutan “Lägg till en kommentar”. Både du och studenterna kan bifoga filer och media till sina kommentarer. Du kan även skriva kommentarer samtidigt som en annan lärare.

Kommentarsbibliotek

Ovanför kommentarsfältet hittar du knappen för SpeedGraders kommentarsbibliotek, där du kan lägga till och spara kommentarer som du vill kunna återanvända. Hantera de sparade kommentarerna som mallar, du kommer få redigera kommentarerna innan du skickar dem. Du kan också redigera kommentarerna i kommentarbiblioteket efter du sparat dem där.

Kommentarsbiblioteket är anslutet till ditt konto vilket innebär att du hittar dina sparade kommentarer i alla dina kurser.

4. Publicera omdömena när du är klar

När du är klar med bedömningen för alla studenter behöver du publicera omdöme, annoteringar och kommentarer för studenterna.

Obs! Du kan bara publicera omdömen om det finns minst en uppgiftskommentar eller poäng/bokstavsomdöme. Om du bara bedömer med annoteringar eller matriser behöver du alltså kommentera minst en students inlämning innan du kan publicera annoteringarna eller matrisen för alla studenter. Oftast kan du kommentera på test-studenten som skapas när du använder studentens vy, så påverkas ingen faktisk student.

Gör följande för att publicera omdömena:

 1. Gå till SpeedGrader.
 2. Tryck på knappen för att offentliggöra eller dölja omdömen (ett överstruket öga i det övre vänstra hörnet).
 3. Välj “Publicera omdömen” (Post grades).
 4. I menyn som öppnas väljer du “Alla” (Everyone) och trycker på “Offentliggör” (Post).

Nu syns omdöme, annoteringar och kommentarer för studenterna.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-01-03