Till innehåll på sidan

Använda lärandemål för bedömning av uppgifter

Lärandemål inlagda i Canvas kan du koppla till uppgifter och ställa in hur du vill att de ska användas för att passa ditt upplägg. Inställningarna tillåter dig att använda lärandemålen som en indikation, men även som en slutbedömning. Du kan välja att ta bort nivågraderingen av lärandemålen och enbart använda kommentarer, och på liknande sätt använda dem för kamratgranskning.

Om "Matriser" (Rubrics)

När du ska bedöma en uppgift utifrån dina lärandemål så behöver du först koppla dem till uppgiften. Kopplingen görs via funktionen "Matriser" (Rubrics), men sker direkt i uppgiften. Du kan läsa mer om matriser på Canvas egna guidesidor (på engelska, community.canvaslms.com)  , men här kan du tänka på det som en yta för dina lärandemål som du lagt till i Canvas.

I Matriser kan du skapa "Kriterium" (Criterion). Kriterium fungerar i matrisen som lärandemål men kan enbart användas i den matris de skapas. Om samma bedömningskriterium ska användas på flera ställen är det effektivare att använda Canvasfunktionen lärandemål i matrisen.

Koppla lärandemål till uppgifter

För att lägga till ett, eller flera lärandemål väljer du "+ Matris" från översikten för uppgiften du vill bedöma med lärandemål.

Skärmbild på uppgiftsvyn med knappen "Matris" för att koppla lärandemål.
Koppla ett lärandemål till en uppgift.

Hitta lärandemål att lägga till

Lägg till ett lärandemål genom att välja "Hitta lärandemål" (Find outcome) och välj det lärandemål du vill använda från listan. Kom ihåg att ta bort det tomma standardkriteriet från matrisen. Vill du lägga till fler lärandemål väljer du ”Hitta lärandemål” igen och väljer ett nytt lärandemål från listan.

Skärmbild på matrisvyn med sökfunktionen markerad för att hitta lärandemål lämpliga för uppgiften.
Lägg till lärandemål och välj alternativ som är lämpliga för uppgiften.

Justera bedömningsschemat efter nivåer i lärandemål

Ibland kan du behöva justera bedömningsschemat om det inte stämmer överens med nivåerna i lärandemålet. Har du till exempel lagt in en matris som bara går till bedömningen C, så behöver det även reflekteras i bedömningsschemat. Du kan ändra dina inställningar genom att redigera uppgiften och byta bedömningsschema, se sidan Bokstavsomdömen och bedömningsscheman  för mer information.

Välja alternativ för matrisen som kopplar lärandemålen till uppgiften

Nedan beskrivs vilka inställningar som passar för de vanligare sätten att använda matriser. Du kan använda matriserna med eller utan poäng för bedömning av arbeten och du kan även använda matriserna för att ge feedback utan att de bidrar till slutbedömningen.

Bedömning utan poäng i matrisen (rekommenderas)

Välj matrisinställningen "Ta bort poäng från matris" (Remove points from rubric). Om du vill bedöma enbart med lärandemål och utan att summera, ska du i inställningarna för uppgiften välja alternativet "Ej bedömd" (Not Graded). Om du ändå vill summera bedömningen kan du inne i redigeringen av uppgiften använda inställningen "Poäng" (Points) eller "Bokstavsomdöme" (Letter grade).

Bedömning med poäng i matrisen

Det är enklare att hantera poäng direkt i uppgiften än genom matrisen och poäng i matrisen kan lätt bli förvirrande för studenten.
Om du ändå vill använda poäng i matrisen rekommenderas du att ställa in så att resultaten från varje lärandemål inte ska summeras. Algoritmen för summeringen fungerar sällan som planerat, välj därför "Dölj poängsumma för bedömningsresultat" (Hide score total for assessment results) och summera bedömningen manuellt.

Feedback utan bedömning

Om matrisen ska användas till att till exempel ge feedback på utkast så kanske du inte vill publicera resultaten. Välj då, "Publicera inte lärandemålsresultat i Överblick för måluppfyllelse" (Don’t post outcomes results to learning mastery gradebook) samt välj passande uppgiftsinställningar.

Bedömning med fria kommentarer eller kamratgranskning

Du kan också använda matriser med lärandemål utan nivåer, och endast lämna feedback och bedömning med kommentarer för varje lärandemål. Samma matrisinställningar passar även bra vid kamratrespons av uppgifter .

Alternativ att välja för bedömning med fria kommentarer eller vid kamratrespons:

  • "Jag kommer skriva fria kommentarer när jag utvärderar studenter" (I’ll write free-form comments when assessing students)
  • "Ta bort poäng från matris" (Remove points from rubric)
  • "Publicera inte lärandemålsresultat i Överblick för måluppfyllelse" (Don’t post outcomes results to learning mastery gradebook).

Bedömning med delpoäng med hjälp av lärandemål

Det går att använda lärandemål för att sammanställa delpoäng av en eller flera uppgifter i Canvas. Läs mer om vilka inställningar du ska använda i så fall på sidan Använda lärandemål för att bedöma med delpoäng .

Färdigställande av matrisen

Skapa matrisen när du är nöjd med dina alternativ.

Skärmbild på Matrisen och knappen "Skapa Matris".
Färdigställ matrisen genom att ”Skapa matris” när du är nöjd med dina alternativ

Nu är matrisen kopplad till uppgiften.

Bedömning med lärandemål från SpeedGrader

När du ska bedöma en uppgift med lärandemål, kan det endast göras från SpeedGrader. Väl inne i SpeedGrader, välj då "Visa matris" (View Rubric) för att kunna fylla i studentens måluppfyllelse. Du kan välja att "visa längre beskrivning" för att se beskrivningen av lärandemålet.

Skärmbild av SpeedGrader med knappen "Visa matris" markerad.
Se och lägg till resultat.

Markera den nivå studenterna uppnår för varje lärandemål och kom ihåg att spara. Du kan inte ta bort ifyllda rutor från en matris efter att du har sparat, vilket är viktigt att tänka på om bedömningen är inställd som offentliggjord för studenterna. Se rubriken "När du är klar med bedömningen" på sidan Bedöma dokument i Canvas .

Skärmbild på ifylld matris och knappen "Spara".
Kom ihåg att spara efter att du fyllt i måluppfyllelse och eventuella kommentarer

Om du valt att ta bort poängen från matrisen, eller dess poängsumma, så behöver du även fylla i ett omdöme i rutan för bedömning.

Skärmbild box för att fylla i betyg manuellt.
Bedömd uppgift

Viktigt att tänka på om du vill sambedöma i SpeedGrader med lärandemålsmatris

Observera att om du valt att lägga till en matris med lärandemål för bedömningen i SpeedGrader kan enbart en lärare i taget hantera studenternas matriser. Bedömningsmatriserna sparas med knappen "spara" men sidan måste laddas om i webbläsaren för att uppdateras. Den som skriver i en matris utan att först uppdaterat sidan kommer att radera alla andras noteringar i matrisen. Att uppdatera sidan tar olika lång tid beroende på hur många studenter som ska bedömas, vilket gör att det inte alla gånger är ett hållbart arbetssätt. Rekommendationen är att du och bedömande kollegor bestämmer tid för när respektive person får redigera studenternas matriser.

Notering med SpeedGraders övriga noteringsverktyg fungerar för sambedömning samtidigt.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-28