Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bedömning med lärandemål från SpeedGrader

För att bedöma en uppgift med lärandemål öppnar du uppgiften i SpeedGrader och fyller i den kopplade matrisen. Här förklaras hur du hittar och använder matrisen effektivt i SpeedGrader.

Hur du använder matrisen i SpeedGrader

I SpeedGrader hittar du matrisen med lärandemål i sidofältet, under ”Bedömning”. Matrisen är gömd innan den är ifylld, så du behöver trycka på "Visa matris" (View Rubric) för att öppna och redigera den.

SpeedGraders sidofält med omdömen. Knappen "Visa matris" är markerad.

Matrisens utseende

För att spara plats visas bara namn och nivåer på lärandemålen, men du kan trycka på "visa längre beskrivning" för att se beskrivningen. Rubrikerna nedan förklarar hur du bedömer med matrisen.

Två lärandemål i en matris, 4 poäng per lärandemål. Omdömesskalan A, C, E, Fx och F.

Sätta nivå eller poäng

Markera den nivå som studenterna uppnår för varje lärandemål genom att trycka på den nivån. Om du har poäng kan du skriva in poängen i stället för att välja en nivå i matrisen. Kom ihåg att spara!  

För att redigera matrisen efter du sparat, tryck på “Visa matris” igen.

Förtydligande kommentarer per lärandemål

Om du vill förtydliga poängen eller nivån du satt på ett lärandemål så finns en kommentarsfunktion. Tryck på knappen av en pratbubbla (kallas “lägg till ytterligare kommentarer”) och skriv in din kommentar i textrutan. Spara matrisen för att spara kommentaren.

Obs! Ingen notifikation skickas för dessa kommentarer. En student måste hitta och öppna matrisen för att veta om du skrivit en kommentar. För kortare kommentarer rekommenderar vi att du i stället använder uppgiftskommentarer, men du kan även skriva i en uppgiftskommentar att mer detaljer finns i matrisen.

Kontrollera totala omdömet

Om du valde att använda matrisens poäng för att bedöma uppgifter så kommer poängen från matrisen automatiskt vara inlagda i rutan för omdömen. Du kan välja att fylla i poängen manuellt eller lämna det blankt.

Obs! Du kan bara publicera omdömen om det finns minst en uppgiftskommentar eller poäng/bokstavsomdöme. Om du bara bedömer med annoteringar eller matriser behöver du alltså kommentera minst en students inlämning innan du kan publicera annoteringarna eller matrisen för alla studenter. Oftast kan du kommentera på test-studenten som skapas när du använder studentens vy, så påverkas ingen faktisk student.

Sambedömning riskerar radera andras noteringar

Bara en lärare i taget bör hantera en students matris i en uppgift, annars finns det en risk att skriva över innehållet. När du redigerar och sparar en matris så måste dina kollegor ladda om sidan för att se den uppdaterade matrisen. Den som skriver i en matris utan att först uppdaterat sidan kommer att radera alla andras noteringar i matrisen, eftersom de sparar en gammal version av matrisen.

Vi rekommenderar att du och dina kollegor bestämmer tid för när varje person får redigera matriserna för en specifik uppgift. Detta eftersom det ofta är otympligt och ohållbart arbetssätt att behöva ladda om sidan innan varje redigering.

Sambedömning fungerar däremot med SpeedGraders övriga verktyg, exempelvis annoteringar eller omdömeskommentarer.

Översikt över alla lärandemål

Du kan se resultaten på alla lärandemål på bedömningsöversikten för lärandemål, om du aktiverat den vyn. Om du använder ett lärandemål i flera uppgifter beräknas resultatet enligt din valda beräkningsmetod. Läs mer på sidan Bedömningsöversikt för lärandemål för lärare och studenter .

Obs! Du måste använda lärandemål i matrisen för att kunna använda bedömningsöversikten för lärandemål. Om du lagt in kriterier kommer det se likadant ut i SpeedGrader, men vara tomt i översikten. Kontroller att du gjort rätt enligt Förbereda för bedömning med lärandemål .