Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Funktionen Lärandemål i Canvas

Med funktionen "Lärandemål" (Outcomes) kan du följa dina studenters utveckling i kursen och studenterna kan se hur de själva ligger till utifrån kursens mål. För att få den bästa översynen bör du aktivera bedömningsöversikten för lärandemål, både för studenter och för lärare. Lärandemål är även integrerade i SpeedGrader om de kopplas till en uppgift med en “matris” (rubric).

Hur du använder lärandemål 

Du kan använda funktionen för att lägga till kursens lärandemål och målrelaterade betygskriterier och sedan koppla dem till uppgifter eller quiz i Canvas. Den ger dig ett verktyg att följa dina studenters måluppfyllelse för olika lärandemål genom kursens examinationsmoment. Funktionen stödjer både formativ och summativ bedömning.

Obs! På dessa sidor används "lärandemål" för att beskriva Canvasfunktionen, inte de lärandemål som finns i kursplanen. Lärandemålen i kursplanen kan däremot kopieras in i Canvasfunktionen "lärandemål". 

Skapa lärandemål

Denna guide lär dig hitta och skapa lärandemål i Canvas, allt från hur du namnger dem till hur du bestämmer gränser och beräkningsmetod. När du väl skapat lärandemål kan de återanvändas inom och mellan kursomgångar.

Skapa lärandemål

Förbereda för bedömning med lärandemål

Denna steg-för-steg guide förklarar hur du kopplar lärandemål till uppgifter i Canvas via en så kallad “matris” (rubric), med inställningar anpassade till din kurs och användningsområde. Guiden går även igenom vanliga problem som kan uppstå och hur du hanterar dem.

Förbereda för bedömning med lärandemål

Bedömning med lärandemål från SpeedGrader

För att bedöma en uppgift med lärandemål öppnar du uppgiften i SpeedGrader och fyller i den kopplade matrisen. Här förklaras hur du hittar och använder matrisen effektivt i SpeedGrader.

Bedömning med lärandemål från SpeedGrader

Bedömningsöversikt för lärandemål för lärare och studenter

Både lärare och studenter kan få tillgång till en sammanfattning av bedömning och måluppfyllelse för olika lärandemål, om dessa vyer aktiveras i kursen. Bedömningsöversikten för lärare använder samma fyra nivåer av måluppfyllelse för att kunna presentera översikten på ett överskådligt sätt. Det finns även en lärandemålsrapport per student för mer detaljerad information.

Bedömningsöversikt för lärandemål för lärare och studenter

Använda lärandemål för att bedöma med delpoäng

Om du vill bedöma en uppgift med delpoäng kan Canvasfunktionen ”Lärandemål” (Outcomes) användas för att dokumentera och sammanställa resultaten. Du skapar lärandemål för varje deluppgift, kopplar lärandemålen till Canvasuppgiften och bedömer med matriser i SpeedGrader. Resultaten sammanställs i eller utanför Canvas beroende på sammanställningens komplexitet.

Använda lärandemål för att bedöma med delpoäng