Till innehåll på sidan

Lägga till och göra inställningar för lärandemål

Du lägger till lärandemål via en knapp i Canvas kursmeny, där anger du namn, beskrivning, poängsättning av kriterier, måluppfyllelse och beräkningsmetod. Du kan även lägga till lärandemål via CSV-filer.

Att ställa in lärandemål innebär några arbetsmoment, men när du lagt in kursens lärandemål kan du sedan återanvända dem inom och mellan kursomgångar.

Ställa in lärandemål

Från menyvalet "Lärandemål" (Outcomes) i Canvas kursmeny väljer du knappen "+ Lärandemål" (+ Outcome) för att lägga till ett lärandemål.

Skärmbild där "Lärandemål" är valt i Canvas kursmeny.
Lägg till dina lärandemål från menyvalet “Lärandemål” i Canvas kursmeny.

Lärandemålet kommer att behöva

  • ett namn
  • en beskrivning
  • ”Poängsättning av kriterier” (Criterion ratings)
  • ”Måluppfyllelse” (Mastery)
  • ”Beräkningsmetod” (Calculation method).

Namn

Ge ditt lärandemål ett namn. Det är praktiskt att ha ett kort namn, så att det går snabbt att identifiera, både för dig och för dina studenter.

Lärandemålen kommer att synas i bokstavsordning i "Bedömningsöversikten för måluppfyllelse" (Learning Mastery Gradebook). Lägg därför till en siffra i början av namnet om du vill att de ska sorteras i en specifik ordning.

Beskrivning

Använd beskrivningen för att tydliggöra din nivåanpassning av lärandemålet. Lägg, till exempel, in hela lärandemålet och vilken kompetens som krävs för respektive nivå.

Skärmbild på redigeringsvyn för lärandemål med information ifyllt.
Exempel på ett lärandemål med givet namn och beskrivning.

"Poängsättning av kriterier" (Criterion ratings)

"Poängsättning av kriterier" (Criterion ratings) är det som bäst kan kopplas till respektive nivå i dina målrelaterade betygskriterier och baseras på hur väl en student uppfyller lärandemålet. På KTH kan det innebära att studenten uppfyller lärandemålet på en E, C eller A-nivå. Med "Infoga" (Insert) kan du lägga till fler nivåer.

Redigera namnet på de olika kriterienivåerna så att det stämmer överens med dina betygskriterier och bestäm hur många poäng varje steg är värt. Du behöver sätta poäng på kriterierna, men det går att frikoppla lärandemålet från sina poängvärden när du lägger till det till en uppgift.

Skärmbild på lärandemål där poängsättning av kriterier, måluppfyllelse och beräkningsmetod är valt.
Exempel på ett lärandemål med poängsättning av kriterier, måluppfyllelse och beräkningsmetod.

Måluppfyllelse

"Måluppfyllelse" (Mastery) innebär ett uppfyllt mål, vilket kan jämföras med ett godkänt mål. Den här poängen används bara lokalt inom lärandemålet och kan sättas till samma poäng som gränsen för godkänt i "Poängsättning av kriterierna".

Beräkningsmetod

"Beräkningsmetoden" (Calculation method) används för att beräkna den totala nivån som en student presterat för lärandemålet. Med valet "senaste resultat" räknas till exempel bara den senaste bedömningen av lärandemålet. I så fall kan en student uppfylla lärandemålet vid en inlämning tidigt i kursen och lärandemålet kommer ses som uppfyllt. Men om de sedan inte uppfyller lärandemålet vid ett senare tillfälle så kommer lärandemålet räknas som ouppfyllt.

Det finns fyra möjliga beräkningsmetoder:

  • "Avtagande genomsnitt" (Decaying Average)
  • "n Antal gånger" (n Number of Times)
  • "Senaste resultat" (Most Recent Score)
  • "Högsta poäng" (Highest score).

Beräkningsmetoden som fungerar bäst för upplägget i de flesta kurser på KTH är "Högsta poäng". Läs gärna förklaringen som kommer upp vid varje val för att hitta den som fungerar bäst för dig.

Spara lärandemålet och lägg till resterande mål från din kurs på samma sätt.

Samlingssida för ett lärandemål

När du kopplat dina lärandemål till uppgifter kan du se vilka uppgifter som riktar sig mot respektive lärandemål genom klicka på namnet på lärandemålet från listan av Lärandemål. Här kan du även se en sammanfattning på hur olika studenter presterat efter att du använt lärandemål för bedömning av uppgifter.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-13